Microsoft word - nyhedsbrev-psykofarmaka juli 2012.doc

Homøopati . en dråbe er nok .

juli 2012
I dette nummer :
ON. Den omtalte kampagne, hvor psykia-ter behandler depression med ny og Stigende brug af
ukendt medicin mod bipolaritet er netop startet. Artiklen indeholder en afslørende antidepressiva
og rungende kritik af fortielsen af bivirk- ninger – den er skrevet af folk professio- Bivirkninger - i dag er den
fjerdestørste dødsårsag.
Medical Association allerede den 15. april 1998 påpegede, at bivirkninger ved
Hverken psykiatere eller
medicin - i dag er den fjerdestørste
dødsårsag i den industrialiserede

medicinalvirksomhederne
verden, er der blevet gjort forbavsende
har fortalt offentligheden
lidt for at klarlægge de reelle årsager til om bivirkninger …
Den nye kampagne, der
Skrevet af: Elsebeth Halckendorff, Anette I medicingruppen har vi især øjnene ret- tet mod en af vor tids største syndere og skal sælges til den
dræbere, de såkaldte SSRI-præparater, vestlige verden, er
Når en patient henvender sig til sin læge ‘bipolar sindslidelse’.
for at klage over bivirkninger, indberetter Begge er medlemmer af bestyrelsen og i lægen sjældent disse bivirkningerne, som Brug psykologen, når det
det ellers er pålagt lægerne af Sundheds- drejer sig om ikke-
psykotiske problemer og
brug gerne naturmedicin
På ni år steg brugen af antidepressi-
va med 495 procent, men der er gjort
som støtte.
tør i den svenske psykiatriorganisation, skader, det har medført, og som lægerne den øvrige stand og risiko for udelukkel-se af ‘det gode selskab’. Her i Danmark er henvisningsmuligheder til psykolog med delvis betaling af den offentlige sygesikring lige blevet udvidet så også yngre og ældre mennesker kan få psykologbehandling for lette og mid-delsvære depressioner.  Min kommentar er: Brug psykolo-
kende udtalelser: “Der er en betydelig “Patienter bør være opmærksomme på gen, når det drejer sig om ikke-
brist i kendskabet til bivirkninger”, sagde psykotiske problemer og brug gerne
dr. Spjut og forklarede, at lægerne afvi- naturmedicin som støtte. Så kan man
få fat i grunden til problemerne og
disses ‘underliggende sygdom’. Hun ud- “Som med alle tidligere psykiatriske mid- man dulme ikke følelser med medi-
ler vil de katastrofale effekter først blive cin, der har ukendte bivirkninger.
offentliggjort, når nye præparater eller “Det er ikke særlig kendt, at medicinal- præparatcocktails kan lanceres. Den nye virksomhederne har måttet arbejde hårdt kampagne, der skal sælges til den vestli- for at dokumentere de positive virkninger ge verden, er ‘bipolar sindslidelse’ (ma- niodepression). Patienter vil få at vide, at Du kan få nærmere information om be-
ter i at stille de rigtige spørgsmål for at handling af
få de svar, de ønsker til deres kliniske lidt forkert, og at den rigtige diagnose er tests, har det været omtrent umuligt at ‘biopolar’ (begge disse diagnoser er na- afslutte to studier, hvor midlerne er mere turligvis fuldstændigt subjektive, idet der Senilitet
‘effektive’ end placebo,” fortalte dr. Spjut ikke findes bekræftet dokumentation for Og meget mere
og henviste til, at der tværtimod, aller- hjernen). Og så vil den behandlende læ- Bare send en mail
ge foreslå at tilføje endnu mere giftige Venlig hilsen
hverken psykiatere eller medicinal-
Ingrid Wawra
virksomhederne har fortalt offentlig-
Antidepressivas æra er ved at være slut heden om dette.
og burde erstattes af rigtige løsninger og ikke flere falske diagnoser og flere giftige Men dr. Christina Spjut lovede også, at psykiatriske midler,” sluttede dr. Spjut de katastrofale virkninger af antidepres- som flere og flere samvittighedsfulde læ-ger i dag indtager, trods modstand fra

Source: http://www.ingridwawra.dk/pdf-filer/nyhedsbrev/Nyhedsbrev-psykofarmaka%20juli%202012.pdf

caffeine.berlios.de

Caffeine Quickstart Guide by Bruno Fernandez-Ruiz Table of contents 1. Introduction Caffeine is an interoperability solution between the .NET and the Java platform. At the coreof Caffeine is JNI.NET, a set of bindings of the Java Native Interface (JNI) for the .NETplatform. .NET applications using JNI.NET can instantiate and invoke methods on any Javaclass. JNI is a complex and error

Microsoft word - 3d84c9df-5934-f2d4.doc

Prof. Dr. Sir Master LƯƠNG MINH ĐÁNG 40th Anniversary of Medicina AIternativa The Open International University for Complementary Medicine World Congress, July 2002, Gold Coast, Australia Ladies and Gentlemen, First of al , I would like to express my gratitude to Sir Anton, al organisations and individuals who have nominated me to the Albert Schweitzer Award. I also wish to

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf