Bmt eenheid:

PREVENTIE EN BEHANDELING VAN POSTOPERATIEVE Voorkomen en bestrijden van de acute pijn bij volwassenen na een chirurgische ingreep VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED
Deze verstrekking mag uitgevoerd worden door de verpleegkundige op basis van het medisch voorschrift geindividualiseerd door een anesthesist in het verpleegkundig dossier VOORSCHRIFT
PARACETAMOL
Totale dosis
De totale dag dosis van paracetamol bedraagt 4g. Men houdt hierbij rekening met
paracetamol in al zijn toedieningsvormen peri-operatief.
Contra-indicaties:
1. overgevoeligheid voor paracetamol of één van de hulpstoffen 2. ernstige hepatocellulaire insufficiëntie: maximale dosis 2 g/dag 1. Paracetamol IV (flacons en 1g) a. gebruik bij voorbaat de bruistablet van 1 g ( betere resorptie, snelle b. overweeg de ODIS vorm vb bij tonsillectomie, slikproblemen,. c. mijd de suppo: resorbeert weinig, lage plasmaspiegels, grote NSAID
Contra-indicaties cfr infra: NSAID’s bij patiënten met risico van gastro-intestinale
complicaties
Diclofenac (Diclofenac EG® 75 mg, ampullen): 1 mg/kg + 0,5 mL Natriumbicarbonaat in 100 mL NaCl 0,9%, traag IV (15 - 30 minuten) Dosisinterval: 12u Maximum 24u dosis: 150 mg/dag Diclofenac suppo 100 mg de resorptie van diclofenac suppo is veel beter dan van paracetamol suppo ! dosis: 2 x 100 mg/dag ZWAKKE OPIOIDEN
Tramadol (Tradonal® 100 mg/2mL, ampullen):
100 mg in 100 mL NaCl 0,9%, traag IV (15 – 30 minuten) Dosisinterval: 6u Maximum 24u dosis: 400 mg/dag Steeds associëren met een anti-emeticum (Litican 50 mg/2mL, 1 ampulle) Cave: epilepsie STERKE OPIOIDEN
Oxycodone ( Oxynorm® 10 mg/comprimé)
Krachtig opiaat Gebruik oxycodone voor de ambulante patiënt in de PACU en CDC als alternatief voor DIPIDOLOR of TRAMADOL Voordeel: peroraal te geven Dosis: 10 mg PO, om de 6 uur Meegeven voor thuisgebruik kan enkel in overleg met de verantwoordelijke arts CDC Oxynorm is voorradig in de PACU UZ1 en wordt voorgeschreven op een verdovingsvoorschrift. EVALUATIE EN REGISTRATIE VAN PIJN ahv REGISTRATIESCHALEN
- om het uur bij pijn, anders om de 2 uur - 1 uur na toediening van een pijnstiller - bij ontslag naar huis Bij VAS > 3

Paracetamol 1 g IV indien:
6 uur interval tussen vorige en volgende dosis vroeger indien slechts 1 g oplaaddosis werd gegeven op OK/Pacu 6 uur interval tussen vorige en volgende dosis vroeger indien slechts 1 g oplaaddosis werd gegeven op OK/Pacu vroeger als nog geen diclofenac werd gegeven en geen contraindicaties Tradonal 50 mg PO of 100 mg IV Oxynorm 10 mg PO NSAID’s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties
In ambulante heelkunde vormen NSAID’s een belangrijk onderdeel van pijnstilling in de post-operatieve periode. Tramadol als alternatief geeft een hoge incidentie van PONV ! Een oplossing kan zijn om bij hoog risicopatiënten een PPI te associëren: Absolute contra-indicatie voor NSAID’s:
Actief maagulcus
Nierinsufficiëntie
Allergie
Hoog risico op GI complicaties: zeker PPI associeren Gevorderde leeftijd (≥75 jaar) Ulcus pepticum in de voorgeschiedenis Maagperforatie, maagbloeding in de anamnese Gebruik van andere farmaca die GI complicaties kunnen geven: acetylsalicylzuur, antiaggregantia, anticoagulantia, corticosteroiden, SSRI’s,duloxetine Laag tot matig risico op GI complicaties: eventueel PPI associeren Gastro-intestinale chirurgie in de anamnese (type: gastric bypass, Nissen) Hernia diaphragmatica Bron: Folia Farmacotherapeutica 38, maart 2011-08-08 Let wel: deze literatuur betreft chronisch gebruik van NSAID’s in reumatologie !

Single dose oral oxycodone and oxycodone plus paracetamol for acute postoperative pain in adults.
Cochrane review 2010, issue 11
Efficacy and safety of controlled-release oxycodone and standard therapies for postoperative pain after
knee or hip replacement. J De Beer et al, Can J Surgery, vol 48, nr 4, august 2005

AANDACHTSPUNTEN
Rapporteer de VAS-schaal in het parameterblad Indien vragen of onduidelijkheden, neem contact op met de arts

Source: http://www.baas.be/sites/default/files/pijnprotocol%20volwassene%20CDC%20UZGent.pdf

Kurs4_inneh

KURSINNEHÅLL: Medicinsk Tränings Terapi för patienter med höft-, knä- och fotledsbesvär – dysfunktioner i nedre extremiteterna. Den Medicinska Tränings Terapins behandlingsfilosofi vidDet finns idag omfattande vetenskapligt belägg till fördelolika dysfunktionstillstånd i nedre extremiteten grundar sigför closed chain träning i jämförelse med open chain trän-i viktbärand

Microsoft word - new= nilkanth pharmalist1.doc

MANUFACTURERS OF: ORGANIC CHEMICALS & PHARMA INTERMEDIATES REGD OFF: 13/14, MOHINI VILLA, M.G.ROAD, KANDIVALI (W), MUMBAI-400067.INDIA. TEL: 0091-22-28016437/65092080/64185353/ Fax: 0091-22-28016437/23438411 Fact: Phase-II, GIDC, Vatva, Ahemdabad-382445. Web : www.nilkanthorganics.com Email :nilkanthorganics@gmail.com ________________________________________________________

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf