Verloskundigenenkhuizen-andijk.nl

Zwangerschap en
vaccinatie tegen Nieuwe
Influenza A (H1N1)
GRIP OP GRIEP
Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1)
Als u probeert zwanger te worden én u wordt ieder jaar opgeroepen voor Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft bij de griepprik, dan komt u in aanmerking voor de vaccinatie tegen Nieuwe zwangere vrouwen meer kans op gezondheidsproblemen. Deze folder Influenza A. De Gezondheidsraad adviseert voor de zekerheid om niet informeert u over de mogelijkheid om gevaccineerd te worden tegen zwanger te worden tussen de eerste en de tweede prik tegen Nieuwe Nieuwe Influenza A. U krijgt de folder omdat vrouwen die 13 weken of Influenza A en de eerste 8 weken na de tweede vaccinatie. langer zwanger zijn in aanmerking komen voor de vaccinatie tegen deze griep. Leest u deze folder zorgvuldig door.
Waarom geen vaccinatie in de eerste 13 weken van de zwangerschap?
Het vaccin tegen Nieuwe Influenza A is nieuw. Het is nog onvoldoende De vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A is niet verplicht. U beslist zelf of bekend of er risico’s zijn voor het ongeboren kind in het begin van de u zich laat vaccineren. De vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A is voor u zwangerschap. In de eerste 13 weken van de zwangerschap ontwikkelen gratis. Mocht u besluiten dat u zich wilt laten vaccineren, dan kunt u onder andere de organen zich. Daarom krijgen vrouwen in de eerste drie maanden van de zwangerschap de vaccinatie niet aangeboden.
Wat is Nieuwe Influenza A precies?
Nieuwe Influenza A is een virus dat griep veroorzaakt. Dit griepvirus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door hoesten, niezen en praten, kan het virus via de lucht worden overgedragen. Het virus kan ook via de handen worden overgebracht. Bijvoorbeeld als iemand zijn of haar neus afveegt en daarna de deurknop vastpakt. Iemand raakt besmet als hij of zij het virus inademt, of als het virus op het slijmvlies van iemands neus, Waarom komen ook gezonde zwangere vrouwen in aanmerking voor
vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A?
Zwangere vrouwen hebben een groter risico op complicaties of een ernstiger verloop van de ziekte als zij Nieuwe Influenza A krijgen, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap. Daarom kunnen vrouwen die 13 weken (3 maanden) of langer zwanger zijn ervoor kiezen zich tegen Kan iedere zwangere vrouw de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A
krijgen?
Nee, voor de volgende vrouwen wordt vaccinatie niet aangeraden: vrouwen die op het moment van de vaccinatie korter dan 13 weken vrouwen die niet weten of zij zwanger zijn.
Ik ga binnen 3 weken bevallen. Heb ik na mijn bevalling nog recht op een
belemmerd worden. De risico’s op dergelijke complicaties als gevolg van tweede prik?
Nieuwe Influenza A zijn groter dan de risico’s van de eventuele bijwerkingen Ja, u heeft recht op een tweede prik. Voor een goede bescherming heeft u van het vaccin. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin schade toebrengt aan het ongeboren kind wanneer de eerste dertien weken voorbij zijn. Het vaccin is echter nog niet uitgebreid getest onder zwangeren.
Ik sta op het punt van bevallen. Heeft het zin om me nu nog te laten
vaccineren?
Als ik me laat vaccineren, is mijn ongeboren kind dan ook gevaccineerd?
Meestal is het moment van bevallen onbekend. Daarom kan het zinvol zijn Na de vaccinatie maakt uw lichaam antistoffen aan om u tegen het nieuwe ook in de laatste fase van de zwangerschap de vaccinatie te halen. Soms griepvirus te beschermen. In het laatste deel van de zwangerschap kunnen is het beter het niet te doen, bijvoorbeeld als u al weet dat u binnen enkele deze antistoffen via de placenta bij uw kind terecht komen. Daardoor is uw dagen een keizersnede zult krijgen of als de bevalling opgewekt zal worden. kind net na de bevalling tijdelijk beschermd tegen het nieuwe griepvirus. Bespreek dit dan met uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts.
Deze antistoffen verdwijnen echter weer in een paar maanden.
Kan ik ondanks de vaccinatie toch Nieuwe Influenza A krijgen?
Kan het vaccin weeën opwekken?
Ja, er is een kleine kans dat u Nieuwe Influenza A krijgt, ondanks de vac- De jaarlijkse griepprik heeft geen invloed op het beginnen van de bevalling. cinatie. Als u toch griep krijgt, dan verloopt het meestal minder ernstig. De verwachting is dat dit met het vaccin tegen Nieuwe Influenza A hetzelfde Neem voor de zekerheid contact op met uw huisarts.
is, en dat het dus geen weeën kan opwekken.
Uit hoeveel prikken bestaat de vaccinatie?
Kan het kwaad om borstvoeding te geven als ik gevaccineerd ben?
De vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A bestaat uit twee prikken. Tussen de Nee, dat kan geen kwaad. U kunt na de vaccinatie gewoon borstvoeding eerste en de tweede prik zitten minimaal 3 weken. U hebt beide prikken gaan geven of blijven geven. Het vaccin tegen Nieuwe Influenza A dat in nodig om voldoende bescherming tegen het nieuwe griepvirus op te bouwen.
Nederland gebruikt wordt, is een zogenaamd ‘geïnactiveerd’ vaccin. Dat betekent dat het alleen ‘dood’ materiaal bevat en hierdoor geen risico vormt Wat zijn de bijwerkingen van de vaccinatie?
De eerste dag na de prik kunt u wat pijn, roodheid of zwelling hebben op de plaats van de prik. Dit gaat vanzelf over. Sommige mensen voelen zich Krijgt mijn kind via borstvoeding antistoffen binnen als ik gevaccineerd ben?
na de griepprik een aantal dagen wat minder lekker. Van de griepprik kunt Baby’s kunnen in principe moederlijke antistoffen via de moedermelk krijgen. u géén Nieuwe Influenza A krijgen.
Dit geldt dus ook voor antistoffen als gevolg van een vaccinatie. Deze anti- Hebt u onverklaarbare gezondheidsklachten en denkt u dat het te stoffen kunnen geen kwaad voor het kind, maar hebben juist een positief maken heeft met de prik? Neemt u dan contact op met uw huisarts, effect. Het is echter niet bekend hoeveel antistoffen er overgaan, dus je mag niet zonder meer zeggen dat een kind dan ook volledige beschermd is tegen U kunt deze bijwerkingen ook melden bij het Nederlands Bijwerkingen Waar kunt u de vaccinatie krijgen?
Is het vaccin schadelijk voor het ongeboren kind?
Uw verloskundige of gynaecoloog wijst u op de mogelijkheid van vaccinatie Zwangeren zijn kwetsbaarder voor complicaties door Nieuwe Influenza A. tegen Nieuwe Influenza A. Daarna beslist u zelf, eventueel na overleg met uw Zo staat bijvoorbeeld het middenrif in de laatste fase van de zwangerschap verloskundige of gynaecoloog, of u wel of niet gevaccineerd wilt worden. hoog, zodat de longen minder ruimte krijgen. Daardoor kan de ademhaling Voor de vaccinatie zelf kunt u contact opnemen met uw huistarts.
Is het nodig dat ik ook de gewone jaarlijkse griepprik haal? Dus drie prikken?
Nee, voor gezonde zwangere vrouwen is de jaarlijkse griepprik niet nodig. U heeft meestal een bepaalde mate van weerstand tegen de al bestaande Behoort u tot een medische risicogroep, dan krijgt u wel een uitnodiging van uw huisarts voor de jaarlijkse griepprik.
Wat zijn de gevolgen als ik Nieuwe Influenza A heb tijdens de
zwangerschap of bevalling?
Zwangere vrouwen lopen meer kans op gezondheidsproblemen door Nieuwe Influenza A, zoals longklachten Bij Nieuwe Influenza A in het laatste virusremmer (oseltamivir) voorgeschreven krijgen als zij Nieuwe Influenza A deel van de zwangerschap is er meer iets kans op vroeggeboorte en hebben. Vrouwen die korter dan zes maanden zwanger zijn, krijgen alleen virusremmers als zij tot de zogenaamde risicogroepen behoren (mensen die jaarlijks een oproep krijgen voor de griepprik).
Is het schadelijk voor mijn ongeboren kind als ik Nieuwe Influenza A krijg?
Er is weinig bekend over de mogelijke gevolgen voor het ongeboren kind Ik ben zwanger. Moet ik iets doen tegen de koorts als ik denk dat ik
bij een infectie met Nieuwe Influenza A tijdens de zwangerschap. Andere Nieuwe Influenza A heb?
griepvirussen geven geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Nieuwe Influenza A gaat vaak gepaard met koorts. Bent u zwanger en Het is dan ook niet waarschijnlijk dat dit nieuwe griepvirus de kans op heeft u meer dan 38 graden Celsius koorts, neem dan contact op met aangeboren afwijkingen vergroot of andere nadelige gevolgen heeft voor uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog en gebruik paracetamol om de koorts te verlagen. Hoge koorts kan namelijk weeën opwekken, dit is Wat gebeurt er als ik besmet raak?
De meest voorkomende symptomen van Nieuwe Influenza A zijn dezelfde Wat u verder nog moet weten
als die van de gewone griep: koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, U krijgt de vaccinatie in de bovenarm. Wilt u daar met uw kleding moeheid, droge hoest en soms diarree. Het hoesten kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen. Er kan Bent u allergisch voor kippenei-eiwit? Neem dan contact op met uw longontsteking optreden, met soms ernstige ademhalingsproblemen. Door huisarts, die kan dan bepalen of en hoe u gevaccineerd kunt worden. griep kunnen al bestaande ziekten verergeren of ontregeld raken. Daarom Het vaccin tegen Nieuwe Influenza A is op de praktijk van de huisarts krijgen alle mensen die iets meer kans hebben op gezondheidsproblemen aanwezig. U hoeft dus niet naar de apotheek te gaan.
door de griep, de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A aangeboden.
Stel dat ik besmet raak tijdens mijn zwangerschap, mag ik dan wel
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen over de vaccinatie tegen virusremmers slikken?
Vrouwen die langer dan zes maanden zwanger zijn, hebben een grotere kans op complicaties van de griep, zoals longontsteking. Daarom kunnen zwangere vrouwen in de laatste drie maanden van de zwangerschap een Neem contact op met uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts GRIP OP GRIEP
Oktober 2009, een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Source: http://www.verloskundigenenkhuizen-andijk.nl/folders/foldermexicaansegriep.pdf

Microsoft word - document

North Carolina Society of Oral and Maxillofacial Surgeons Office Anesthesia Evaluation Form A. PERSONNEL 1. ACLS Certificate - (Please have doctor's ACLS Certification available) 2. List of surgical staff's credentials, (OMFSAAP, BLS): B. RECORDS Please have available five charts of patients who have been treated in your office with IV sedation or general anesthesia. Charts mus

Http://www.state.il.us/court/opinions/supremecourt/2002/june/opinions/html/88663.htm

http://www.state.il.us/court/Opinions/SupremeCourt/2002/June/Opinions/Html/88663.htmDocket No. 88663-Agenda 2-January 2002. THE PEOPLE OF THE STATE OF ILLINOIS, Appellee, v. DOROTHY WILLIAMS, Appellant. JUSTICE FREEMAN delivered the opinion of the court:In the circuit court of Cook County a jury convicted defendant, Dorothy Williams, of the robbery and murder of Mary Harris. Defendant waived a

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf