Voorbereidingsbrief ct-cardiac_

Leest u deze informatie alstublieft zorgvuldig door.
CT-scan van de kransslagaders

In overleg met uw behandelend cardioloog is besloten een Computer-Tomografisch
röntgenonderzoek van het hart te laten maken (CT-scan kransslagaders ofwel cardiovasculaire CT-
scan); dit onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling radiologie van het Ikazia ziekenhuis.
Doel van het onderzoek: bij dit onderzoek worden door middel van een smalle bundel
röntgenstralen afbeeldingen gemaakt van het hart, de slagaders van het hart zelf (de kransslagaders)en
van de bloedvaten rond het hart.
Het scanapparaat bestaat uit een ring met hierin een draaiende röntgenbuis.
U ligt zo comfortabel mogelijk op een bed dat langzaam door deze ring schuift en wel zo dat maar
een klein deel van uw lichaam in deze ring ligt.
U ligt dus niet in een afgesloten ruimte of tunnel.
Voorbehoud
De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven
zoals het meestal verloopt. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven.
Medicijnen
Uw voorgeschreven medicijnen kunt u gewoon innemen. Echter als u Metformine (een geneesmiddel
bij suikerziekte, ook wel glucophage genoemd) gebruikt, vertelt u dat dan aan de radiodiagnostisch
laborant(e) op de afdeling radiologie.
In sommige gevallen moet u tijdelijk stoppen met het innemen van Metformine na het onderzoek.
Indien u Viagra / Sildenafil gebruikt, kijkt u dan onder het kopje "Belangrijk".
Voorbereiding
Eén of enkele dagen voor het onderzoek.
Sommige patiënten hebben als voorbereiding op advies van de aanvragende cardioloog enkele dagen
een hartslagvertragend medicijn nodig (zogenaamde bèta-blokker); meestal is dit Metoprolol (ook
wel Selokeen genoemd)
Neemt U dit medicijn volgens de voorschriften in.
Op de dag van het onderzoek.
Op de dag van het onderzoek dient u geen koffie, thee of cola te drinken en/of chocolade te eten of te
drinken, omdat het innemen van deze middelen uw hartslag kan versnellen. Vanaf twee uur vóór het
onderzoek mag u helemaal niets meer eten, drinken of roken.
Graag een ruimvallend T-shirt aandoen of meenemen naar het ziekenhuis.

Het onderzoek
In de onderzoekskamer komt u op een verschuifbare tafel te liggen. Met uw borstkas ligt u in de
ronde opening van de CT-scanner. In het toestel zit een röntgenbuis die om u heen draait en meerdere
opnamen maakt uit steeds een andere hoek. Dit maakt een zoemend geluid.
De bediening van de scan, en ook het verschuiven van de tafel voor iedere volgende afbeelding,
gebeurt vanuit een ruimte buiten de onderzoekkamer. Daar bevinden zich de radiodiagnostisch
laboranten die de apparatuur en u daarbij voortdurend in de gaten houden.
Tijdens de röntgenopnamen zelf, die enige seconden duren, hoort u hoe de röntgenbuis en de
meetinstrumenten in het apparaat om u heen draaien.
Alvorens de definitieve opname start krijgt u een spray of een klein tabletje onder de tong toegediend.
Hierin zit een medicijn dat de bloedvaten wijder maakt; van dit medicijn kunt u hoofdpijn krijgen.
U krijgt tijdens het onderzoek een contrastvloeistof via het naaldje in de ader in de holte van de
elleboog ingespoten.
Door deze vloeistof kunnen met name de bloedvaten van het hart, en de eventuele vernauwingen,
duidelijker worden afgebeeld.
Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten; het eerste gedeelte is een opname om vast te stellen
hoeveel kalkophopingen er rond de kransslagaders aanwezig zijn. Deze opname is nodig, omdat bij
teveel kalk de tweede opname van de kransslagaders niet door kan gaan. De binnenkant van de
bloedvaten komt namelijk dan niet goed in beeld.
Het tweede gedeelte is een opname van het hart en de kransslagaders zelf.
Het feit dat er kalk rond uw kransslagaders aanwezig zou zijn hoeft helemaal niet te betekenen dat er
vernauwingen in de kransslagaders zijn. U hoeft hier dan ook niet van te schrikken. Uw behandelend
cardioloog zal u bij de uitslag meer hierover vertellen.
Duur van het onderzoek: het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Belangrijk
Het onderzoek met contrastvloeistof, toegediend via de bloedvaten, kan niet zondermeer doorgaan in
de volgende gevallen:
• als u de ziekte van Kahler of Waldenström heeft (de meeste patiënten die deze ziekte hebben • als u Glucophage (Metformine) voor suikerziekte gebruikt (zie ook kopje "Medicijnen");
• bij ernstige nierfunctiestoornissen; • als u in het verleden ooit een ernstige allergische reactie op contrastvloeistof gehad heeft; • als u zwanger bent, zie onder kopje "Zwangerschap";
• mannen die binnen 24 uur voor het onderzoek het potentieverbeterende middel Sildenafil (Viagra) of een vergelijkbaar medicijn gebruikt hebben, mogen de bloedvatverwijdende spray (of tablet) onder de tong beslist niet krijgen. Dus mocht u een dergelijk middel gebruikt hebben, schroomt u dan vooral niet om dit aan de radiodiagnostisch laborant(e) te vertellen; • wanneer u vanaf de wachtlijst de CT-scan ondergaat dient u dus 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen Viagra of een dergelijk medicijn te gebruiken. Indien één van bovenstaande punten op u van toepassing is, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. U heeft in deze gevallen een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als u vooraf speciale medicijnen heeft gekregen. In andere gevallen moet bekeken worden of andere onderzoeken ook voldoende informatie geven.
Na het onderzoek: omdat er tijdens het onderzoek contrastmiddel wordt toegediend, is het
belangrijk dat u na het onderzoek goed drinkt. De contrastvloeistof onttrekt namelijk vocht aan uw
lichaam. Anderhalf tot twee liter water is voldoende.
Door de medicijnen die u gekregen heeft kunt u tijdelijk wat slaperig zijn. Neemt u een begeleider
mee naar het ziekenhuis, want het is belangrijk dat u niet zelf naar huis rijdt.
Uitslag
De radioloog en de cardioloog beoordelen het onderzoek. U krijgt de uitslag van het onderzoek bij de
eerstvolgende afspraak met de cardioloog.
Bijwerkingen / complicaties
Het contrastmiddel dat via uw arm wordt ingespoten kan een warm gevoel in uw hoofd, keel en
onderbuik veroorzaken. Dit trekt na enkele minuten weer weg.
Bij het aanprikken van een ader en bij het inspuiten van de contrastvloeistof is er een kleine kans op
complicaties. Een enkele keer stroomt de contrastvloeistof niet goed door de ader en komt een deel
onder de huid terecht. Dit geeft meestal geen problemen.

Zwangerschap
Als u denkt, of zeker weet, zwanger te zijn, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Röntgenstraling kan in de eerste weken van de zwangerschap namelijk schadelijk zijn voor het
ongeboren kind. In overleg met uw behandelend arts kunt u bespreken of het onderzoek uitgesteld
kan worden. Wij kunnen eventueel een nieuwe afspraak maken in de eerste week na de menstruatie.
Vragen
Als u verwacht dat het onderzoek problemen geeft, neem dan vooraf telefonisch contact op met de
afdeling Radiologie.
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stel deze dan gerust aan een van de radiodiagnostisch
laboranten. Zij geven u graag antwoord.
Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de afdeling Radiologie,
telefoon: 010-2975331. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Source: http://www.ikazia.nl/sites/default/files/CT%20Kransslagaderen.pdf

daykimball.org

While some medications are considered safe to take during pregnancy, the effects of other medications on your unborn baby are unknown. Therefore, it is very important to pay special attention to the medications you take while you are pregnant, especially during the first trimester, a crucial time of development for you baby. If you were taking prescription medications before you b

Microsoft word - primaryhyperparathyroid

Primary Hyperparathyroidism By Associate Professor Terry Diamond, Department of Endocrinology, University of New South Wales What is Primary Hyperparathyroidism? This is a syndrome comprising of an overproduction of parathyroid hormone (PTH) by one or more abnormal parathyroid glands resulting in hypercalcaemia (an elevated serum calcium level). Normal Parathyroid Anatomy: The para

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf