Microsoft word - gytb0202.doc

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerterápiás Bizottsága
7 6 0 1 - P é c s , H o n v é d u . 3 . , P f . 9 9 Emlékeztető a PTE ÁOK Gyógyszerterápiás Bizottság 2002.02.20-i
üléséről

Megjelentek:

Dr. Schmelzer Matild, dr. Kocsis Béla, dr. Bátai István, prof. dr. Kajtár Pál, prof. dr. Mózsik
Gyula, dr.Drozgyik István, dr. Botz Lajos

1.)

A gyógyszer-alaplista bővítésére beérkezett beadványok elbírálása
Kaldyum retard kapszula (kalium chloratum), Egis
-A javaslatot benyújtotta: dr. Kassai Gábor, prof.dr.Nagy Judit, II.sz. Belgyógyászati Klinika -A javaslattevők által kiemelt terápiás előnyök: „a pellet technológiával készült tabletta fokozatos hatóanyag-felszabadulást, ezáltal egyenletes vérszintet biztosít. Kevesebb gastrointestinális mellékhatása miatt a betegek jobban tolerálják nagyobb dózisok esetén is. -A gyártó cég által felajánlott kedvezmények: termelői ár +5% az Egészségügyi Közlönyben közzétett árváltozásig. Tekintettel arra, hogy a gyógyszer-alaplistán több korszerű technológiával előállított KCl tartalmú gyári készítmény szerepel, a Kaldyum retard tabletta alaplistára vételét a Gyógyszerterápiás Bizottság csak azzal a feltétellel támogatja, ha a cég azokénál kedvezőbb és legalább 2002. december 31-ig rögzített áron biztosítja az ellátást. 1.b) Alprostapint injekció (alprostadil PGE1), Pint Pharma
-A javaslatot benyújtotta: dr.Wéber György, I.sz. Sebészeti Klinika
-A javaslattevők által kiemelt előny: „Azon előrehaladott érbetegségben szenvedő végstádiumú
betegek esetében –akiknél minden egyéb konzervatív és sebészi lehetőséget kihasználtak – az
érintett végtag megmenthető.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 2db megvásárolt doboz után 1doboz rabattot biztosít a cég
2002. végéig.
A beadvány alátámasztására a mellékletként csatolt közleményt a Gyógyszerterápiás
Bizottság nem tartotta meggyőzőnek, ezért a készítmény alaplistára vételét nem támogatja.
A Bizottság állásfoglalása szerint a következő ülésen lehetőséget biztosítanak a javaslatot
benyújtó számára arra, hogy a készítmény felvételének indokoltságát további adatokkal,
információval támassza alá. Addig is indokolt esetben egyedi úton rendelhető a készítmény.


Diclofenac-uno-ratiopharm retard tabletta (diclofenac-natrium), Ratiopharm
-A javaslatot benyújtotta: dr. Stefanits Klára, Radiológiai Klinika -A javaslattevő által kiemelt terápiás előny: „A hatóanyagfelszabadulást a gyomortartalom nem befolyásolja. Naponta egyszer kell bevenni. Két komponense biztosítja a gyors és elhúzódó hatást, amelyek megkönnyítik a tumoros betegek fájdalomcsillapítását.” -A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 2002. végéig 60% árurabatt. A gyógyszer-alaplistán diclofenac hatóanyagtartalmú készítmény többféle gyógyszerformában (gyors és retard kioldódású kombináció is) és hatáserősségben szerepel. A beadvány szerint tumoros betegek fájdalomcsillapítására kívánják használni – a hivatalos gyógyszer alkalmazási előiratban javallatként éppen ennél a készítménynél ez nem szerepel (krónikus arthritisek, elsősorban rheumatoid arthritisre van törzskönyvezve). A Gyógyszerterápiás Bizottság álláspontja szerint nem indokolt a készítmény gyógyszer-alaplistára vétele. Elfogadható megoldásnak látja azonban a Bizottság, hogy ha a cég belátható időre 0,- Ft áron biztosítja az ellátást, és a felhasználók kipróbálhatják, klinikai tapasztalatokra tehetnek szert a gyógyszerrel kapcsolatban –természetesen a törzskönyvi indikációk tekintetében. 1.d) Midazolam Torrex injekció (midazolam), Torrex Pharma
-A javaslatot benyújtotta: prof.dr. Bogár Lajos, dr.Bátai István, AITI -A javaslattevő által kiemelt előny: „Ha a beszerzési forrás olcsóbb, gazdasági szempontból érdemes a készítményt vásárolni.” -A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: termelői áron szállítanak, +5% árurabatt 2002. végéig. Midazolam hatóanyagtartalmú parenterális kompetítor készítmény szerepel a gyógyszer-alaplistán (Dormicum injekció, Egis). A cég által ajánlott kedvezményt figyelembe véve az ajánlatban csak egyetlen kiszerelési forma – 50mg/10ml, amelyet a napi gyakorlat szempontjából a jelenlévők nem tartanak célszerűnek – bizonyult kedvezőbb áron beszerezhetőnek a jelenleg használatos Dormicum injekcióhoz képest. Az előzőek alapján a Gyógyszerterápiás Bizottság a javaslatot elutasította. 1.e) Zometa por infúzióhoz (zolendronat), Novartis
-A javaslatot benyújtotta: dr. Stefanits Klára, Onkoterápiás Intézet -A javaslattevő által kiemelt terápiás előny: „Az eddig alkalmazott biszfoszfonátoknál 847-szer (!) hatékonyabb, újabb metasztázisok kelezkezésének megelőzésére alkalmas, fájdalomcsillapító és tumorellenes hatással is bír.” -A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 25% árurabatt (időtartam megjelölése nélkül). A készítmény hivatalos –törzskönyvezett- alkalmazási előiratában terápiás indikációként a tumor indukálta hiperkalcémiát jelölték meg. Ugyanakkor jelezték azt is a szakmai ismertető anyagokban, hogy kiterjedt kutatási program van még folyamatban annak igazolására, hogy a Zometa alkalmas (többek között) csontmetasztázisok megelőzésére emlőrákos és prosztatarákos betegekben. Indokolt esetben az azonos hatástani csoportba tartozó egyéb biszfoszfonátok ambuláns betegek részére 100%-os TB támogatással rendelhetők. A PTE ÁOK klinikáin a 2001. évi biszfoszfonát felhasználás zömét a mintaként kapott Lodronat injekció jelentette (21 doboz minta, 2 doboz vásárlás). Ezek alapján a Gyógyszerterápiás Bizottság nem tartja indokoltnak a Zometa gyógyszer-alaplistára való vételét. 1.f) Lucetam filmtabletta, injekció (piracetam), Egis
-A javaslatot benyújtotta: dr.Nagy Ferenc, dr.Pusch Gabriella, Neurológiai Klinika -A javaslattevő által kiemelt terápiás előny: „Az eddig használt Nootropilnál kissé olcsóbb.” -A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 100% árurabatt. A Lucetam gyógyszer-alaplistára vételére vonatkozó gyógyszergyártói információkat tartalmazó beadvány közel egy évvel előzte meg a klinika javaslatát. Mivel a klinikai javaslat szerint előnyt a készítmény az eddig használt Nootropillal szembeni olcsóbb ára jelenti, ezért a Gyógyszerterápiás Bizottság úgy határozott, hogy a Lucetam gyógyszer-alaplistára való vételét abban az esetben támogatja, ha a 2001. évre vonatkozó kedvezményt 2002. év végéig –minden gyógyszerforma biztosítása mellett- a gyártó fenntartja. 1.g) következő készítmények gyógyszer alaplistára kerülését csupán a klinikák kezdeményezték, a cégek részéről nem érkezett javaslat: Aprovel tabletta (irbesartan),
Sanofi, II.sz.Belgyógyászati Klinika; Esmeron injekció (rocuronium bromid), Organon, AITI.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a hiányos beadvány ellenére foglalkozott az AITI által
benyújtott Esmeronra vonatkozó javaslattal, tekintettel előnyös alkalmazhatóságára a „rapid
sequence induction” módszer esetén (pl. telt gyomrú beteget kell intubálni). Döntésük szerint
biztosítani kell, hogy a speciális esetek ellátására rendelkezésre álljon a megfelelő
mennyiségű gyógyszer.
A II.sz.Belgyógyászati Klinika beadványa kiemeli az Aprovel renoprotektív hatását. Mivel a
beadványban idézett vizsgálat placebo-kontrollos volt, nincs –sajnos- meggyőző adat arra
vonatkozóan, hogy alkalmazásával kifejezettebb hatást lehet elérni a terápiában, mint a
napjainkban széles körben használt ACE gátló kezeléssel (figyelmeztető jel, hogy a rövid
promóciós szakmai anyagban ezt nem is tüntetik fel). Erre, valamint a céges adatlap
hiányára tekintettel a Gyógyszerterápiás Bizottság a javaslat megvitatását elhalasztotta.
A gyógyszer-alaplista bővítésére beérkezett javaslatok elbírálása során több esetben merült
fel olyan kérdés, amelyre a Gyógyszerterápiás Bizottság jelen lévő tagjai nem kaptak a
beadványból kielégítő választ. Változatlanul gond a beadványok értékelésénél, hogy a
klinikusi pár soros indoklás szakmailag felületes, gyakran megdöbbentően pontatlan, sőt
hibás állításokat tartalmaz (pl. kizárólag állatkísérlettel meghatározott „hatékonysági adatok”
feltüntetése a humán klinikai alkalmazásnál). Mivel éppen ez a néhány soros indoklás
jelenthetné a felvétel szakmai tömör összefoglalását, ezért a Bizottság változatlanul
ragaszkodik ezen tartalom érdemi kitöltéséhez. A Bizottság a jövőben lehetőséget kíván
adni a beadványt aláíró kollégáknak arra is, hogy személyesen ismertessék az ülésen a
készítmény azon előnyeit, amelyek megítélésük szerint nélkülözhetetlenné teszik azt a
terápiában.
2.)
2001. évi felhasználási adatok alapján a gyógyszer közbeszerzési tenderek
kiírásának véleményezése

A közbeszerzési törvény előírásait szem előtt tartva a 2001. évi felhasználási adatok alapján ki kell választani azokat a készítményeket/készítmény csoportokat, amelyek beszerzésére fordított összeg éves szinten meghaladja, vagy közelíti a közbeszerzési törvény által rögzített értékhatárt. Ezek a következők: - GPIIb./IIIa. receptor inhibitorok: eptifibatid –tirofiban - inhalációs anesztetikumok: sevofluran – isofluran - alacsony molekulasúlyú heparinok: dalteparin – nadroparin –enoxaparin - szerotonin antagonista hányáscsillapítók: ondansetron – granisetron Az intravénás röntgenkontrasztanyagok esetében (is) a Kar maradéktalanul követi a központosított közbeszerzési eljárásokat. A Gyógyszerterápiás Bizottság álláspontja szerint a felhasználók bevonásával kell kiválasztani a számukra legmegfelelőbbet a rendelkezésre álló készítmények közül, figyelembe véve a szakmai és a gazdaságossági szempontokat, amely utóbbi mérlegeléséhez az Egyetemi Gyógyszertár segédletként árösszehasonlító elemzéseket bocsát –előzetesen- rendelkezésre. A klinikáktól ezek alapján kell kérni a véleményeket (készüljön egy adatlap, amelynek kitöltésével a klinikák nyilatkozhatnak e kérdésben). A rendelkezésre álló készítmények hasonlóságát és a csoporton belüli egyenértékűségi adatokat figyelembe véve az alábbi kiírások előkészítését kell megkezdeni: (1) GPIIb./IIIa. receptor inhibitorok, (2) alacsony molekulasúlyú heparinok. A propofol és inhalációs anesztetikumok tekintetében a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan –először- a klinikák aneszteziológusainak bevonásával kell dönteni. Az első körben szerzett tapasztalatok alapján kerülhet sor az epirubicin és ciprofloxacin kiírási feltételeinek meghatározására (mivel ezeknél még nem áll rendelkezésre minden gyógyszerformát biztosító választék). 3.)
Fluxum (parnaparin) készítmény alkalmazásával kapcsolatban nyert klinikai
tapasztalatok (AITI) értékelése


A Gyógyszerterápiás Bizottság előző ülésén úgy határozott, hogy a Fluxum (parnaparin)
készítmény gyógyszer-alaplistára kerülésének feltétele, hogy az alaposabb megismerés
érdekében a forgalmazó cég 2001. év végéig a javaslatot benyújtó klinika (AITI) ellátását
ingyen biztosítja. A készítmény alkalmazásával kapcsolatban a klinikán még nem gyűlt össze
elegendő tapasztalat, ezért a Gyógyszerterápiás Bizottság a következő üléséig elhalasztotta
gyógyszert felhasználó klinikusok véleménye alapján az állásfoglalás kialakítását.
4.) Anesztetikumok (propofol+inhalációs narkotikumok) egységesített
beszerzésének véleményezése

A Gyógyszerterápiás Bizottság határozata alapján az inhalációs anesztetikumok és a
propofol készítmények választékát az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan az
aneszteziológus szakemberekből álló ad hoc bizottság tekinti át a közeljövőben, és javaslatot
tesz az alkalmazásra, valamint a beszerzésekre vonatkozóan.
A jelenlegi gyakorlat szerint az Egyetem számára legkedvezőbb áron hozzáférhető
Fresenius cég propofol készítményeit szerezzük be. A legszélesebb termékpalettával az
AstraZeneca cég rendelkezik: 1 és 2% hatáserősség, 20 és 50ml hagyományos, valamint
előretöltött fecskendős forma. Kiemelendő, hogy a Magyarországon forgalomban levő
propofol készítmények közül kizárólag az AstraZeneca termékeiben található mikrobiológiai
stabilizátor (EDTA).
Az inhalációs anesztetikumok közül mind a sevofluran, mind az isofluran az Abbott cég
termékei. Tekintettel az éves felhasználás értékére mindenképpen indokolt a céggel egy
meghatározott időre (legalább 2002. végéig) szóló megállapodás kezdeményezése.
5.) Plavix készítménnyel kapcsolatosan kialakított Bizottsági állásfoglalásra
beérkezett gyártói vélemény megvitatása

A Sanofi cég képviselője a témával kapcsolatos összefoglalójában kiemelte, hogy
munkatársai figyelmét a felkészülési tréningeken felhívták arra, hogy promóciót csak az
OGYI által jóváhagyott alkalmazási előiratnak megfelelő indikációban végezhetnek
(ischaemiás vascularis történések csökkentése olyan betegeknél, akik anamnézisében
szimptómás atherosclerosis szerepel).
A Sanofi a CURE vizsgálat eredményei alapján az alkalmazási előirat módosítására
vonatkozó kérvényt nyújtott be, amely alapján várhatóan (!) a terápiás javallatokat kiterjesztik
a stent és PTCA indikációkra is.
A Gyógyszerterápiás Bizottság korábbi döntésének megfelelően –igazodva a hazai és
nemzetközi szakmai eljárási rendekhez- csak abban az esetben támogatja a készítmény
alaplistán tartását, ha az alkalmazási előiratban rögzített indikációkban használják.
A Bizottság és a cég között kialakult eltérő költséghatékonysági vizsgálattal kapcsolatban az
alábbi tényezőket emelnénk ki:
- Változatlanul fenntartja a Bizottság azt a véleményét, maradéktalanul elfogadva a szakterület kialakult gyakorlatát is, hogy megtévesztő egy promóciós anyagban (is) kizárólag a relatív rizikócsökkentést (RRR) megadni és mellőzni a klinikai gyakorlat számára is sokkal többet jelentő abszolút rizikócsökkentés (ARR) értékét. Az RRR ugyanis nem alkalmas arra, hogy a nagy kockázatok és a kedvező hatások és a kis kockázatok és a kedvező hatások közötti különbségekre rámutasson. - A megelőzött események költsége tekintetében alapvető félreértés, hogy nem az összes megelőzött „jó eseményre” történnek többnyire –helyesen- a kalkulációk. A korábbi vagy alternatív terápiával szemben elért plusszt fejezik ki ilyen módon (ez sokkal többet mond…). A tetemes többlet költség hátterében ez áll, és csak töredék arányban az országok között eltérő munkabérek. - A költségek egyébként éppen az EBM kialakult gyakorlata miatt sokkal könnyebben is „átvehetők” (pl. NNT alkalmazásával, stb.). Ezért és ilyen összefüggés kihangsúlyozásának szándékával emelte ki a hivatkozott tanulmány állítását a Bizottság (bővebben: Hankey G.J., Sudlow C.L.M., Dunbabin D.W.: Thienopyridine derivates (ticlopidine, clopidogrel) versus aspirin for preventing stroke and other serious vascular events in high vascular risk patients, The Cochrane Library, Issuue 4, 2001, Oxford :Update Softwer): „The cost of treating 100 patients for two years with clopidogrel, at about US$ 800 per patient per year, totals about $160,000 to prevent one vascular event.” - A készítmény kedvező járóbeteg finanszírozása csak egy szűkített betegkörre igaz. Így általánosságban sem mondható ki, hogy a betegek a fogyasztói árnak csak 10 %-át fizetik. A 8004/2001. (VI.21.) EüM rendelet 3. sz. melléklete szerint: „ASA vagy ticlopidin rezisztencia, intolerancia, alllergia esetén, illetve kombinációban ASA- val, ha önmagában egyik sem hatékony a tct-aggregáció gátlásában, haematológus, belgyógyász, neurológus vagy kardiológus szakorvos javaslatára”.
6.)
PTE ÁOK alaplistán nem szereplő készítmények alkalmi rendelése
A Gyógyszerterápiás Bizottság jóváhagyta azt a formanyomtatványt, amelynek kitöltésével
indokolt, egyedi esetben és alkalomszerűen lehetőség van Magyarországon
forgalombahozatali engedéllyel rendelkező, de a PTE ÁOK gyógyszer-alaplistán nem
szereplő gyógyszer rendelésére.
A formanyomtatványt minden klinika megkapja a február havi gyógyszertári felhasználásait
összegző levél mellékleteként, valamint az Egyetemi Gyógyszertár web-felületén is
megtalálható a letölthető űrlapok között. (PTE ÁOK gyógyszer-alaplistán nem szereplő
gyógyszer igénylése). Az Egyetemi Gyógyszertár kizárólag egyedi esetekben, pontosan
kitöltött nyomtatványok alapján, expediálhat ilyen készítményeket.
7.)
PTE ÁOK alaplistán nem szereplő gyógyszeradományok szétosztásának
egységes elvei
A Gyógyszerterápiás Bizottság jóváhagyta az Egyetemi Gyógyszertárba érkező, a
gyógyszer-alaplistán nem szereplő adomány gyógyszerkészítmények elosztásának alábbi
elveit:
I.)
Más gyártó azonos hatóanyagtartalmú készítménye azonos gyógyszerformában
szerepel a gyógyszer-alaplistán

Az azonos hatóanyagtartalmú, gyógyszer-alaplistán szereplő készítményt felhasználó
klinikák között a hatóanyag felhasználásának arányában havonta osztjuk szét az
adományként érkezett gyógyszereket.
II.)
Azonos hatóanyagtartalmú készítmény nem szerepel a gyógyszer-alaplistán
Ebben az esetben az adományként érkezett gyógyszer indikációs területének megfelelően a klinika/klinikák számára azonos arányban osztjuk szét havonta az érkezett mennyiséget. A gyógyszertár a gyógyszer-alaplistán nem szereplő adomány készítményt legfeljebb két alkalommal vesz át. Ha a gyártó cég folyamatosan szeretné biztosítani az adománnyal történő ellátást, úgy kezdeményeznie kell az alaplistára való felvételt a Gyógyszerterápiás
Bizottságnál.
8.)
PTE ÁOK gyógyszer-információs intranet szolgáltatás bővítésének bemutatása

A PTE ÁOK honlapján keresztül elérhető információs felület a gyógyszertárban elérhető
készítmények a hivatalos nagykereskedelmi árhoz viszonyított árfekvésén túl tájékoztatást
fog nyújtani ezen készítmények „járóbetegként” történő rendelhetőségéről (vény nélkül
beszerezhető, illetve vényköteles gyógyszerek, kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben
elérhető gyógyszerek), felírási jogosultságáról, TB támogatásáról, fogyasztói áráról, valamint
arról, hogy közgyógyellátásban részesülő beteg számára rendelhető-e.
A letölthető űrlapok köre a gyógyszer-alaplistán nem szereplő készítmények rendelésére
szolgáló formanyomtatvánnyal bővült (l. 6. pont alatt is).
9.) Egyebek

9.a) A Gyógyszerterápiás Bizottság titkára beszámolt arról, hogy a PTE ÁOK Egyetemi
Gyógyszertár, a Mohácsi Kórház Gyógyszertára, valamint a Szigetvári Kórház
Gyógyszertára között együttműködés jött létre, melynek alapvető célja, hogy a résztvevők
számára egyenként is a korábbiaknál kedvezőbb szállítási feltételeket biztosítson. Az
együttműködés során egyeztetés történik a gyógyszertári felhasználásaikról, közösen
törekszenek cégekkel, szállítókkal az intézmény számára kedvező keretmegállapodások
kötésére, amelyek biztosítják a szakmailag korrekt költségracionális terápiát. A három
intézmény gyógyszerinformatikai rendszerének összehangolása gyors és rugalmas
információcserét tesz lehetővé, melynek segítségével a kórházak együttes készletállománya
tovább csökkenthető, továbbá sürgős, rendkívüli helyzetekben egymás ellátását segíthetik.
9.b) Az azonos hatóanyagnéven történő rendelés körébe tartozó készítmények száma
tovább nőtt – tekintettel a kihirdetett nagyszámú generikus készítményre. A korábban
elfogadott és rögzített elveknek megfelelően ezeknél az „átjárhatóság” is automatikusan
érvényesül. A Gyógyszerterápiás Bizottság jóváhagyásával az Egyetemi Gyógyszertár
továbbra is a cégektől érkezett ajánlatok értékelése után az Egyetem számára legkedvezőbb
áron beszerezhető készítménnyel biztosítja a klinikák ellátását.
Gyógyszerterápiás Bizottság titkára Kapják: Prof. Dr. Fischer Emil, PTE ÁOK Dékán Prof. Szabó István, PTE ÁOK, Klinikai Dékányhelyettes Ferenci József, Általános Szakági Főigazgatóh. Gyógyszerterápiás Bizottság ülésén megjelentek Konszenzus

Source: http://biofizika.pote.hu/docs/gyogyegy/file/gyogyszerterapias_bizottsag/gytb0202.pdf

documentacion.aen.es

Manuel J. Hens Pérez, Jesús Foronda Bengoa, Juan Montes Ruíz-Cabello, Inmaculada Nieto Gutiérrez, Manuela Pilar Cobo Aceituno, Juan Quesada Corcoles, Bernardo Camacho Muñoz Enfermedad de Whipple: una infrecuente causa Whipple’s Disease: an uncommon cause of dementia. RESUMEN: Presentamos un caso de demen- ABSTRACT: We present a dementia case, cia diagnosticada como Alzheimer, cuya

Microsoft word - breves2.doc

SABLES D’OLONNE – OLONNE SUR MER – CHÂTEAU D’OLONNE Adresse postale : SOC : Worthing – 10 allée du Fenouil –85340 –Olonne sur mer présidente : Catherine Gayda du Jumelage « Tendre aujourd’hui la main est une passerelle pour demain » N°2 – Mars 2006 Sommaire : Le mot de la Présidente Vous avez sans doute remarqué que notre entête porte d

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf