Microsoft word - fallbeskrivning spfst.doc

Jeanette, 28 år (BPDBPADHD?)
Remissen
Karaktäristika:
Kvinna 28 år, har pojkvän Sjukskriven sedan 2 år Hereditet:
Sociala uppväxtförhållanden Föräldrar skilda. I 16-årsåldern blev hon utsatt för en
gruppvåldtäkt. Pappa försvann tidigt. Skolgång:
Gick ut 9:an men godkända betyg. Skolkade. Debut av psykiatriska
Nuförtiden mer eller mindre suicidtankar som kommer vid påfrestningar, stress och när det blir konflikter med andra. Första depression vid 16 åå, behandlad med SSRI. Subjektiva besvär med vikt. När hon är deprimerad: inititativlös, sover dåligt, svårt koncentrera sig, får inget gjort, drar sig undan, overklighetskänslor. Har skurit sig själv flera gånger och försökt ta livet av sig med tabletter. Dragit på sig skulder, haft kortare perioder av hög alkoholkonsumtion och impulsivitet. Psykiatrisk behandlings-
/vårdhistoria:
Vuxenpsykiatrisk kontakt från 18 åå: Flertal akuttillfällen p g a intox. Samtalskontakt 1 gång/vecka 18-19 åå. KBT p g a panikångest 22 åå (paniken minskade något) Psykoterapi individuellt 25-27 åå (inte mycket hjälp ”men skönt att prata”) Prövat Zoloft, Fontex, Efexor, Remeron, Cipralex, Cymbalta, Oxascand, Imovane, Stilnoct, Zyprexa, Fluanxol, Nozinan, Propavan Diagnoser: Depression Panikångest Relationer
Misshandlad av äldre man som hon hade en längre relation med i sena tonåren. Under 2 år en stabil relation med en “lugn” omhändertagande kille, men slut nu sedan några år. Ströjobb men inte etablerad på arbetsmarknaden. Mycket utlandsresor där hon också jobbat. Fallbeskrivning 1: Bipolärt syndrom
Karaktäristika:
Kvinna 28 år, har pojkvän Sjukskriven sedan 2 år Hereditet:
Mamma depressioner, sjukskriven sedan många år Syster bipolär sjukdom
Pappa alkohol- och spelmissbruk
Bror sitter i fängelse p g a misshandel
1/3 syskon
Sociala uppväxtförhallanden Föräldrar skilda när pat var 5 år gammal.
I 16-årsåldern blev hon utsatt för en gruppvåldtäkt under
alkoholpåverkan på en fest. Sexuellt utnyttjad ett flertal
gånger under tonåren.
Mamma flyttade ett flertal gånger under skolåren vilket också
innebar skolbyten.
Skolgång:
Flera skolbyten. Ev. utlösande livshändelse till ”depressionen”
vid 13 åå

Börjar skolka i åk 8, skoltrött.
Anpassad skolgång under åk 9 – problemen i skolan minskar
och hon får godkänt.
Ska börja gymnasium men missar starten p g a depression.
Prövar att börja men får aldrig slutbetyg.

Hade kompisar, uppskattad. Social.
Debut av psykiatriska
Ätstörning vid 13 åå. Nedstämd samtidigt men aldrig
behandlad för det. Tappade lust för skolarbete, sov mycket,
ingen aptit, pågick 2-3 månader.
Däremot BUP-samtal för sin
ätstörning.
Sedan ny BUP-kontakt p g a broderns våldsamhet. Nya
familjesamtal
16 år: 2 veckor utomlands på språkkurs: Mycket festande, uppe
hela nätterna, aldrig trött, tycker andra är tråkiga, många
sexuella relationer (gruppvåldtäkt på pub i London) under
en vecka. Går efter hemkomsten ner i djup depression,
missar gymnasiestarten och gör ett första allvarligare
suicidförsök med tabletter: får kontakt med BUP som denna
gång identifierar depression och sätter in SSRI med väldigt
snabb remission.
Misshandlad i relation med äldre man vid 17,5 åå. Klarar inte
gymnasiestudier, jobbar i kassa. Blir av med jobb p g a
svårigheter med tider och strul med kassan.
Bulimisymtom från 17 åå. Subjektiva besvär med vikt.
Perioder av väldigt hög aktivitet/passivitet. Viktuppgång och
–nedgång. I perioder av hög aktivitet kan detta hålla i sig i
allt från några timmar till någon vecka. De längre
perioderna har kommit oftast någon gång per år.

När hon är deprimerad: inititativlös, sover dåligt, svårt
koncentrera sig, får inget gjort, drar sig undan,
overklighetskänslor. Har skurit sig själv flera gånger och
försökt ta livet av sig med tabletter.

Dragit på sig skulder, haft kortare perioder av hög
alkoholkonsumtion och impulsivitet.

Psykiatrisk behandlings-
/vårdhistoria:
Vuxenpsykiatrisk kontakt från 18 åå: Flertal akuttillfällen p g a intox. Samtalskontakt 1 gång/vecka 18-19 åå. KBT p g a panikångest 22 åå (paniken minskade något) Psykoterapi individuellt 25-27 åå (inte mycket hjälp ”men skönt att prata”) Prövat Zoloft, Fontex, Efexor, Remeron, Cipralex, Cymbalta, Oxascand, Imovane, Stilnoct, Zyprexa, Fluanxol, Nozinan, Propavan Prövat hasch, kokain, amfetamin, ecstasy under tonåren,
tidiga 20-åren.

Därefter mycket Oxascand och Treo. Alkohol i perioder
Relationer
Misshandlad av äldre man som hon hade en längre relation
med. Under 20-åren flera tillfälliga kontakter, ff a under sina
utlandsresor.
Har haft en längre, mer stadig relation som är bruten nu
Jobbar intensivt i perioder, gör utlandsresor som hon
finansierar genom att arbeta på tillfälliga jobb;
restauranger, hotell, barer.

Sammanfattning
Sannolik debut vid 13 åå med depression; nedsatt aptit (anorexi) sömnsvårigheter, nedstämdhet. I 16 åå suspekt hypoman episod: ökad aktivitet, utlevande, flera sexuella kontakter, hög alkoholkonsumtion, mer utåtriktad, utsätter sig för fara. Åtföljs av ny depression som denna gång identifieras. Därefter perioder av både misstänkta hypomana episoder ofta förknippade med utlandsresor och perioder av depressioner vilket försvårar skolgång, arbete och relationer. Antidepressiv medicierning har snarast bidragit till att öka instabiliteten och kan kanske också bidra till det ökade självskadandet. Fallbeskrivning 2: Borderlinepersonlighetsstörning
Karaktäristika:
Kvinna 28 år, har pojkvän men inte sambo. Inga barn Sjukskriven sedan 2 år Hereditet:
Mamma depressioner, sjukskriven sedan många år Syster bipolär sjukdom Pappa alkohol- och spelmissbruk Bror sitter i fängelse p g a misshandel 1/3 syskon Bakgrund,
Samtal med mamma: Mkt temperamentsutbrott som liten,
uppväxtförhållanden
konflikter på dagis, men omtyckt. Envis, svårstyrd. Mycket
konflikter hemma. I perioder svår mot syskonen. Fick alltid
höra på utvecklingssamtal att hon var väldigt begåvad.

Älskade att vara i stallet där hon red. Sov över där, hade
sina närmaste vänner i stallet.

Väldigt bångstyrig under tonåren, tappade kontrollen,
mamma upplevde att hon förlorade sin dotter vid 16 åå, efter
en språkresa till England. Mamma blev deprimerad efter
det.

Dottern började komma hem berusad, började röka och
umgicks med flera år äldre killar.

Sociala uppväxtförhållanden Föräldrar skilda när pat var 5 år gammal. Fadern misshandlade
modern. Mamma träffade flera nya män, hon drack mycket
men har aldrig erkänt detta eller sökt hjälp. En styvpappa
var väldigt bra för henne, fanns med under några år.

En styvpappa senare gjorde flera sexuella närmanden och i
16-årsåldern blev hon utsatt för en gruppvåldtäkt under
alkoholpåverkan på en fest. Blev sexuellt utnyttjad vid ett
flertal gånger under tonåren, alltid under alkoholpåverkan.

Mamma flyttade ett flertal gånger under skolåren vilket
också innebar skolbyten.

Pappa försvann tidigt.
Skolgång:
Flera skolbyten. Aktiv och nyfiken under tidiga skolåren.
Börjar skolka i åk 8, skoltrött men godkända betyg i åk 9.
Ska börja gymnasium men missar starten p g a depression.
Prövar att börja om men får aldrig slutbetyg. Svårt att leva upp
till upplevda krav.
Har kompisar, uppskattad, “ställer upp för andra” enligt sig
själv men svårt att lita på andra
Debut av psykiatriska
Alltid dåligt självförtroende. Mycket tomhetskänslor.
Livet är inte roligt. Suicidtankar av och till sedan 9-årsålder.
Efter 20-årsåldern mer eller mindre suicidtankar som
kommer vid påfrestningar, stress och när det blir konflikter
med andra.

Ätstörning vid 13 åå. Nedstämd samtidigt men aldrig
behandlad för det. Däremot BUP-samtal för sin ätstörning.
Familjesamtal p g a detta i en omgång som kom att
fokuseras på mammas relationsproblem.

Sedan ny BUP-kontakt p g a broderns våldsamhet. Nya
familjesamtal

16 år: utomlands 2 veckor på språkkurs: Mycket festande,
uppe hela nätterna, aldrig trött, tycker andra är tråkiga,
prövar kokain, många sexuella relationer (gruppvåldtäkt på
pub i London). Detta kaotiska liv pågår ca en vecka. Blir
apatisk när hon kommer hem, orkar inte göra något,
beskriver en våldsam skamkänsla över vad hon gjort och
varit med om. Tar på sig skulden för våldtäkten och har inte
vågat prata om vad som hände. Äckel över den egna
kroppen. Missar gymnasiestarten och gör ett första
allvarligare suicidförsök med tabletter: får kontakt med
BUP som denna gång identifierar depression och börjar
medicinera och får samtalskontakt. Mår relativt snart
bättre.

Inleder en relation med äldre kriminell man. Mycket
konflikter, blir gravid, gör abort, skär sig första gångerna
(17,5 år). Känslosvängningar. Klarar inte gymnasiestudier,
jobbar i kassa. Får sparken p g a konflikter med chefen.
Drar på sig skulder som hennes pojkvän förmått henne att ta
på sig.
Bulimisymtom från 17 åå.
Missnöjd med sin kropp och subjektiva besvär med vikt.
Hon växlar mycket i sitt stämningsläge och när hon berättar om
omständigheterna kan man ana ett samband med kriser i nära
relationer.
När hon är deprimerad: inititativlös, sover dåligt,
svårt koncentrera sig, får inget gjort, drar sig undan,
overklighetskänslor. Har skurit sig själv flera gånger och
försökt ta livet av sig med tabletter.
Dragit på sig skulder, haft kortare perioder av hög
alkoholkonsumtion och impulsivitet.
Utlandsresorna gjordes ofta impulsivt och som avslutning på
relationer som började bli allvarliga eller närmare.

Psykiatrisk behandlings-
/vårdhistoria:
Flertal akuttillfällen p g a intox. Samtalskontakt 1 gång/vecka 18-19 åå. KBT p g a panikångest 22 åå (paniken minskade något) Psykoterapi individuellt 25-27 åå (inte mycket hjälp ”men
skönt att prata”). Initialt med en insiktsbetonad målsättning
utifrån tidigare trauman. Ganska snart får terapin dock ett
mer stödjande fokus p g a ständiga kriser. Patienten uteblir
också alltmer vilket gör att terapin till slut avslutas. Uteblev
också mycket vilket uppfattades som ambivalens inför
behandlingen.
Prövat en mängd mediciner, ofta samtidigt.
Alkohol Prövat hasch, kokain, amfetamin, ecstacy under tonåren, tidiga 20-åren. Därefter mycket Oxascand och Treo. Alkohol i perioder Röker Relationer
Kriminell äldre man under tonåren. Misshandlad men slog
själv också. Han gav trygghet eftersom ingen vågade ge sig
på henne. Under 20-åren flera tillfälliga sexuella kontakter,
prövade också homosexuella kontakter, ff a under sina
utlandsresor. Uppskattad av kompisar, charmig, rolig att
vara med.

Under 2 år en stabil relation med en “lugn”
omhändertagande kille, men pat tröttnade. Gjorde flera
tablettintoxer under den tiden, skar sig. Killen tog hand om
hennes medicinering.

Genomgående mönster av att undvika närmare relationer.
Tenderar att ”sexualisera” i förhållande till män.

Bedömer människors egenskaper snabbt
Börjar jobba vid 16 åå: kassan.
Sedan arbete på kafé och senare restaurang. Korta anställningar
och en period utomlands. Vantrivs ofta.
Jobbar intensivt i perioder, gör utlandsresor som hon finansierar
genom att arbeta på tillfälliga jobb; restauranger, hotell, barer,
där hon är väldigt aktiv, festar, sover lite.
Sammanfattning
Otrygga uppväxtförhållanden och konflikter i familjen med alkoholiserad pappa och deprimerad mamma. Övergreppshistorik under barnaåren? Luddiga gränser och ramar i familjen (broderns kriminalitet, moderns insufficiens, deprimerad när dottern får svårigheter). Frånvarande pappa och bryskt sexuellt uppvaknande. Identitetssvårigheter (sexuell läggning pendlar, oförmåga att planera sin framtid) Låg självkänsla och svårigheter i relationer leder till konflikter, separationsångest. Stannar i destruktiva relationer, blir utnyttjad. Ett desorganiserat anknytningsmönster leder till konfliktfyllda och kaotiska relationer till både andra och sig själv. Aggressivitet ff a i nära relationer accentueras med droger. Impulsivitet i sitt drickande och självskadandet ökar också då. Fallbeskrivning 3: ADHD
Karaktäristika:
Kvinna 28 år, har pojkvän men inte sambo. Inga barn Sjukskriven sedan 2 år Hereditet:
Mamma depressioner, sjukskriven sedan många år Syster bipolär sjukdom Systerns barn ADHD
Pappa alkohol
Bror sitter i fängelse p g a misshandel
1/3 syskon
Bakgrund,
uppväxtförhållanden
Gick tidigt. Man fick alltid hålla ögonen på henne. Verkade
orädd inför farliga situationer. Nyfiken och kavat men också
mkt temperamentsutbrott som liten, konflikter på dagis,
men ändå allmänt omtyckt av de flesta. Envis, svårstyrd
hemma där det blev mycket konflikter. I perioder svår mot
syskonen. Rörig, tappade bort saker, kom inte igång med
skolarbete. Svårt att sitta ner och fokusera annat än om hon
var väldigt intresserad. Alltid ute i sista sekunden. Svårt att
sitta kvar vid matbordet. Fick alltid höra på
utvecklingssamtal att hon var väldigt begåvad: “om hon
bara hade ansträngt sig lite.”

Gillade inte att läsa.
Älskade att vara i stallet där hon red. Sov över där, hade
sina närmaste vänner i stallet.

Väldigt bångstyrig under tonåren, humöret gick upp och
ned, olycklig, hamnade ofta i strul, konflikt med lärare, t o m
polis, hade vissa problem med alkohol, började röka och
umgicks med flera år äldre killar. Problemen i skolan ökade

Sociala uppväxtförhallanden Föräldrar skilda när pat var 5 år gammal.
Mamma hade svårt att hålla ordning hemma, svårt att ta tag
i saker.
Oklart om sexuellt utnyttjande under barnaåren. Våldtäkt i 16 åå.
Sexuellt utnyttjad ett flertal gånger under tonåren.
Mamma flyttade ett flertal gånger under skolåren vilket också
innebar skolbyten.
Pappa höll inte kontakt. Spänningssökande, drack för
mycket i perioder.

Skolgång:
Flera skolbyten. Stödundervisning p g a svårigheter i
matematik. Svårt att koncentrera sig på lektionerna om hon
inte var intresserad. Dagdrömde mycket.

Börjar skolka i åk 8, skoltrött.
Anpassad skolgång under åk 9 – problemen i skolan minskar och
hon får godkänt slutbetyg.
Ska börja gymnasium men missar starten p g a depression.
Prövar att börja om men får aldrig slutbetyg. Komvux x flera
men aldrig slutfört något.
Har kompisar, uppskattad.
Debut av psykiatriska
Växlande självförtroende.
Livet är inte roligt. Suicidtankar av och till sedan 9-årsålder.
Efter 20-årsåldern mer eller mindre suicidtankar som kommer
vid påfrestningar, stress och när det blir konflikter med andra.
Ätstörning vid 13 åå. Nedstämd samtidigt men aldrig behandlad
för det. Däremot BUP-samtal för sin ätstörning.
Sedan ny BUP-kontakt p g a broderns våldsamhet. Nya
familjesamtal
16 år: utomlands på språkkurs: Mycket festande, tycker andra
är tråkiga,
prövar kokain, många sexuella relationer
(gruppvåldtäkt på pub i London). Går ner i djup depression,
missar gymnasiestarten och gör ett första allvarligare
suicidförsök med tabletter: får kontakt med BUP som denna
gång identifierar depression och sätter in SSRI med väldigt
snabb remission.
Konfliktfylld relation, gör abort, skär sig i tonåren. Svårstyrda
känslor, mycket utbrott. Impulsiv, slåss ibland. Klarar inte
gymnasiestudier p g a koncentrationssvårigheter, svårt att
organisera studier. Jobbar i kassa en tid. Blir av med jobb p
g a svårigheter med tider och strul med kassan. Drar på sig
skulder.
Bulimisymtom från 17 åå. Glömmer äta under dagarna och
kastar i sig på kvällarna.

Perioder av väldigt hög aktivitet/passivitet samma dag.
Viktuppgång och -nedgång
Subjektiva besvär med vikt.
När hon är deprimerad: ännu mer inititativlös, sömnsvårigheter,
svårt koncentrera sig. Får inget gjort, drar sig undan. Har skurit
sig själv flera gånger och försökt ta livet av sig med tabletter.
Dragit på sig skulder, haft kortare perioder av hög
alkoholkonsumtion och är impulsiv.
Psykiatrisk behandlings-
/vårdhistoria:
Flertal akuttillfällen p g a intox. Samtalskontakt 1 gång/vecka 18-19 åå. KBT p g a panikångest 22 åå (paniken minskade något) Psykoterapi individuellt 25-27 åå (inte mycket hjälp ”men skönt att prata”) Prövat Zoloft, Fontex, Efexor, Remeron, Cipralex, Cymbalta, Oxascand, Imovane, Stilnoct, Zyprexa, Fluanxol, Nozinan, Propavan Alkohol
Prövat hasch, kokain, amfetamin (blir lugn) , ecstacy under
tonåren, tidiga 20-åren.
Därefter mycket Oxascand och Treo. Alkohol i perioder
Röker
Relationer
Misshandlad av äldre man som hon levde med under tonåren.
Kunde även slå själv. Under 20-åren flera tillfälliga sexuella
kontakter, prövade också homosexuella kontakter, ff a under sina
utlandsresor. Uppskattad av kompisar, charmig, rolig att vara
med, men har fått höra att hon kallas “DAMP-Anna”.

Under 2 år en stabil relation men tröttnade. Inte klarat sin
egen medicinering (glömmer, tar för mycket) – pojkvännen
hjälpte till.

Börjar jobba vid 16 åå: kassan. Sedan arbete på kafé och senare restaurang. Korta anställningar vid perioder utomlands. Jobbar intensivt i perioder, gör utlandsresor som hon finansierar genom att arbeta på tillfälliga jobb; restauranger, hotell, barer, där hon är väldigt aktiv, festar, sover lite. Utredning
Ur Brown ADD framkommer: Det framkommer att hon
alltid har missat väsentlig information när hon sitter i samtal
på möten, hon har svårt att fokusera när hon läser, tappar
tråden, får läsa om samma sak flera gånger. Hon skjuter på
saker som hon borde göra, glömmer att betala räkningar,
har svårt att komma ihåg tider, tappar ofta bort
mobiltelefon och nycklar. Det är väldigt rörigt hemma, har
svårt att göra saker som är tråkiga, som t ex disk. Har svårt
att hålla budget, impulsköper gärna. Har kort stubin, är
stresskänslig, varvar upp när det är mycket människor
omkring henne, rastlös inombords och har svårt att varva
ner. Ältar.

Sammanfattning
Tidiga regleringssvårigheter som kan spåras före skolåldern (och framåt) m a p: Aktivitet – patienten kan fastna, få svårt att avsluta eller får svårt att komma igång. Varvar upp sig för att komma igång och kan då fastna på för hög aktivitetsnivå. Uppmärksamhet – roliga saker är lätta, tråkiga är svåra, dagdrömt mycket Impulsivitet – oplanerade, riskfyllda aktiviteter. Säker ”kickar”. Affekter – lättväckt aggressivitet, mycket svängande stämningsläge även under samma dag. Alltid haft svårt att organisera och planera sin tillvaro vilket leder till kaos. Stresskänslig. Svårt att sköta vardagens göromål och sin ekonomi Sannolikt normalbegåvad men ojämn begåvningsprofil som kan förklara växlande självförtroende i olika situationer, svårigheterna att klara skolgången. Kvarstående regleringssvårigheter som sätter ned funktionen

Source: http://www.spfst.svenskpsykiatri.se/Dokument/2009/fallbeskrivning.pdf

Jdv(10)_2080.fm

JEADV ISSN 1468-3083 Impact of cosmetic care on quality of life in breast cancer patients during chemotherapy and radiotherapy: an initial randomized controlled study G Titeca,*†§ F Poot,†§ D Cassart,‡ B Defays,† D Pirard,†§ M Comas,† P Vereecken,†¶†† V Verschaevec, P Simon,† M Heenen† † Erasme University Hospital, Free University of Brussels, Belgium ‡ Insti

Renasica ii mexican registry of acute coronary syndromes

Suplemento Mexican Registry of Acute CoronarySyndromesInstituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Otras secciones de Others sections in este sitio: this web site: Mexican Registry of Acute Coronary Syndromes Armando García-Castillo,* Carlos Jerjes-Sánchez,* Pedro Martínez Bermúdez,* JoséRamón Azpiri-López,** Alonso Autrey Caballero,*** Carlos Martínez Sánc

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf