Opmaak

Muggen, luizen, wespen, mieren, mollen en
• Volg de aanwijzingen van de professionele strijder in. De gemeente, afdeling ongediertebestrij- slakken. u kunt ze op een milieuvriendelijke
bestrijder nauwgezet op. De gemeente weet ding, heeft adressen. Op basis van waterbezwaarlijk- manier bestrijden. Traditionele chemische
welke firma’s u hiervoor kunt inschakelen.
heid is het beter om propoxur te gebruiken dan middelen, bevatten vaak stoffen die schadelijk zijn
synthetische pyrethroïden (deltamethrin, tetrame- voor het milieu en de gezondheid van mens en
Luizen en schimmels op planten
(huis)dier. Beter kunt u plaagdieren met
Bladluizen kunnen planten zo verzwakken dat ze • Met een sterk geurend lokmiddel (ranja) houdt u een voudige huismiddeltjes te lijf gaan of zelfs
wespen uit de buurt. In een wespenval worden voor kómen. In deze folder leest u de
Luizen en schimmels zoals meeldauw op tuinplan- mogelijkheden.
ten kunt u meestal bestrijden zonder chemische • Sommige mensen zijn allergisch voor wespenste- middelen die behoorlijk giftig zijn en het milieu ken. Waarschuw meteen een arts als iemand ziek wordt na een steek (verward, duizelig, benauwd, Kleermotten in uw klerenkast kunnen flinke gaten • Brandnetelextract helpt tegen bladluizen. Kook heftige zwelling). Er zijn pompjes te koop waar- ‘vreten’ in textiel. Bij de drogist zijn bestrijdingsmid- een bos brandnetels een kwartier in water, haal mee u het gif uit de steek kunt zuigen. Er is ook delen (mottenballen of papierstroken) te koop maar de brandnetels eruit en los een eetlepel groene een homeopatisch middel tegen allergie voor over de schadelijkheid ervan is nog weinig bekend.
zeep in het kookvocht op. Verdun 1 liter extract Voorkómen van mottenvraat is dus beter. Met een met 5 liter water. Een aftreksel van heermoes • Door het houden van een suikerklontje op de aantal maatregelen zorgt u dat motten uw kleren of (paardenstaart) verhoogt het gehalte kiezelzuur in plaats van de insectenbeet, voorkomt u de ergste wollen dekens niet kunnen vinden. Bij een echte de bladcellen en zorgt dat schimmels niet meer zwelling en jeuk. Suiker absorbeert namelijk het mottenplaag is professionele bestrijding nodig.
• Oude vogelnesten onder de dakpannen kunnen • Planten die teveel voeding krijgen, trekken een bron zijn van motten want ze zijn gek op bont, bladluizen aan. Bemest de tuin daarom niet Slordige hoopjes aarde wijzen op de aanwezigheid • Was wollen kleding voordat u die in het voorjaar • Zet enkele luisgevoelige planten b.v. tuinbonen of van een mol. Mollen eten allerlei insecten die onder- weglegt en berg ze op in motdichte plastic Oostindische kers in de tuin. Daarmee lokt u gronds de plantenwortels aanvreten, zoals engerlin- zakken. Sop in het najaar de klerenkast goed uit.
natuurlijke vijanden van luizen zoals lieve heers - gen, emelten en slakken. Wilt u de mol toch kwijt, • Klop wollen tapijtjes en dekens ’s zomers gebruik dan liever een val of klem (geplaatst bij een regelmatig buiten uit en stofzuig tapijt in die • Zet de vinger op de tuinslang om een stevige veelgebruikte gang) dan bestrijdingsmiddelen.
waterstraal te creëren, dat werkt prima op bv • Mollen houden niet van geuren en geluiden.
• Met geurtjes zoals cederhout en lavendel tussen rozen en andere planten om de luizen er vanaf te Hiervoor zijn speciale stankgoedjes en mollen - verjagers op basis van geluid of trillingen te koop.
Gebruik dit zodra de mol er is.
• Bij aanleg van een nieuw gazon kunt u speciaal Muggen komen af op de geur van bacteriën op onze mollengaas onder de grasmat aanbrengen. Door huid. Er zijn allerlei middelen te koop die muggen de mazen van 2 x 2 cm kan de mol niet naar boven doden, hun reukorgaan uitschakelen of onze • Plaats elke 1 tot 2 meter een fles zonder bodem • Horren of een klamboe houden muggen op op de kop in de mollengang met de hals boven de • Afweermiddelen zorgen dat de mug onze geur • Plant om de 8 meter keizerskroonbollen of niet kan vinden. Citronella werkt op de huid rastegels de grond in zakken. Bestrijdingsmiddelen slechts een kwartier, maar in kaarsen en stekkers • Chemische bestrijdingsmiddelen voor mollen zijn zijn vaak erger dan de kwaal maar gelukkig zijn er langer. Eucalyptusolie of cederolie is effectiever.
giftig voor mens en dier en mogen niet allemaal allerlei gifloze methoden tegen de overlast.
Olie werkt op de huid even lang als DEET (acht Mieren houden niet van geurtjes en bepaalde uur). Wel kan het de slijmvliezen irriteren.
materialen. Daar zijn huis middeltjes goed voor: • Sticks en lotions met DEET doden de muggen niet • Uitstrooien van blad van lavendel, tijm, tomaat, maar blokkeren hun reukvermogen en houden ze zo op afstand. Na aanbrengen op de huid zijn ze • Planten zoals afrikaantjes, goudsbloemen en ongeveer 8 uur werkzaam. DEET kan de slijm - • Uitstrooien van rode peper, koffiedik, kruidnagel, • Voorkom muggenoverlast door stilstaand water knoflookpoeder, gebroken eierschalen, kalk en op te sporen, bijvoorbeeld in de regenton, in de dakgoot of andere plekken waar water blijft staan.
• Op de loopbaan van de mieren een geoxideerd Sluit de regenton af, zorg voor goed afschot in de koperen muntje leggen, mieren kunnen niet tegen goot en zorg, dat er geen andere plekken zijn dieren zoals egels, padden en vogels.
Huisjesslakken eten de eieren van naaktslakken.
• Gieten met uien- en knoflooksap. U kunt dit • De vijver kan ook een broedplaats zijn, maar • Slakken vinden het heerlijk in de composthoop.
combineren met het gieten van kokend water in Plaats rondom slakkenvallen. U kunt ze daar in • Muggen houden niet van tocht: zet, voor het sla- pen gaan, ramen en deuren tegen elkaar open.
• De slakken kunt u ook levend vangen en ergens Kakkerlakken
anders weer vrijlaten. Leg 's avonds een paar Vindt u één kakkerlak, dan zijn er zeker meer. Ze halve lege sinaasappelschillen in de tuin en kijk vermenigvuldigen zich razendsnel. Schakel direct de volgende morgen eens. Slakken houden van een professionele bestrijder in want kakkerlakken sinaasappel en zullen zich in de halve lege schil verslepen gevaarlijke bacteriën en schimmels die mensen en huisdieren kunnen besmetten. Kleine • Er zijn aaltjes te koop die slakken doden; een bio- aantallen zijn nog te bestrijden met lokdozen of een vloeibaar bestrijdingsmiddel op basis van pyrethroï- • Slakken kruipen niet graag door droge, scherpe den. Bij een plaag zijn agressievere bestrijdings - producten, zoals grind, kalk, zaagsel, hulstblade- middelen nodig, zoals chloorpyrifos. Hierna moet u ren, fijngemaakte eierschalen of houtas. Strooi maatregelen nemen om ze voortaan buiten de deur rond gevoelige planten een randje van ongeveer 5 voorkomen en overlast veroorzaken. Als het nest • Wilt u een plaag voorkomen, houd dan uw huis, klein is en goed bereikbaar, kunt u zelf poeder in de • Ook de geur van Oostindische kers, salie, hysop, vooral de keuken heel schoon en stook niet te opening spuiten. Doe dit in de schemering, dan zijn tijm, knoflook en tomaat kan slakken op een af- ze in het nest. Schakel anders een professionele be- Tips
Bestrijdingsmiddelen als afval: KCA

Chemische bestrijdingsmiddelen horen bij het huishoudelijk chemisch afval. U herkent ze aan het KCA-logo op de verpakking. Lege verpakkingen hoeven niet apart teworden ingeleverd en kunnen bij het gewone huisvuil.

Source: http://www.zuiverzeeuwswater.nl/topics/zuiverzeeuwswater/projecten/lopende_projecten/duurzaam_klussen/klusfolder_ongedierte_6.pdf

5096f380-f3e3-11df-80eb-0019bbe542dc 1.30

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) A Mutual Fund constituted under the Luxembourg Law as a “fonds commun de placement” with multiple compartments (Sub-Funds) A Mutual Fund under Luxembourg Law Unaudited Semi-Annual Report for the period ended Schedule of Investments and Other Net Assets and Industrial Classification Legg Mason US Growth and Value Fund Legg Mason Emerging Markets E

Gentianella.doc

Plant Crib GENTIANELLA Gentianella causes problems for four main reasons (Pritchard 1959):- i. Extensive hybridisation occurs between some of the species which may result in introgression. ii. Any one population of some species may contain both annuals and biennials, which frequently differ in such characters as habit and leaf shape. iii. Local populations show great variability i

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf