Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE Suzan Lenz 130746 1965 Matematisk Naturvidenskabelig Studentereksamen fra Marie Kruses Skole. Almindelig Filosofisk Prøve fra Københavns Universitet. Resultat ug. Medicinsk Embedseksamen fra Københavns Universitet. Resultat 9,6 efter ECFMG - Amerikansk Tillægseksamen. Resultat 530 standard scores. Speciallægeanerkendelse i Gynækologi og Obstetrik. 1993-1999 Adminstrerende overlæge ved Privathospitalet Hamlet 1994-1997 Overlægerådsformand ved Privathospitalet Hamlet 1997- Deltidspraksis i gynækologi og obstetrik under sygesikringen 1999-2003 Overlæge ved Fertilitetsklinikken Trianglen 2004-2006 Overlæge ved gynækologisk obstetrisk afdeling, Herlev, ultralydsektionen med onkologisk scanning som specialeområde Samarbejde med Copenhagen Fertility Center Fuldtidsbeskæftiget i egen speciallægepraksis 2009-2011 Konsulent ved Fertilitetsklinikken, Herlev 2010- Konsulent ved Copenhagen Fertility Center
Index:
Ansættelser – kronologisk

Sideløbende ansættelser
Administration
Redaktionsvirksomhed
Fakultetsvirksomhed
Tillidshverv
Laboratorieaktiviteter
Medlemskab af videnskabelige foreninger
Studiebesøg
Vigtigste kurser
Egne kursusarrangementer
Undervisning
Indspilning og drejebog til informationsvideofilm
Mini-atlas'er
Informationsartikler
Rapporter
Gynækologiske guidelines til DSOG
Videnskabelige foredrag
Abstracts
Kongresdeltagelse uden eget indlæg
Videnskabelige publikationer

Ansættelser - kronologisk:
Mdr
_________________________________________________________________________ 10
Sideløbende ansættelser:
1977 - 198 Anticonceptionsklinikken Rødegård, Kbhvn.
1976 - 1991 Lægevagten i Helsingør.
1984
Century City Hospital, Los Angeles, USA. Konsulent ved ul-ægaspiration. 1985 - 1986 Ospedale Internazionale, Napoli, Italien. Konsulent ved ul-ægaspiration. 1986 - 1987 Fertilitetsklinikken ved Diakonissestiftelsens Speciallægecenter. Konsulent ved inførelse af reagensglasprogrammet. 1991 - 1996 Afdeling for Vækst og Reproduktion, RH. Ultralydscanning af testes. 1997 - Egen deltidspraksis under sygesikringen 2004 – 2005 Dansk Fertilitetsklinik 2007 - Nordica Fertilitetsklinik, IVF behandling af egne patienter 2009 - 2011 Konsulent ved Fertilitetsklinikken, Herlev Hospital

Administration:

* Administrerende overlæge ved Privathospitalet Hamlet siden 1. januar 1993. Opbygning fra grunden af en gynækologisk afdeling samt fertilitetsklinik. * Formand for overlægerådet ved Hamlet fra 1994 til 1995 samt maj 96. * Konference i Omstilling til Nye Lederroller i Stat, Amt og Kommune, IIR 7.+8. marts 1996, * Medlem af investeringsudvalget fra 1995 til 1997 * Midlertidig lægelig leder af Privathospitalet Hamlet fra juli 1996 til september 1996. * Medlem af kvalitetsledelsen på Hamlet fra 1996-97; Hamlet ISO 9002 certificeret * Opstart og medlemskab af PR-gruppen på Hamlet (annoncering og PR) fra 1998-99
* Bogfører selv i Concorde for egen praksis
Redaktionsvirksomhed:
Fra 1986 ad hoc referee ved International Journal of Andrology, Acta Endocrinologica og Human
Fra 1991-2001 fast referee ved Human Reproduction.
Fra 2004 til 2008 Associate Editor ved European Clinics in Obstetrics and Gynaecology
Fakultetsvirksomhed:
2004 Bedømmer ved PhD arbejdet: Experimental aspects and considerations from early human
embryo development and attachment. Af Astrid Pedersen.
Tillidshverv:
Fra 1994 til 1997 sikkerhedsleder, Privathospitalet Hamlet.
Fra 1995 til 1997 medlem af samarbejdsudvalget, Hamlet.
Fra 1999 til 2002 formand for gruppen for Samarbejde, kvalitetssikring og Forskning i
gynækologisk speciallægepraksis under DFKO(Danske Fødsels- og Kvindelægers Org.) Fra 2000 til 2003 medlem af sikkerhedsgruppen på fertilitetsklinikken Trianglen Fra 2000 repræsentant i FAPS (foreningen af praktiserende speciallæger) Fra 2001 til 2003 suppleant i bestyrelsen for Dansk Fertilitetsselskab Fra 2004 til 2006 medlem af bestyrelsen for Dansk Fertilitetsselskab Fra 2001 til 2004 medlem af bestyrelsen i DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) Fra 2001 FAS repræsentant i UEMS (Union Européenne des Médecins Specialistes) Fra 2001 til 2009 DSOG’s repræsentant i EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynecology) valgt efter anbefaling fra DFKO Fra 2002 til 2005 formand for DFKO’s bestyrelse Fra 2003 tovholder i gynækologisk guideline: mamma Fra 2004 delegat i UPIGO (Internationalt Union af Praktiserende Gynækologer) Fra 2004 til 2008 Executive medlem af bestyrelsen i EBCOG (Europæisk medlem) Fra 2004 til 2009 medlem af FAPS bestyrelse Fra 2004 medlem af Fagligt Udvalg under Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis Fra 2006 formand for Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening Fra 2007 styregruppen for kvalitetssikring i gynækologisk praksis 2008 Arrangør af møde i UPIGO, København. Chairman på sessionen: Breast screening for office Fra 2009 DFKO´s faglige udvalg for patientklager


Laboratorieaktiviteter:
A. Diabeteslaboratoriet, gynækologisk-obstetrisk afdeling, RH: Opsætning og gennemprøvning af
radiokemisk assay til bestemmelse af frie fede syrer i plasma. B. Reproduktionsbiologisk laboratorium, gynækologisk-obstetrisk afdeling, RH: IVF-teknikker. C. Centre for Early Human development, Monash University, Melbourne, Australien: Håndtering af D. Fertilisationsklinikken, Diakonissestiftelsens Speciallægecenter: Swim-up teknik til oprensning af E. Reproduktionsbiologisk laboratorium, gynækologisk-obstetrisk afdeling, RH: Fremstilling og gennemprøvning af fertilisationskapsler til intrauterin insemination. F. Privathospitalet Hamlet: Opbygning og ledelse af IVF-laboratoriet inklusiv nedfrysning af sperm og
Medlemskab af videnskabelige foreninger:
Fra 1978, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.
Fra 1980 – 1997 og fra 2001, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.
Fra 1990, ESHRE
Fra 1992 - 1998 Gynækologisk Endoskopiklub
Fra 1992, European Society for Gynaecological Endoscopy, founder member.
Fra 1993, Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation (DFKO)
Fra 1996 - 1999, Dansk Skånsk Selskab for Mandlig Reproduktion
Fra 1997, Dansk Fertilitetsselskab

Studiebesøg:
1982
King's College hospital og Royal Free Hospital, London, samt Bourn Hall Clinic, Cambridge, U.K. Studie af IVF og prænatal diagnostik. Monash University, melbourne, Australien. Studie af IVF. Century City hospital og Tyler medical Clinic, Los Angeles, USA. Studie af August og oktober. Sahlgrenska Sjukhuset, Gøteborg. Dyrkning af humane embryoner. Fryseteknik i IVF samt mikroinjektion af humane æg. Juni og september. Sahlgrenska Sjukhuset. Samme formål. Fertilitetsklinikken, Ideon Forskerby, Malmø. IVF i privat regi. Mermaid Clinic, Ebeltoft. Hysteroskopi og laparoskopisk operationsteknik. Nesbitt Memorial Hospital, Kingston, Pennsylvania, USA. Laparoskopisk kirurgi. Park Hospital, Nottingham, U.K. Studie af IVF, specielt med hensyn til Harley Street, Prof. Ian Craft. Praktisk deltagelse i perkutan sædaspiration fra Rigshospitalets gynækologiske ultralydafdeling med henblik på chorionbiopsi. Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan. Ultralyd og MR scanning af mammae. Gynækologiske afdelinger, Islandske Sygehuse: Keflavik, Patreksfjordur, Isafjordur,

Vigtigste kurser:
1979
Gynækologisk cytodiagnostik. Scanticon. Teoretisk kursus i ultralyddiagnostik. Herlev. Efteruddannelseskursus i prænatal diagnostik. RH. Praktisk kursus i ultralyddiagnostik. RH. A-kursus i gynækologi og obstetrik.
Ultralydevaluering ved urininkontinens. Helsehuset i Ballerup og Gentofte. Patentering af lægemidler. Patentdirektoratet, Patentbureauet Plougmann & Vingtoft Cryobiology-Cryotechnique Symposium. Veterinær- og Landbohøjskolen. Kursus i frysning af humane æg. Herlev. Mediekursus for ledere ved Hamlet ved JØP, Ove & Myrthu. Laparoskopisk kirurgi for gynækologer, Panum. Praktisk gynækologisk endoskopi, Skejby Sygehus. Gynækologisk endokrinologi, DSOG's efteruddannelsesudvalg, Novo Nordisk. Nordisk møde for urogynækologer: evaluering af metoder til udredning ved Nye Lederroller i Stat, Amt og Kommune, Institute for International Research. Økonomi for ikke økonomer, European Business Centre. Seminar om lægelig ledelse, Phillip Skafte-Holm, Serono. Foredragsaften ved advokat Finn Schwarz; Lægeansvar og lægens retsstilling i klage- DSOG Efteruddannelsesmøde: Komplikationer til åben kirurgi. Diagnostik af mammatumorer, Novo Nordisk. Gynækologisk klubmøde: Vil du undgå problemer med dit personale, juridiske problemer under ansættelsen samt i en opsigelsessituation. Miniseminar for Hamlets PR-gruppe, Phillip Skafte-Holm, Hamlet Molekylærbiologi for fertilitetslæger, Sophienberg Slot. Investigator meeting ved fase 3 afprøvning af Lev/PD/14 osteoporosemiddel Kirurgisk træning i laparoskopisk assisteret hysterektomi, Glostrup gyn. afd. Course in Evidence Based Reproductive Medicin, Schäffergåden. Hands-on workshop: ICSI and Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD), Rigshospitalet. Workshop on connection to The Second International Alpha Congress SAK II - del A Praktisk EDB bogføring, regnskabsudarbejdelse og økonomistyring. Manden - fremtidens patient hos gynækologen ? Organons Gynækologiske Årsmøde. Vulva Symposium. DFKO’s efteruddannelsesudvalg, København Weekend free IVF, Minisymposium, Symbion, København Andropauseseminar, Herlev Sygehus, København. International Breast Ultrasound Seminar, Bellacenteret. Gynækologklubbens efteruddannelse i abortus provokatus i speciallægepraksis, Vejle. Astraia, inføring i brug til nakkefoldsscanning ved Astrai, Herlev Sygehus. Nakkefoldskursus, Fetal Medicine Foundation med tentamen, Panum Instituittet. DUDS’s 34. kursus i Basal Ultralyd, Herlev Sygehus New Philosophy in Hysteroscopy, teoretisk gennemgang og live demonstrationer ved SAK I. Administrationskursus for praktiserende speciallæger. Kursusleder. SAK II. Rationel Klinikdrift. Kursusleder. SAK VI. Speciallægen som leder. Kursusleder. Kursus i stress og kommunikation, gynækologklubben. Klarskovgård Mikroskopi af vaginalsekret. DFKO’s kursus Siden 2008 4-6 kurser årligt.
Egne kursusarrangementer:
1993
Behandling af barnløshed. Foredragsdag for foreningen af ufrivilligt barnløse.
Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg. Laparoskopisk gynækologisk kirurgi. Hovedarrangør af 2 dages symposium med
live-transmitteret operation med operatør Harry Reich, US, i samarbejde med
Glostrup, Herlev og Hvidovre. Afholdt på Hamlet. Medoperatør. Homolog insemination. Behandling af infertile par med mandens ege sæd.
Arrangeret i samarbejde med Cryos. Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg. Workshop i mikroinjektion af humane oocyter Arrangeret i samarbejde med
Møde om kvinder og inkontinens. Arrangeret i samarbejde med Dansk
Inkontinensforening. Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg. Fertilitetsklubmøde om mandlig infertilite. Arrangeret i samarbejde med
Organon. Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg. Cetrotidemøde med eksperter fra Asta Medic. Arrangeret i samarbejde med
Ultralydscanning af mammae i gynækologisk speciallægepraksis. Arrangeret i
samarbejde med Siemens. Afholdt på Siemens. Inkluderende eget indlæg. Kursus i infertilitet. Serono workshop. Afholdt på Sofienberg 1.-3. november 2001.
Gestageners virkninger på forskellige organer. Klubmøde for praktiserende
gynækologer. Inkluderende eget indlæg om mamma og gestagener. Comwell, Holte.
Certificering i praktisk ultralydscanning af testes og/eller mammae. Undervist
gynækologen i dennes praksis ved at scanne patienter. 5 kurser afholdt. Arrangeret i
samarbejde med DFKO. Gentaget i 2006.
Undervisning i praktisk udførelse af HSU. Undervist gynækolog i dennes praksis ved at
udføre proceduren på praksis' fertilitetspatienter
Live ultrasound scanning of mamma. 2 Workshops in The 19th EBCOG European
Congress of Obstetrics and Gynaecology. Torino, Italien.
Undervisning:
1977
Hormonlære for 1. års elever. Jordemoderskolen, Kbhvn. Gynækologi for sygeplejeelever. Sct Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole. Gynækologisk-obstetrisk ultralyddiagnostik. Teoretisk kursus, Herlev. A-kursus i ultralyddiagnostik for vordende gynækologer. RH.
DSOG og DUDS' kursus i obstetrisk og gynækologisk ultralyddiagnostik: In-vitro Gynækologisk-obstetrisk ultralyddiagnostik for læger. KKHH. Ultralyddiagnostik og tumordannelse i testiklerne. Herlev. Ultralydscanning af testes, kursus i mandlig reproduktion og cancer. RH. Deltagelse i datastuderendes projektopgave: Klassificering af forstadier til testikelkræft ved hjælp af teksturanalyse af ultralydbilleder, Instutut for Elektroniske Systemer, Afdeling for Billedanalyse, Aalborg Universitetscenter. Lægelig vejleder ved projektet: Andreasen, Christensen, Jørgensen, Larsen & Olasen:
Klassificering af forstadier til testikelkræft ved hjælp af teksturanalyse af ultralydbilleder, Aalborg Universitetscenter, Institut for elektroniske systemer. Klinisk lektor ved gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herlev.
Fosterets vækst og tilstand. Undervisningsrække for kommende praktiserende læger. Infertilitet og transvaginal ultralydscanning, DSOG's efteruddannelseskursus i transvaginal ultralydscanning. LO-højskolen, Helsingør. Klinisk uddannelse af IVF-sygeplejersker. 1)Multiple choice. 2)Evaluation of case-stories, stimulation records and other examples of patient handling. 3)Panel discussion on outcome. 4)Ultrasound introduction. 5) Ultrasound-exercises. Organon workshop on infertility treatment, Gilleleje. Golden standard in ultrasound in fertility treatment, foredragssessioner og praktiske øvelser. Organon workshop on infertility treatment, Gern. Golden standards in ultrasound in fertility treatment. Ultrasound scanning of testes and epididymis. Praktiske øvelser i cystepunktur. SERONO workshop in infertility A-kursus for vordende gynækologer: mandlig infertilitet, ultralydscanning af scrotum.
Delkursus i fertilitet og infertilitet. Herlev. IVF i små enheder. Nye aspekter i infertilitetsbehandling, Serono workshop 1997, Ultralydscanning af testes. Samme kursus. Live scanning af testes. Fertilitetsklubmøde. Hamlet. Kvindelig inkontinens. Hamlets venner. Hamlet. IVF-behandling uden hormoner. Landsforeningen af ufrivilligt barnløse. Hamlet. Informationsmøde for ufrivilligt barnløse. Hamlet. Samme som ovenstående, Gentaget for ny gruppe. Up-to-date om fertilitetsbehandling og fertilitetsfremmende kirurgi. Foredrag for læger, Ultralydundersøgelsen i fertilitetsbehandling og diagnostik. A-kursus for vordende
gynækologer.Delkursus i fertilitetsbehehandling, Herlev. Klinisk kursus for tysk medicinstuderende på 4. semester, 14 dage afholdt på Hamlet Ultralydscanning af bryst og underliv i gynækologisk praksis. Foredrag for raktiserende læger i Gynækologisk Interessegruppe. Skodsborg. Informationsmøde for ufrivilligt barnløse. Hamlet. Udredning af patientpar. Sjællandsmøde for infertilitetsbehandlere. Arrangeret af Tolkning af scanning/ultralydbilleder. Samme møde. Kunsten at drive en faglig og økonomisk sund virksomhed/Patienten som kunde og kunden om patient. Glaxo Wellcomes Apotekskonference. Optimering af IUI behandlingen. Arrangeret af Serono på Fertilitetsklinikken Trianglen. 2000-2001 Undervisnings serie i ultralydscanning af mammae, DFKO. 2001 U-kursus 03-01 gynækologi 2: Ultralydscanning af mammae. A) Baggrund for udredningsprogrammet for kvinden, C) Stimulationsbehandling og timing af insemination, Internatkursus i infertilitet, Sofienberg. B)1 times intensivt teoretisk ultralydkursus, Lenz: Ultrasound in ART. WWW.Fertilityschool.dk. Internet undervisningsprogram i Landsforening for ufrivilligt barnløse, Valby medborgerhus. A) Dårlig sædkvalitet og vurdering af manden, B) Sædaspiration, C) Bryst og hormoner (scanning), D) Stimulation til IVF/ICSI med antagonist. Nakkefold og næseben. Symposie for fertilitetslæger, Serono, København. Mamma i gynækologisk perspektiv, U-kursus 2004. 2004 Teoretisk kursus i testikelscaning. Certificerende kursus for gynækologer i praksis. 2005 Gynækologklubbens efteruddannelse. Mammasygdomme og scanning af mammae A. Cancer mammae:Palpation, selvundersøgelse, ultralyd og mammografi? B. Scanning i praksis på levende modeller Cancer mammae, guidelines for undersøgelser af mammae. Informationsmøde for Ultralydscanning af mammae. Gynækologisk afd. Herlev Sygehus Ultralyd og mandlig infertilitet. Gynækologisk afd. Herlev Sygehus Gynækologisk ultralydscanning. DUDS basiskursus i ultralydscanning. Afholdt juni, Mammacancer – hvor står vi i dag og hvad gør vi som praktiserende læger. København. Kursus for praktiserende læger i Frederiksborg Amt. Mamma – gynækologens rolle. Odense.U-kursus for kommende speciallæger i gyn-obs. Hormonstimulation i fertilitetsbehandling. Gynækologisk afd., Herlev Sygehus Hormoner til fertilitetsbehandling. Kursus for apotekspersonale. Østerbro Apotek SAK I – Administrationskursus for praktiserende speciallæger, internatkursus Sophienberg Slot. Kususleder og underviser i medarbejder samtaler. Testikelscanning. Gynækologisk afd., Herlev Sygehus. Gynækologisk ultralydscanning. DUDS basiskursus i ultralydscanning. Afholdt maj og Hands-on live undervisning i abdominal ultralydscanning. DUDS basiskursus i Mamma – gynækologens rolle. U-kursus, Odense Sygehus. Ultralydscanning af brystet. Props and pearls. Gynækologisk ultralydscanning. DUDS basiskursus i ultralydscanning. Afholdt januar og Pitfalls in aspiration. Nordica Fertility Clinic Embryo transfer technique, use of full bladder. Nordica Fertility Clinic Scanning of the testis. Nordica Fertility Clinic Ultrasound monitoring with different stimulation regimens. Nordica Fertility Clinic Undersøgelsesmetoder af brystet. Props & Pearls, bryst-interessent gruppe. Mamma – gynækologens rolle. U-kursus for vordende gynækologer. Odense Hosp. Workshops: Hands-on training in breast ultrasound.20th European Congress of Obstetrics Gynækologisk ultralydscanning. DUDS kursus i basal ultralyd. Afholdt april og oktober Hands-on scanning af vaginal-fantomer og mammafantom samt punkturteknik ved mammabiopsi. DUDS kursus oktober. Pitfalls in aspiration og Embryo transfer technique. Combi training for doctors and embryologists. IVF kursus på Nordica. Gynækologklubbens efteruddannelse. Certificering i testikelscanning. Ultralydscanning af testikler, teoretisk og praktisk udførelse. Examination ved hands-on på levende modeller samt multiple choice. Gynækologisk ultralydscanning. DUDS kursus i basal ultralyd. Afholdt maj og november. FYGO kursus i gynækologisk ultralyd. Apparatur, billedkvalitet, uterus og ovarier, fertilitet, mammae. Gynækologisk ultralydscanning. DUDS kursus i basal ultralyd. Afholdt juni ogoktober. Gynækologisk ultralydscanning; den gode og den onde ovariecyste. DFKO, Hesselet Gynækologisk ultralydscanning. DUDS kursus i basal ultralyd. Afholdt 2 gange. Gynækologisk ultralydscanning. DUDS kursus i basal ultralyd. Afholdt 2 gange.
Indspilning og drejebog til informationsvideofilm:
1) Suzan Lenz: Ultrasonically guided oocyte collection, 1982.
2) Jørgen Glenn Lauritsen & Suzan Lenz: Ægtransplantation på Rigshospitalet, 1982.
3) Suzan Lenz: Ultralydscanning af testiklerne med henblik på kræftforstadier, 1989.
4) Suzan Lenz: Ultralydscanning af scrotum. Undervisningsvideo for fertilitetslæger.
Mini-atlas:
SCAN-BOARD for the testis, 1997
SCAN-BOARD for the epididymis, 1997
SCAN-BOARD for the endometrium, 1997
Informationsartikler:
1) Lægemagasinet for Praktiserende Læger og Dit Lægemagasin: Felding & Lenz:
Blødningsforstyrrelser hos kvinder, 1994, juni, ss 30-34 og 8-12. 2)Familieavisen: Felding & Lenz: Ultralydscanning af kvindens underliv. Nr 8/94, s 28. 3) Familieplanlægning – Information og debat: Lenz: Dårlig sædkvalitet og carcinoma in situ testis. 4) Krop & Kvaler. Undervisningsministeriets informationshefter for unge. Lenz: En månedlig smerte, 1999, genoptrykt 2001. 5) Lenz: IVF- og ICSI-behandling for barnløshed. Internetartikel for sundhedspersonale i www.medicus.dk under Netværk for læger, 1999. 6) Lenz: Ultrasound in ART. www.fertilityschool.dk. Internet undervisningsprogram i fertilitet, 2001. 7) Lenz: Vaginal ultrasound: how to get started. Eur Clinics Obstet Gynaecol 2(2006)47-50. Rapporter:
L Bang, G Eriksen, D Trolle og S Lenz: Rapport fra DSOG's Prognosegruppe 2002.
DSOG's VISGO gruppe: Vision for gynækologi og obstetrik 2007
Gynækologiske guidelines:
2012 -
Styregruppen for gynækologiske guidelines (Hindsgavl Guidelines) Tovholder i guidelines:
A) Mammografi
B) Mastalgi
C) Ultralydscanning af mammae
D) Manuel undersøgelse af mammae
E) Mammabiopsier og triple test
F) Mammacyster, abscesser og papilsekretion
A) Gynækologisk ultralydscanning B) Prolaktin C) Puerperale infektioner
Videnskabelige foredrag:
The effect of Ritodrine on carbohydrate and lipid metabolism in normal and diabetic women. Diabetic Pregnancy Study Group, 1978, Dubrownik, Jugoslavien. Collection of human oocytes for in vitro fertilization by ultrasonically guided follicular puncture. IVth Reinier de Graaf Symposium, 1981, Nijmegen, Holland. Opsamling af oocyter til in vitro fertilisation ved ultralydvejledt percutan punktur. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs Efterårsmøde, 1981, Gentofte. Perkutan aspiration av oocyter med hjälp av ultraljudsteknik. Västsvenska Gynekologsälskapets Värmöte, 1982, Göteborg, Sverige. Ultrasonically-guided percutaneous aspiration of human oocytes. Third Meeting of the World Federation for Ultrasound in Medicime and Biology, 1982, Brighton, England. Ultrasound morphology of preovulatory follicles in stimulated cycles: Correlation with microscopically Human In Vitro Fertilization and Early Embryo Development, 1983, Bari, Italien. Inviteret foredrag. Ultrasonically guided percutaneous aspiration of human follicles. Samme møde som ovenstående. Ultrasonically guided aspiration of human oocytes. 3rd International Congress on Interventional Ultrasound, 1983, Herlev. Ultrasonically guided aspiration of human oocytes. Thirteenth Annual Meeting of Society for Ultrasound in Medicine, 1983, Melbourne, Australien. Inviteret foredrag. Ultrasonically guided collection of oocytes. Queen Victoria Medical Hospital, 1983, Melbourne, Australien. Inviteret foredrag. Ultrasonically guided aspiration of human oocytes under local anesthesia. Century City Hospital, 1984, Los Angeles, USA. Inviteret foredrag. Human in vitro fertilisation. Monitorering og ægopsamling ved hjælp af ultralyd. Fællesmøde for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, 1984, Eeguthenting, status i de nordiske grupperna. 5. Nordiske Konferanse om Assistert Fertilisering, 1988, Trondheim, Norge. Is the corpus luteum after ovulation induction normal ? Nordisk Forening for Obstetrik og Gynekologi XXVI Kongres, 1988, Trondheim, Norge. Ultrasonic detection of estradiol receptor blockage in the endometrium by Clomiphene. Samme møde som ovenstående. In vitro fertilisering med hjælp af ultralydvejledt punktur, præsentation af disputats arbejde, 1989, Testikelscanning. Ultralydtekstur og tolkning. Fællesmøde for urologisk afdeling og røntgen afdeling, BBH, 1989, BBH. Inviteret foredrag. Embryo-endometrial interactions in mouse, cow and human. IV Simposio Biologia della Riproduzione e Concepimenti Assistiti, 1989, Bologna, Italien. Inviteret foredrag. Ultralydscanning af testes med henblik på carcinoma in situ forandringer. Grand rounds, urologisk afdeling Herlev, 1990, Herlev. Inviteret foredrag. Teksturanalyse af ultralydscanning af testes. Institut for Elektroniske Systemer, 1990, Ålborg. Capsules for intrauterine incubation of oocytes and spermatozoa and subsequent spontaneous release of VIIth Reinier de Graaf Symposium, 1990, Maastricht, Holland. Inviteret foredrag. Faldgruber i gynækologisk ultralydscanning, specielt med henblik på ovarier. Fællesmøde for gynækologisk-obstetrisk afdeling og ultralydlaboratoriet, 1990, Herlev. Inviteret foredrag. The diagnostic value of preoperative ultrasound examination in patients admitted under International Testicular & Prostatic Cancer Conference, 1990, Toronto, Canada. Ultrasonic appearance of non-tumor-bearing testes in men with germ cell cancer. Samme møde som ovenstående. Ultralydscanning af testis cancer og carcinoma in situ testis. Urologisk afdeling, BBH, 1991, BBH. Inviteret foredrag. Den diagnostiske præcicion af ultralydscanning for tumor testis. Urologisk afdeling, Glostrup, 1991, Glostrup. Inviteret foredrag. Udvikling af ovariescanning og teknik ved follikelpunktur. Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation, 1991, Siemens Ballerup. Inviteret foredrag. IVF i speciallægepraksis - nye perspektiver. Samme møde som ovenstående. Inviteret foredrag. Ultrasonic appearance of non-tumor-bearing testes in men with germ cell cancer. 6th World congres in Ultrasound, 1991, Kbhvn. Degradable capsules for intrauterine insemination and incubation. XIII World Congress of Gynaecology & Obstetrics, 1991, Singapore. Inviteret foredrag. Danskernes helbredstilstand frem mod år 2010 og årsagerne hertil. Rotary, 1992, Ballerup. Inviteret foredrag. Imaging af testes og epididymis. Dansk Urologisk Selskabs E-kursus i Andrologi og Erektiv Dysfunktion, 1993, RH. Inviteret foredrag. Fra follikelpunkturens barndom. Aftenmøde i forbindelse med A-kursus for kommende gynækologer, 1993, København. Inviteret foredrag. Bivirkninger ved hormonstimulation. Foreningen for Ufrivilligt Barnløse, 1994, Herlev Bibliotek. Inviteret foredrag. Ultrasound in andrology. European Academy of Andrology site visit, 1994, Rigshospitalet. Inviteret foredrag. Behandling af barnløshed. Foreningen af Ufrivilligt Barnløse, 1995, Privathospitalet Hamlet. Inviteret foredrag. Screeening for CIS testis med ultralyd. Ciconia, 1995. Inviteret foredrag. Screening for carcinoma in situ testis in infertile men. XI Nordiske IVF-kongres, 1997, Sunne, Sverige. Inviteret foredrag. Screening for carcinoma in situ testis med ultralydscanning. Urologisk Selskabs Årsmøde, 1997, Rigshospitalet. Investigation of the subfertile male by ultrasonography of the testes with special emphasis on the diagnosis NAFA Annual Meeting 1997, Skejby. Inviteret foredrag samt live scanning. Metoder for kunstig befrugtning - manden i centrum. Gentofte Rotary Klub, 1997, Skovshoved. Inviteret foredrag. Samlede danske IVF-resultater for 1996. Dansk fertilitetsselskabs årsmøde, Januar 1998, Odense. Inviteret foredrag. Fertilitet, reproduktion. Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologi’s 100 års jubilæum 1998, København. Inviteret foredrag. Det lægeetiske ansvar for det genetiske. Dansk fertilitetsselskabs Årsmøde, marts 2000, Odense. Inviteret foredrag. Antagonistanvendelse i kort cyklus. Dansk Fertilitetsselskabs Årsmøde, marts 2002, Svendborg. Ultralydscanning af mammae og indvirkning af gestagener. Klubmøde for pratiserende gynækologer, september 2003, Comwell, Holte. Møde arrangeret i samarbejde med andre gynækologer i amtet. Ultralydscanning og udredning af mænd med sædkoncentration < 2 mill/ml. Dansk Fertilitetsselskabs Årsmøde, marts 2004, Klarskovgård, Korsør. Office Ultrasound. Workshop: Breast cancer. The XVIIIth European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 2004, Athen. Inviteret foredrag. Basic Breast Ultrasound. Oplæg til Hands-on training med efterfølgende live instruktion The 19th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Torino, Italien. Management of breast disease: what is the role of the gynaecologist? Evidence of the mostly used methods EMAS 7th European Congres on Menopause. 3 – 7 June 2006, Istanbul.
Ultralydscanning af mammae som en del af den gynækologiske undersøgelse.
DUDS Årsmøde april 2008
Office approach for breast cancer detection by ultrasound.
UPIGO, 20.-22. juni 2008, København
Follicular count is easy, inexpective and reliable!
Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, 27.-30.November 2008, Paris
Inviteret foredrag.

Patient friendly approach to oocyte pick-up procedure.
XIX Nordic IVF Meeting, 5-8 August 2009, Nyborg Strand
Mamma – hvilken værdi har undersøgelsesmetoderne?
Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening, 17. Maj 2010, Privathospitalet Hamlet
Posters:
Felding, Lenz & Kabell-Kjær: Intrauterine insemination without hormone therapy.
4th World Congress of Gynecological Endocrinology, 1995, Madonna di Campiglio, Italy.
Iversen & Lenz: Percutaneous ultrasound guided radiofrequency thermal ablation for uterine fibroids: A
Forskning 2007, Gynækologisk Obstetrisk Afd., Herlev Hospital. Abstracts:
Lenz & Hay-Schmidt: IVF treatment using goserelin depot.
14th Annual Meeting of The European Society of Human Reproduction and Embryology, 1998, Göteborg.
Hay-Schmidt & Lenz: A successful treatment of oligozoospermic male-factor couples using a simplified
Samme møde.

Videos vist:
Videofilmen: Ultrasonically guided oocyte collection by Suzan Lenz, er vist ved:
1984 III World Congress of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer,Helsinki, Finland.
1984 In Vitro Fertilization and Embryo Transfer - Clinical and Research aspects, Edinburgh, Skotland.
1985 Third Scandinavian IVF Meeting, Geilo, Norge.

Kongresdeltagelse uden eget indlæg:
1989, European Society of Human Reproduction and Embryology. Malmø, Sverige.
1992, Vth Biannual Conference of the European Society of Hysteroscopy. Hamburg, Tyskland.
1993, European Society of Human reproduction and Embryology (ESHRE), Thessaloniki, Grækenland.
1994, IX Nordiske IVF-konferanse. Røros, Norge.
1995, World Congress of Gynaecological Endoscopy, Jerusalem, Israel.
1995, IX World Congress on In Vitro Fertilization and Alternate Assisted Reproduction. Wien, Østrig.
Chairman på sessionen: Epidemology Aspects.
1995, X Nordiske IVF Kongres. Ebeltoft. 1996, IX Reinier de Graaf Symposium, Noordwijk, Holland. 1996, 8th International Congress on the Menopause, Sydney, Australien. 1997, 10th World Congress On In Vitro Fertilization And Assisted Reproduction. Vancouver, Canada. Chairman på sessionen: Imaging in IVF & ART.
1997, 13th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE),
1997, FIGO, Bellacenteret.
Host representative.
1998, Andrology in the nineties, Genk, Belgien.
1998, 14th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE),
Göteborg, Sverige. Chairman på sessionen: Andrology 3: Sperm assessment. Member of group for
evaluation Paramedical Award. 2 accepted abstracts.
1999, 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Sydney, Australien. 1999, 15th Annual meeting of the European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE), 1999, Art, Science and Fiction, The Second International Alpha Congress, København. 1999, The First Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Prag, Czekiet. 2000, Endocrine Basis of Reproductive Function, Ferring Symposium,Tampa, Florida. 2000, Ferring Symposium, Fertilitet. Korsør. 2000, XIII Nordic IVF Congress, Island. 2000, Robert G. Edwards at 75, Venedig, Italien. 2001, Ferring Symposium, Fertilitet, Korsør. 2001, Breast Imaging 2001, The 3rd International Breast Imaging Update, 12th International Congress on the Ultrasonic Examination of the Breast, Venedig, Italien. 2001, The Second World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Paris. 2001, 3rd Amsterdam menopause Symposium, Holland. 2002, XIV Nordic IVF Meeting Lillehammer 3-6 January 2002, Norge. 2002, Advances in infertility treatment, Florida Meeting 2002 2002, Ferring symposium om infertilitet 2002, Dansk fertilitetsselskabs årsmøde 2002, DSOG’s forårsmøde 2002 2002, 17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EAGO/EBCOG, Prag. 2002, The Nordic Federation of Societies of Obstetricians and Gynecologists (NFOG) XXXIII Congress, 2002, Hindsgavl, Guidelines i gynækologi 2002, The 3rd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Washington, D.C.,
2003, Menopausekongres, Amsterdam
2003, Hindsgavl, Guidelines i gynækologi
2003, 15th European Congress of Ultrasound, Bellacenteret
2003, ESHRE, Madrid
2003, XV Nordic IVF Meeting, Helsingør

2003, XVII FIGO World Congress, Santiago, Chile
2004, Updates in Infertility Treatment 2004, Marco Island, Florida
2004, Fourth World Congress on Ovulation Induction, Bologna, Italien
2005, 1st Scandinavian Advances in ART, Copenhagen
2005, EMAS master class workshop, Brussels, Belgien

2006, 9th International Congress on Interventional Ultrasound, Herlev Hospital
2007, Understanding the role of LH: myths and facts, Hamborg
2007, EUROGIN, Monaco
2010, Euroson 2010, 22nd Congress of EFSUMB, 10th International Congress on Interventional Ultrasound,
2012, ISMAAR, World Congress on Mild Approaches in Assisted Reproduction, København Host representative.
Videnskabelige publikationer
1. S Lenz, C Kühl, P Wang, L Mølsted-Pedersen, H Ørskov & O Faber
: The effect of Ritodrine
on carbohydrate and lipid metabolism in normal and diabetic pregnant women. Acta Endocrinol
92(1979)669-79.
2. S Lenz: Observation af patienter med lette kranietraumer - en analyse af
visitationsgrundlaget.
Ugeskr for Læger 142(1980)2048-51.
3. S Lenz, C Kühl, P Horness & C Hagen: Influence of lactation on oral glucose tolerance in the
puerperium. Acta Endocrinol 98(1981)428-31.
4. S Lenz & J Nielsen: Pyometra som senkomplikation til strålebehandling. Månedsskrift for
Praktisk Lægegerning marts 1981, 179-80.
5. S Lenz, J Lauritsen & M Kjellow: Collection of human oocytes for in vitro fertilization by
ultrasonically guided follicular puncture. Lancet i(1981)1163-4.
6. S Lenz: Follikelscanning ved infertilitetsbehandling. Ugeskr for Læger 144(1982)
2696-8.
7. S Lenz, J Lauritsen & M Kjellow: Collection of human oocytes for in vitro fertilization by
ultrasonically guided follicular puncture. In: Follicular Maturation and Ovulation, eds Rolland, van
Hall, Hillier, McNatty & Schoemaker, pp 338-41. Excerpta Medica, Amsterdam, Oxford, Princeton
1982.
Requested publication.
8. S Lenz & J Lauritsen
: Ultrasonically guided percutaneous aspiration of human follicles under
local anesthesia: A new method to collect oocytes for in vitro fertilization. Fertil Steril 38(1982)673-
7.
9. J Lauritsen, S Lindenberg & S Lenz : Instruments for in-vitro fertilization and embryo
transfer.
Dan Med Bull 30(1983)176-80.
10. S Lenz, J lauritsen & S Lindenberg: Significance of the ultrasonic morphology of
preovulatory ovarian follicles prior to in vitro fertilization. Acta Eur Fertil 14(1983)305-10.
11. J Lauritsen, S Lenz & S Lindenberg : Dansk barn født efter in vitro fertilisation og
embryooverførsel. Ugeskr for Læger 145(1983)3973-6.
12. S Lenz, J Lauritsen & S Lindenberg: Valeur de la morphologie échographique des follicules
ovariens en phase préovulatoire avant fécondation in vitro. Contraception-fertilité-sexualité
12(1984)803-7.
Requested publication.

13. S Lenz : Ultrasonically guided aspiration of human oocytes. UMB 10(1984)625-8. Requested
publication.
14. S Lenz: In vitro fertilisations procedurer ved Monash University, Melbourne, Australien.
Rapport fra et studiebesøg i oktober 1983.
Ugeskr for Læger 146(1984)
822-3
.
15. S Lindenberg, J Lauritsen & S lenz: In vitro fertilization as an out-patient procedure.
Recent progress in human in vitro fertilization (1984)299-303. COFESE, Italy. Requested
publication.
16. S Lenz, J Bang, J Lauritsen & S lindenberg
: Ultrasonically guided aspiration of oocytes for
in vitro fertilization using a plain needle and syringe under local anesthesia. Infertility 7(1984)121-
31.
17. S Lenz: Ultrasonic study of follicular maturation, ovulation and development of corpus
luteum during normal menstrual cycles.
Acta Obstet Gyn Scand 64(1985)15-20.
18. S Lindenberg, J Lauritsen & S Lenz: Ectopic pregnancy and spontaneous abortion
following in-vitro fertilization and embryo transfer.
Acta Obstet Gyn Scand 64(1985)31-4.
19. S Lenz: Ultrasonic-guided follicle puncture under local anesthesia. J Vitro Fert Embryo
Transfer 1(1984)239-43.
Requested publication.

20. S Lenz, G Detlefsen, C Rygaard & L Vejerslev: Isotonic dextrose and isotonic saline as
solvents for intravenous treatment of premature labour with ritodrine. J Obstet Gynaecol 5(1985)151-4.
21. S Lenz, T Lund-Hansen, J Bang & E Christensen: A possible prenatal evaluation of renal
function by amino acid analysis on fetal urine. Prenatal Diag 5(1985)259-67.
22. S Lindenberg, M Nielsen & S Lenz: In vitro studies of human blastocyst implantation. Ann NY

23. S Lenz: Ultrasonically guided aspiration of human oocytes. In: Interventional Ultrasound, eds
Holm & Kristensen, pp 117-21. Munksgaard, Copenhagen 1985. Requested publication.

24. S Lenz: percutaneous oocyte recovery using ultrasound. Clin Obstet Gynaecol 12(1985)785-
98. Requested publication.

25. S Lenz & J Bang: Transvesical/transuterine collection of oocytes by ultrasound. J Vitro Fert

26. S Lindenberg, P Hyttel, S Lenz & P Holmes: Ultrastructure of the early human implantation in
vitro. Human Reprod 1(1986)533-8.
27. S Lenz: Ultrasonically guided oocyte collection. Contenta serono 2(1986)44-6.

28. K Petersen, C Fehilly, S Lenz, S Lindenberg, V Brocks, S Smidt-Jensen, A Byskov, A
Andersen, J Bang & J Starup: Kvindelig infertilitet behandlet med in vitro fertilisation og embryo transplantation. Ugeskr for Læger 148(1986)1325-7.
29. S Lenz, J Leeton & P Renou: Tranvaginal recovery of oocytes for IVF using ultrasound. J Vitro
Fert Embryo Transfer 4(1987)51-5.
30. S Lenz & J Leeton: Evaluating the possibility of uterine transfer by ultrasonically guided
transabdominal puncture. J Vitro Fert Embryo Transfer 4(1987)18-22.
31. S Lenz, J Leeton, P Rogers & A Trounson: Transfundal transfer of embryos using ultrasound.
J Vitro Fert Embryo Transfer 4(1987)13-7.
32. S Lenz, A Giwercman, N Skakkebæk, E Bruun & C Frimodt-Møller: Ultrasound in detection of
early neoplasia of the testis. International J Androl 10(1987)187-90.
33. E Bruun, C Frimodt-Møller, A Giwercman, S Lenz & N Skakkebæk: testicular biopsy as an
outpatient procedure in screening for carcinoma-in-situ: complications and the patient's acceptance. International J Androl 10(1987)199-202.
34. S Lenz, S Lindenberg, C Fehilly & K Petersen: Are Ultrasonic-guided follicular aspiration and
flushing safe for the oocyte ? J Vitro Fert Embryo Transfer 4(1987) 159-61.

35. H Jensen, K Petersen, S Lenz, L Illum & C Rygaard-Olsen: Life-threatening haemorrhage from
uterine vascular abnormality. Acta Obstet Gynecol scand 67(1988)363-5.
36. K Nissen, S Lenz, S Sørensen & K Christensen: Ovarian cysts in women with chronic
inflammatory bowel disease. Acta obstet Gynecol Scand 67(1988)237-40.
37. S Sørensen, S Lenz & J Karlsen: Obstetric behavior and sonographic uterine characteristics of
oligomenorrheic women. Acta Obstet Gynecol Scand 67(1988)447-53.
38. S Lenz: In vitro fertilization treatment using ultrasonic guided puncture. Lægeforeningens
Forlag 1988. Disputatsarbejde. Dan med Bull 36(1989)223-35.
39. G Kovacs, C King, I Cameron, L Cushnahan, C Wood, J Leeton, P Renou, P Shekleton & S
Lenz: A Comparison of vaginal ultrasonic-guided and laparoscopic retrieval of oocytes for in vitro
fertilization. Asia-Oceania J obstet Gynaecol 16(1990)39-43.
40. S Lenz & S Lindenberg: Is the corpus luteum after ovulation induction normal ? J Clin

41. S Lenz & S Lindenberg: Ultrasonic evaluation of endometrial growth in women with normal
cycles during spontaneous and stimulated cycles. Human Reprod 5(1990)377-81.
42. S Lenz: Capsules for intrauterine incubation of oocytes and spermatozoa and subsequent
spontaneous release of embryos. In: From ovulation to implantation, eds Evers & Heineman, pp
309-12. Excerpta medica, Amsterdam, New York, Oxford 1990.
Requested publication.

43. S Lenz, S Lindenberg, K Sundberg, L Hamberger & A Sjøgren: Intrauterine capsules for
incubation of gametes and subsequent release of embryos. J Vitro Fert Embryo Transfer 8(1991)265-71.
44. S Lenz, S Lindenberg, K Sundberg, A Andersen, P Horness, J Starup, C Andersen, S Jensen
& A Hay-Schmidt: Intrauterine fertilization capsules - a clinical trial. J Vitro Fert Embryo Transfer 8(1991)272-5.
45. S Lenz: Cancer of the testicle diagnosed by ultrasound and the ultrasonic appearance of the
contralateral testicle. Scand J Urol nephrol Suppl 137(1991)135-8. Requested publication.

46. S Lenz, S Lindenberg & K Sundberg: Gamete intrauterine transfer. In: Assisted reproduction,
eds hamberger & Wikland, pp 339-49. Baillière Tindall, London 1992. requested publication.

47. S Lenz: Degradable capsules for intrauterine insemination and incubation; a substitute for IVF
? In: Fertility, sterility and Contraception, eds Teoh, Ratnam & Macnaughton, pp 209-16.
Parthenon Publishing 1993.
Requested publication.

48. S Lenz, A Giwercman, A Elsborg, K-H Cohr, J Jelnes, E Carlsen & N Skakkebæk: Ultrasonic
testicular texture and size in 444 men from the general population. Eur Urol 24(1993)231-8.
49. A Giwercman, S Lenz & N Skakkebæk: Carcinoma-in-situ in atrophic testis selected for biopsy
by abnormal ultrasound pattern. Br J Urol 72(1993)118-20.
50. S Lenz, J Thomsen, A Giwercman, N Hertel, J Hertz & N Skakkebæk: Ultrasonic texture and
volume of testicles in infertile men. Human Reprod 9(1994)878-881.
51. S Lenz
, N Skakkebæk & N Hertel: Abnormal ultrasonic pattern in contralateral testes in
patients with unilateral testicular cancer. World J Urol 14(1996)55-58.
52. P Petersen, S Lenz, A Giwercman, P Sommer & N Skakkebæk: Carcinoma in situ testis,
fundet ved UL-scanning, hos infertile mænd. Ugeskr for Læger 159(1997)3962-3963.
53. A Loft, K Petersen, A Mikkelsen, J Grinsted, F Hald, J Hindkjær, K Nielsen, P Lundstrøm, A
Gabrielsen, S Lenz, P Hornnes, S Ziebe, H Ejdrup, A Lindhard, Y Zhou & A Andersen: A danish
national cohort of 730 infants born after intracytoplasmatic sperm injection (ICSI) 1994-1997.
Human reprod 14(1999)2143-2148.

54. M Holm, S Lenz, E de Mütz & Skakkebæk N: Microcalcifications and carcinoma in situ of the
testis. BJU International 87(2001)144-9.
55. S Lenz: Testicular Microlithiasis. Radiology 223(2002)582-3. Letter.

56. S Lenz
: Detecting breast cancer: evidence for the significance of the mostly used methods.
Eur Clinics Obstet Gynaecol 1(2005)171-6.

57. S Lenz:
Office Ultrasound screening for breast cancer. J Med Ultrasound 13(2005)153.
58. L Westergaard, Q Mao , M Krogslund, S Sandrini, S Lenz S & J Grinsted: Acupuncture on the
day of embryo transfer significantly improves the reproductive outcome in infertile women. A
prospective, randomized trial. Fertil Steril 85(2006)1341-6.

59. L Westergaard, Q Mao , M Krogslund, S Sandrini, S Lenz S & J Grinsted: Positive effects of
acupuncture in assisted reproductive technologies are not mediated by changes in ovarian and endometrial production of estradiol, progesterone, and placental protein 14. Fertil Steril 85(2006)1368-9. 60. S Lenz: Gynecology.
In Basics of clinical ultrasound. Pp 149-56. Eds. M Høgholm Pedersen, M Bachmann Nielsen & B Skjoldby. UltraPocketBooks 2006, Copenhagen 61. S Lenz: Vaginal Ultrasound: how to get started.
European Clinics Obstet Gynaecol 2(2006)47-50.


62. S Lenz:The role of uterine straightening by passive bladder distension. In: Embryo Transfer,
ed Gautam Allahbadia, pp172-77. Jaypee Brothers Medical Publishers LTD, New Delhi 2008.

Requested publication.
63. S Lenz & A Giwercmann: Carcinoma-in-situ of the testis – is ultrasound of the testes useful as
a screening method?
J Med Ultrasound 16(2008)256-67.

64. S Lenz:
Breast ultrasound in office gynecology – ten years of experience.
European J Ultrasound 32(2011)3-7
65. H Iversen, S Lenz & M Dueholm: Ultrasound-guided radiofrequency ablation of symptomatic
uterine fibroids: Short-term evaluation of treatment on quality of life and symptom severity. Ultrasound Obstet Gynaecol 40(2012)445-451.

Source: http://www.suzanlenz.dk/suzan/cv.pdf

martin.may.free.fr

Comparison of Tail Drop and Active Queue Management Performance for bulk-data and Web-like Internet Traffic Abstract a congested router output port. Traditional Internet routersemploy “Tail Drop” (TD) queue management, discarding This paper compares the performance of Tail Drop and arriving packets if the buffer of the output port overflows. three different flavors of the RED (R

bryantimes.com

The Bryan Times, Bryan, Ohio Tuesday, April 23, 2013 — A-5 Husband rude to in-laws Fitness Myths 101: should make himself scarce Letting go of what you (think you) know DEAR ABBY: I have been married haves this way. Does he dislike your He was inappropriate with me, sharing for 18 years to a man I have a good rela- folks? Does he have so little in common thin

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf