Erektil dysfunktion 100825

_______________________________________________________ Erektil dysfunktion


Vad är erektil dysfunktion och hur vanligt är det?

Erektil dysfunktion eller impotens innebär oförmåga att få eller upprätthålla erektion av penis
tillräcklig för att genomföra ett samlag. Tillståndet är vanligt och drabbar många män någon
gång under livet. Problemen ökar med ökande ålder och man beräknar att ungefär 5 % av 40
åriga män har erektionsproblem vilket ökar till 15-25 % hos 65 åriga män.
Vad beror erektil dysfunktion på?

Erektil dysfunktion kan bero på psykologiska orsaker, rubbningar i blodflödet till penis,
nervskador och hormonella rubbningar. Vidare kan olika läkemedel och svår allmän sjukdom
bidra. Ofta är det en kombination av flera olika orsaker som leder fram till erektil dysfunktion.
En potent man har varje natt 2-5 nattliga erektioner under sömnen. Vid impotens enbart
orsakad av psykiska faktorer finns i regel normala nattliga erektioner. Vid nästan all
erektionssvikt finns en samtidig psykogen komponent. Relationen till partnern är viktig att
utreda och ofta finns det prestationsångest med i bilden, dvs man är rädd för att ”misslyckas”.
Blodflödet till penis måste öka 20-25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma.
Den vanligaste orsaken till nedsatt blodflöde till penis är atheroscleros ("åderförkalkning").
Mindre vanligt är läckage i det avförande blodkärlssystemet (venösa systemet). Utredning av
venöst läckage kan ske med speciell kärlröntgen, och operativt ingrepp kan bli aktuellt ibland.
Vid ryggmärgsskada och vid en del andra sjukdomar som skadar nervsystemet (ex MS) kan
erektionsförmågan försvinna. Stora skador eller kirurgiska ingrepp i lilla bäckenet kan orsaka
skador på nerver och blodkärl, vilka leder till nedsatt erektionsförmåga. Mångårig diabetes är
en vanlig orsak till erektil dysfunktion.
Nivån av manligt könshormon, testosteron, är viktig för förmågan till erektion. Testosteron
bildas i testiklarna och är beroende av att hypofysen fungerar normalt. Skada på hypofysen
eller testiklarna, som vid olycksfall eller påssjuka, kan medföra sjunkande testosteronnivåer.
Låga testosteronnivåer och om skadan sitter i testiklar eller hypofys kan påvisas med mätning
av blodnivåer av testosteron och hypofyshormoner. Det är däremot oklart vad som är normala
nivåer av testosteron vid normalt åldrande.
Vilken behandling finns?

Bakomliggande orsaker, exempelvis en dålig diabetesinställning eller psykologiska faktorer,
bör om möjligt behandlas. Testosteronbrist är en relativt ovanlig orsak till impotens men i
regel lätt att behandla. Den kan behandlas med intramuskulär injektion av långverkande
testosteron var 12:e vecka. Ett annat alternativ är en testosterongel(Testogel, Tostrex, Testim),
som smörjes in dagligen på huden.Testosterontabletter finns, men dessa brukar inte
rekommenderas i första hand då upptaget i tarmen är dåligt.
Det finns flera läkemedel som påverkar svällkropparna i penis och förstärker erektionen
genom att hämma ett enzym (fosfodiesteras-5), vilket leder till en ökad blodfyllnad. Dessa
medel (Viagra, Cialis, Levitra) kan även vidga andra blodkärl i kroppen och man skall iakttaga försiktighet vid samtidig hjärtsjukdom. Apomorfin är ett preparat som verkar påverka hjärnans centra för erektion. Preparat med prostaglandiner injiceras direkt i svällkropparna eller med en applikator via urinröret. Penisimplantat (proteser) samt kirurgisk kärlrekonstruktion kan ibland behöva utföras. Detta är numera ovanligt till följd av att den medicinska behandlingen blivit bättre. Svenska Endokrinologföreningen har utarbetat informationsblad om endokrinologiska sjukdomar och tillstånd. Informationsbladen är avsedda för allmänheten och kan vid behov användas som patientinformationsblad och överlämnas vid mottagningsbesök. De är skrivna av erfarna endokrinologer representerande samtliga svenska universitetssjukhus. Informationsbladen revideras vid behov eller vart 3:e år.

Source: http://endokrinologforeningen.se/attachments/article/92/Erektil%20dysfunktion%20100825.pdf

Vv surgery pis web

Surgery for Varicose Veins What are varicose veins? Veins are the blood vessels that carry blood back to the heart. Varicose veins are abnormally enlarged and tortuous veins that are visible just below the surface of the skin. Smaller veins in the skin itself are sometimes called "thread veins" or "spider veins". Although these may be unsightly they are not the same a

Cd alert

Monthly Newsletter of National Centre for Disease Control, Directorate General of Health Services, Government of India May - July 2009 Vol. 13 : No. 1 SCRUB TYPHUS & OTHER RICKETTSIOSES it lacks lipopolysaccharide and peptidoglycan RICKETTSIAL DISEASES and does not have an outer slime layer. It isThese are the diseases caused by rickettsiaeendowed with a major surface prote

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf