Servier.fi

PAKKAUSSELOSTE (4.6.2011)
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
Mitä COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg on ja mihin sitä käytetään Ennen kuin otat COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja Miten COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja otetaan COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien säilyttäminen MITÄ COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Mitä COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletit ovat?
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg on kahden vaikuttavan aineen, perindopriilin ja indapamidin, yhdistelmä. Se on verenpainetta alentava lääke ja sitä käytetään korkean verenpaineen (verenpainetaudin) hoitoon. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja määrätään potilaille, jotka saavat jo ennestään 10 mg perindopriiliä ja 2,5 mg indapamidia erillisinä tabletteina, minkä sijaan nämä potilaat voivat ottaa yhden COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletin, joka sisältää molempia vaikuttavia aineita.

Mihin COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg-tabletteja käytetään?

Perindopriili kuuluu ACE:n estäjiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Ne vaikuttavat verisuonia laajentavasti, jolloin sydämesi on helpompi pumpata verta niiden kautta. Indapamidi on diureettinen aine. Diureetit lisäävät munuaisten tuottaman virtsan määrää. Indapamidi eroaa kuitenkin muista diureeteista siinä, että se lisää muodostuvan virtsan määrää vain vähän. Kumpikin vaikuttava aine alentaa verenpainetta ja yhdessä ne auttavat verenpaineesi saamisessa hallintaan. ENNEN KUIN OTAT COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -TABLETTEJA

Älä ota COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) perindopriilille tai jollekin toiselle ACE:n estäjälle tai indapamidille tai muille sulfonamideille tai COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien jollekin muulle - jos sinulla on esiintynyt oireita, kuten hengityksen vinkumista, kasvojen tai kielen turpoamista, voimakasta kutinaa tai vaikeita ihottumia aiemman ACE:n estäjillä annetun hoidon yhteydessä tai jos sinulla tai sukulaisellasi on jossakin tilanteessa esiintynyt tällaisia oireita (angioedeemaksi kutsuttu - jos sinulla on vakava maksasairaus tai sairastat hepaattiseksi enkefalopatiaksi kutsuttua sairautta - jos sinulla on munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa - jos veresi kaliumpitoisuus on alhainen tai korkea - jos sinulla epäillään hoitamatonta inkompensoitumatonta sydämen vajaatoimintaa (voimasta nesteen kertymistä elimistöön, hengitysvaikeuksia) - jos raskautesi on edennyt kolmea kuukautta pidemmälle(on myös parempi välttää COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg –valmisteen käyttöä raskauden alkuvaiheessa - ks. kohta ”Raskaus ja imetys”)
Ole erityisen varovainen COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien suhteen
Jos jokin seuraavista koskee sinua, keskustele lääkärisi kanssa ennen COVERSYL COMP NOVUM - jos sinulla on aortta-ahtauma (sydämestä pois johtavan pääasiallisen verisuonen ahtauma) tai hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen sairaus) tai munuaisvaltimon ahtauma (munuaiseen - jos sinulla on sidekudossairaus (ihosairaus), kuten SLE-tauti tai skleroderma - jos sairastat ateroskleroosia (valtimokovettumatauti) - jos sairastat hyperparatyreoosia (lisäkilpirauhasen liikatoiminta) - jos noudatat niukasti suolaa sisältävää ruokavaliota tai käytät kaliumia sisältäviä suolan korvikkeita - jos käytät litiumia sisältäviä lääkevalmisteita tai kaliumia säästäviä diureetteja (spironolaktoni, triamtereeni), koska samanaikaista käyttöä COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -valmisteen kanssa on vältettävä (ks. kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto”). Kerro lääkärillesi, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen, koska tuolloin käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta ”Raskaus ja imetys”). Jos käytät COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja, sinun on kerrottava siitä lääkärille tai - jos sinut nukutetaan ja/tai joudut leikkaukseen - jos sinulla on äskettäin esiintynyt ripulia tai oksentelua tai jos sinulla on nestehukka - jos sinulle tehdään dialyysi tai LDL-afereesi (elimistöstäsi poistetaan kolesterolia laitteiden avulla) - jos sinulle on tarkoitus antaa siedätyshoitoa mehiläisen- tai ampiaisenpistoallergian lieventämiseksi - jos sinulle tehdään tutkimuksia, jotka edellyttävät jodia sisältävän varjoaineinjektion (aine, jonka avulla elimet, kuten munuaiset tai mahalaukku, näkyvät röntgenkuvassa) antamista. Urheilijoiden on huomioitava, että COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien sisältämä vaikuttava aine (indapamidi) voi aiheuttaa positiivisen testituloksen dopingtestissä. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -lääkettä ei saa antaa lapsille.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien käyttöä olisi vältettävä, jos samanaikaisesti kaliumia säästäviä diureetteja (spironolaktoni, triamtereeni), tai kaliumsuoloja. Muiden lääkkeiden käytöllä voi olla vaikutusta COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -hoitoon. Muista kertoa lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, sillä näissä tapauksissa voi olla syytä - muut lääkkeet kohonneen verenpaineen hoitoon - prokaiiniamidi (epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon) - terfenadiini tai astemitsoli (antihistamiineja heinänuhan ja allergioiden hoitoon) - kortikosteroidit erilaisten sairauksien, kuten vaikean astman ja nivelreuman, hoitoon - immunosuppressantit autoimmuunitautien hoitoon tai hylkimisreaktion estämiseksi elimensiirron - erytromysiini (eräs antibiootti), kun se annetaan pistoksena - halofantriini (tietyntyyppisen malarian hoitoon) - vinkamiini (iäkkäiden henkilöiden kognitiivisten häiriöiden hoitoon, kuten muistinmenetys) - bepridiili (angina pectoriksen hoitoon) - sultopridi (psyykenlääke) - lääkkeet sydämen rytmihäiriöiden hoitoon (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, - digoksiini tai muut sydänglykosidit (sydänvaivoihin) - baklofeeni (esim. MS-taudin yhteydessä esiintyvän lihasjäykkyyden hoitoon) - diabeteslääkkeet, kuten insuliini tai metformiini - suolen toimintaa stimuloivat ulostuslääkkeet (esim. senna) - ei-steroidirakenteiset tulehduskipulääkkeet (esim. ibuprofeeni) tai suuret salisylaattiannokset (esim. - amfoterisiini B, kun se annetaan pistoksena (käytetään vaikeiden sieni-infektioiden hoitoon) - mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden ja skitsofrenian hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. trisykliset masennuslääkkeet, neuroleptit) - tetrakosaktidi (Crohnin taudin hoitoon).
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien otto ruuan ja juoman kanssa
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletit tulisi mieluiten ottaa ennen ateriaa.
Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Raskaus
Kerro lääkärillesi, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi) Yleensä lääkärisi neuvoo sinua lopettamaan COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien käytön ennen raskaaksi tulemista tai heti saatuasi tietää, että olet raskaana ja kehottaa sinua käyttämään toista lääkettä niiden sijaan. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg –tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa, ja niitä ei saa käyttää kauemmin kuin kolme kuukautta raskauden alkamisesta, koska ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi kolmannen raskauskuukauden jälkeen käytettaessä.
Imetys
Kerro lääkärillesi jos imetät tai ole aikeissa aloittaa imetyksen. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja ei saa käyttää imetyksen yhteydessä. Lääkärisi voi vaihtaa toisen lääkkeen imetyksen ajaksi, erityisesti jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena. Ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletit eivät tavallisesti vaikuta tarkkaavaisuuteen, mutta osalla potilaista voi ilmetä verenpaineen alenemiseen liittyvää huimausta tai heikotusta. Jos tällaista esiintyy, ajokykysi tai kykysi käyttää koneita voi heiketä. Tärkeää tietoa COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien sisältämistä aineista
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletit sisältävät laktoosia (tietyntyyppistä sokeria). Jos lääkärisi on kertonut, että Sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän MITEN COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -TABLETTEJA OTETAAN
Ota COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Ota tabletit mieluiten aamuisin ennen ateriaa. Niele tabletti vesilasillisen kanssa.
Jos otat enemmän COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos otat liian monta tablettia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikalle. Yliannostuksen todennäköisin vaikutus on alhainen verenpaine. Jos huomattavan alhaista verenpainetta (oireina esim. huimausta tai heikotusta) esiintyy, asettuminen makuulle jalat kohotettuina saattaa auttaa.

Jos unohdat ottaa COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja

On tärkeää, että otat lääkkeesi joka päivä, koska säännöllinen hoito on tehokkaampaa. Jos kuitenkin unohdat ottaa COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -annoksen, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi.
Jos lopetat COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tablettien käytön
Koska korkean verenpaineen hoito kestää tavallisesti koko eliniän, sinun on syytä keskustella lääkärisi kanssa ennen tämän lääkkeen käytön lopettamista. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista, lopeta lääkkeen käyttö heti ja ota välittömästi yhteys
lääkäriin:

kasvojen, huulien, suun, kielen tai nielun turpoaminen tai hengitysvaikeudet epätavallisen nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä (esitetty yleisyyden mukaan alenevassa järjestyksessä): - Yleinen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä, mutta useammalla kuin yhdellä sadasta): päänsärky, heitehuimaus, pyörrytys, pistely, näköhäiriöt, tinnitus (korvien soiminen), matalasta verenpaineesta johtuva huimaus, yskä, hengenahdistus, ruoansulatuselimistöön liittyvät oireet (pahoinvointi, oksentelu, mahakivut, makuaistin häiriöt, suun kuivuminen, liikahappoisuus eli dyspepsia tai ruoansulatushäiriöt, ripuli, ummetus), allergiset reaktiot (kuten ihottuma, kutina), - Melko harvinaiset (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä potilaalla sadasta, mutta useammalla kuin yhdellä tuhannesta): mielialan vaihtelut, unihäiriöt, bronkospasmi (puristava tunne rintakehällä, hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus), angioedeema (hengityksen vinkuminen, kasvojen tai kielen turpoaminen), nokkosrokko, punaisina pisteinä ihossa ilmenevä purppura, munuaisvaivat, - Hyvin harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta): sekavuus, sydän- ja verisuonihäiriöt (epäsäännöllinen sydämen syke, rasitusrintakipu, sydänkohtaus), eosinofiilinen pneumonia (harvinainen keuhkotulehdus), nuha (tukkoinen tai vuotava nenä), voimakkaat ihoreaktiot, esim. erythema multiforme. Jos sinulla on lupus erythematosus (SLE, eräs sidekudossairaus), se saattaa pahentua. Valoyliherkkyysreaktioita (ihomuutoksia) on myös raportoitu ihon altistuessa auringonvalolle tai keinovalolle (UVA). Vereen, munuaisiin, maksaan tai haimaan liittyviä häiriöitä ja laboratorioarvojen (verikokeen arvot) muutoksia voi esiintyä. Lääkärisi saattaa määrätä verikokeita otettavaksi tilanteesi seuraamiseksi. Maksan vajaatoimintatapauksissa (maksaongelmia) on olemassa hepaattisen enkefalopatian (eräs Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletteja ulko- ja sisäpakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. MUUTA TIETOA

Mitä COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletit sisältää
- Vaikuttavat aineet ovat perindopriiliarginiini ja indapamidi. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg perindopriiliarginiinia (vastaten 6,79 mg perindopriiliä) ja 2,5 mg indapamidia. - Muut aineet ovat: tablettiytimessä: laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E 470B), maltodekstriini, vedetön kolloidinen piidioksidi (E 551), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), ja tabletin kalvopäällysteessä: glyseroli (E 422), hypromelloosi (E 464), makrogoli 6000, magnesiumstearaatti (E 470B), titaanidioksidi (E 171).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg -tabletit ovat valkoisia, pyöreitä kalvopäällysteisiä tabletteja. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg perindopriiliarginiinia ja 2,5 mg indapamidia. Tabletit ovat 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 500 tabletin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Paikallinen edustaja

Valmistaja

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa
seuraavilla kauppanimillä:
Alankomaat
Coversyl Arginine Plus 10mg/2.5mg Film-coated Tablets NOLITERAX 10mg/2,5mg plėvele dengtos tabletės BIONOLIPREL 10mg/2,5mg filmsko obložene tablete
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi: 06.04.2011
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg filmdragerade abletter
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
Vad COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg är och vad det används för Innan du tar COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg Hur du tar COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg Hur COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg ska förvaras VAD COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad är COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg?
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg är en kombination av två aktiva substanser, perindopril och indapamid. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg är ett blodtryckssänkande läkemedel och det används för behandling av högt blodtryck. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg ordineras till patienter som redan behandlas med perindopril 10 mg tabletter och indapamid 2,5 mg tabletter. I stället för två tabletter kan patienten ta en COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg tablett som innehåller
Vad används COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg för?
Perindopril hör till en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Dessa läkemedel verkar genom att utvidga blodkärlen vilket gör det lättare för ditt hjärta att pumpa blod genom dem. Indapamid är ett diuretiskt ämne. Diuretika ökar mängden urin som njurarna producerar. Indapamid skiljer sig dock från de andra diuretika genom att indapamid ökar endast lite den mängd urin som produceras. De båda aktiva substanserna sänker blodtrycket och tillsammans hjälper de att få ditt blodtryck under kontroll. INNAN DU TAR COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg

Ta inte COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg
om du är allergisk (överkänslig) mot perindopril eller någon annan ACE-hämmare eller mot indapamid eller andra sulfonamider eller mot något av övriga innehållsämnen i COVERSYL om du har haft symtom, såsom vinande andning, svullnad av ansikte eller tunga, kraftig klåda eller svåra hudutslag i samband med tidigare behandling med ACE-hämmare eller om du eller någon i din släkt vid något tillfälle haft dessa symtom (tillstånd som kallas angioödem) om du har allvarlig leversjukdom eller om du lider av en sjukdom som kallas hepatisk enkefalopati om du har njursvikt eller får dialysbehandling om kaliumkoncentrationen i ditt blod är för låg eller för hög om man misstänker att du lider av obehandlad inkompenserad hjärtsvikt (kraftig ansamling av vätska i kroppen, andningssvårigheter) om du är mer än 3 månader gravid (det är också bäst att undvika COVERSYL COMP NOVUM under de första graviditets månaderna - se "Graviditet och amning")
Var särskilt försiktig med COVERSYL COMP NOVUM 10
mg/2,5 mg
Tala med din läkare innan du tar COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg om något av följande om du har förträngning av aorta (förträngning i den huvudsakliga blodådern som leder bort från hjärtat) eller hypertrofisk kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom) eller förträngning av njurartären (förträngning av den artär som leder blod till njuren) om du har någon bindvävssjukdom (hudsjukdom), såsom SLE eller skleroderma om du lider av ateroskleros (åderförkalkning) om du lider av hyperparatyreos (överaktivitet av bisköldkörteln) om du följer en saltfattig kost eller om du använder saltersättning som innehåller kalium om du använder litium eller kaliumsparande diuretika (spironolakton, triamteren), eftersom en kombination av dessa med COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg bör undvikas (se "Användning av andra läkemedel"). Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg rekommenderas inte att användas i början av graviditeten och får inte användas om du är mer än 3 månader gravid, eftersom det kan orsaka allvarlika skador på ditt barn. (se "Graviditet Om du använder COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg bör du tala om det för din läkare eller om du ska nedsövas och/eller genomgå en operation om du nyligen har haft diarré eller kräkning eller om du lider av vätskeförlust om du ska genomgå dialys eller LDL-aferes (kolesterol avlägsnas från din kropp med hjälp av om du ska få desensibiliseringsbehandling för att lindra allergi mot geting- eller bistick om du ska genomgå undersökningar som förutsätter att du får en injektion med ett kontrastämne som innehåller jod (ämne med hjälp av vilket de inre organen, t.ex. njurar eller magsäck, syns på Idrottare bör observera att den aktiva substansen i COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg (indapamid) kan ge ett positivt resultat i dopingtest. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg får inte ges till barn.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria Du bör undvika att använda COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg samtidigt med: - kaliumsparande diuretika (spironolakton, triamteren), kaliumsalter Andra läkemedel kan inverka på behandlingen med COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg. Kom ihåg att tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom det i dessa fall kan vara skäl att iaktta särskild försiktighet: - andra läkemedel för behandling av förhöjt blodtryck - prokainamid (för behandling av oregelbunden hjärtrytm) - terfenadin eller astemizol (antihistaminer mot hösnuva och allergier) - kortikosteroider för behandling av olika sjukdomstillstånd som svår astma eller ledgångsreumatism - immunosuppressiva läkemedel för behandling av någon autoimmun sjukdom eller för att förhindra bortstötning av transplanterat organ (t.ex. cyklosporin) - erytromycin (antibiotika) då det ges som injektion - halofantrin (för behandling av en viss typ av malaria) - pentamidin (för behandling av lunginflammation) - vinkamin (för behandling av symtom på kognitiva störningar hos äldre personer inklusive - bepridil (för behandling av angina pectoris) - mediciner mot rytmstörningar i hjärtat (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol) - digoxin eller andra hjärtglykosider (mot hjärtproblem) - baklofen (för behandling av muskelstelhet i samband med sjukdomar som t.ex. MS) - läkemedel för behandling av diabetes, exempelvis insulin eller metformin - laxativa medel som stimulerar tarmfunktionen (t.ex. senna) - inflammationshämmande smärtstillande medel (t.ex. ibuprofen) eller stora salicylatdoser (t.ex. - amfotericin B som injektion (för behandling av svåra svampinfektioner) - läkemedel för behandling av mentala störningar som t.ex. depression, ångest eller schizofreni (t.ex. tricykliska antidepressiva medel, neuroleptika) - tetrakosaktid (för behandling av Crohns sjukdom).
Intag av COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg med mat och dryck
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg ska helst tas före måltid.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Graviditet
Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Din läkare kommer antagligen att råda dig att sluta ta COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg om du planerar graviditet eller så fort du vet att du är gravid. Din läkare kommer at rekommendera, att du tar något annat läkemedel i stället för COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg rekommenderas inte att användas i början av graviditeten och får inte användas om du är mer än 3 månader gravid, eftersom det kan orsaka allvarlika Berätta för din läkare om du ammar eller kommer att börja amma. COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg får inte användas av ammande mödrar. Din läkare väljer kanske ett annat läkemedel åt dig om du önskar amma, speciellt om ditt barn är nyfött eller prematur.
Körförmåga och användning av maskiner
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg påverkar i allmänhet inte uppmärksamheten men en del patienter kan uppleva svindel eller svaghet som är förknippat med blodtryckssänkningen. Om detta uppkommer, kan din körförmåga eller förmåga att använda maskiner försvagas.
Viktig information om något innehållsämne i COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg innehåller laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. HUR DU TAR COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg
Ta alltid COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett dagligen. Ta tabletten helst på morgonen före måltid. Svälj tabletten med ett glas vatten.
Om du har tagit för stor mängd av COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg
Om du har tagit för många tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller jourpolikliniken på närmaste sjukhus. Det mest sannolika symtomet på överdosering är lågt blodtryck. Ifall kraftig blodtryckssänkning förekommer (med symtom såsom svindel eller svaghet) kan det hjälpa att man lägger sig ner och placerar fötterna i upphöjt läge.

Om du har glömt att ta COVERSYL COMP NOVUM 10
mg/2,5 mg
Det är viktigt att du tar din medicin varje dag, för en regelbunden behandling är effektivare. Om du ändå glömmer att ta en dos COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg ta följande dos vid den sedvanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.
Om du slutar att ta COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg
Eftersom behandlingen av högt blodtryck vanligen varar hela livet ut, bör du tala med din läkare innan du
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Om du upplever något av följande ska du omedelbart sluta använda läkemedlet och kontakta din
läkare:

- svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller hals, andningssvårigheter - ovanligt snabb eller oregelbunden puls. Biverkningarna kan vara (efter sjunkande allvarlighetsgrad): - Vanliga (förekommer hos färre än en patient av tio, men hos fler än en av hundra): huvudvärk, yrsel, svindel, domningar, synstörningar, tinnitus (öronsusningar), svindel beroende på för lågt blodtryck, hosta, andnöd, störningar i mag-tarmkanalen (illamående, kräkningar, magont, störningar i smaksinnet, muntorrhet, överproduktion av saltsyra d.v.s. dyspepsi eller matsmältningsproblem, diarré, förstoppning), allergiska reaktioner (såsom eksem, klåda), muskelkramper, trötthet. - Mindre vanliga (förekommer hos färre än en patient av hundra, men hos fler än en av tusen): humörsvängningar, sömnstörningar, bronkospasm (trånghetskänsla i bröstet, pipande andning och andnöd), angioödem (med symtom som pipande andning, svullnad i ansikte eller tunga), nässelfeber, purpura (röda prickar i huden), njurproblem, impotens, svettning. - Mycket sällsynta (förekommer hos färre än en av tiotusen patienter): virrighet, problem med hjärta och blodkärl (oregelbunden hjärtrytm, kärlkramp, hjärtattack), eosinofilisk pneumoni (en sällsynt typ av lunginflammation), snuva (täppt eller rinnande näsa), allvarliga hudreaktioner, som t.ex. erythema multiformæ. Om du lider av lupus erythematosus (en viss bindvävssjukdom) kan den förvärras i samband med behandlingen. Fotosensitivitetsreaktioner har också rapporterats efter exponering för Störningar i blod, njurar, lever eller bukspottkörteln samt förändrade laboratorievärden (blodprovsresultat) kan förekomma. Din läkare kan ordinera dig blodprov för att följa upp ditt Vid fall av leverinsufficiens föreligger risk för utveckling av hepatisk enkefalopati (en sjukdom som Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. HUR COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på ytter- och innerförpackningen. Utgångsdatumet är den sista Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är perindoprilarginin och indapamid. Varje filmdragerade tablett innehåller 10 mg perindopril perindoprilarginin (motsvarande 6,79 mg perindopril) och 2,5 mg indapamid. - Övriga innehållsämnen är: i tablettkärnan: laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E 470B), maltodextrin, vattenfri kolloidal kiseldioxid (E 551), natriumstärkelseglykolat (typ A) och i tablettens filmdragering: glycerol (E 422), hypromellos (E 464), makrogol 6000, magnesiumstearat (E 470B),
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg tabletterna är vita, runda filmdragerade tabletter. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg perindoprilarginin och 2,5 mg indapamid. Tabletterna finns i förpackningar med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 eller 500 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning:


Tillverkare:

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
NOLITERAX 10mg/2,5mg plėvele dengtos tabletės BIONOLIPREL 10mg/2,5mg filmsko obložene tablete Coversyl Arginine Plus 10mg/2.5mg Film-coated Tablets Tjeckiska republiken Prestarium Neo Combi10mg/2,5mg

Denna bipacksedel godkändes senast 06.04.2011

Source: http://servier.fi/files/856_PL10-25mgCoversylCompNovum04062011.pdf

Onchocerciasis

Onchocerciasis Position Paper SightFirst Long Range Planning (SFLRP) Working Group May 2008 Introduction The mission of the Lions’ SightFirst program is to build comprehensive eye care systems to fight the major causes of blindness and care for the blind or visually impaired. The program funds high quality, sustainable projects that deliver eye care services, develop infrastructure

Protocolo de seguimento de reaccións adversas aos antivirais empregados no tratamento e profilaxe da infección polo virus da gripe a h5n

xuño 2007 Protocolo de seguimento de reaccións adversas aos antivirais empregados no tratamento e profilaxe da infección polo virus da gripe A H5N1 Introdución. Oseltamivir e zanamivir son fármacos empregados no tratamento ou profilaxe da infección producida polo virus da gripe A. Aínda que nos ensaios clínicos feitos antes de ser autorizados os efectos adversos non foron moi frecu

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf