Nieuwsbrief september 2009 pdf

Postbus 317 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel E-mailadres: rpvnwk@gmail.com Website: www.rpv-nieuwerkerkadijssel.nl Seizoen 2009-2010 is begonnen met de informatie avond in Hotel vd Valk. De avond werd door velen van u be- zocht. Dat waarderen wij zeer. Via deze nieuwsbrief will en wij u o.a. op de hoogte brengen van bijeenkomsten, die in de komende weken zullen plaatsvinden. Maandag 21-09 DAS Reumamonitor………………….………. Avond in Groene Hart Ziekenhuis te Gouda Leden met R.A. hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging Maasstad Ziekenhuis heeft ten gevolge van ontvangen. De Reumamonitor is een manier om de ziekteactivi- de Mexicaanse Griep de activiteiten rondom teit te meten en daarop de behandeling aan te passen. mamonitor is speciaal ontwikkeld voor mensen met RA o m zelf De dag zal nu plaatsvinden op zaterdag 20 te gebruiken. U kunt dan op uw computer uw eigen scor maart 2010. Wij zullen u te zijner tijd op de houden en inzicht krijgen in uw ziekteproces. ………………………………………… Er is geen bezwaar tegen vaccinatie voor mensen met reuma. Leiden Op deze bijeenkomst komt een reïntegra- Als u ontstekingsreuma heeft, doet u er verstandig aan om u zodra dat mogelijk is, te laten inenten tegen de Mexicaanse ringsdeskundige vertelt over haar/zijn rol griep. Ook als uw weerstand verminderd is, u prednison, me- bij reïntegratie. Mevr. J. Breedveld vertelt thotrexaat, rituximab, of biologicals gebruikt, kunt u zich laten wat het arbeidsteam in het LUMC kan doen inenten. Medicijnen zoals DMARDs en biologicals kunt u gewoon en het Reumafonds geeft informatie over de Support Award. blijven gebruiken. Er is geen reden om anti-TNF medicijnen uit Een persoonlijke uitnodiging is bijgevoegd. voorzorg te onderbreken. Dit zou nadelig zijn voor het verloop van de reuma. Wanneer u denkt dat u de Mexicaanse griep hebt, Doe mee aan de internationale enquête van neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Deze kan u adviseren om Tamiflu of een vergelijkbaar medicijn te gebruiken. tieken is het van groot belang dat in ieder land genoeg mensen meedoen aan deze Ook kan de huisarts u advies geven over het gebruik van uw enquête. U kunt de digitale enquête nog reumamedicijnen (bron: ned. ver. Reumatologen). invullen tot 15 september as. De resultaten van het onderzoek zullen op 12 oktober Enquête “Goede reumazorg 2009”………………………………. Met deze enquête wil de Reumabond onderzoeken hoe u de sa- http://www.worldarthritisday.org/survey_di menwerking tussen reumatologen en andere zorgverleners er- vaart. Wordt er voldoende rekening gehouden met uw wensen? Het is belangrijk dat veel mensen de enquête invullen. U kunt meedoen als u een reumatische aandoening heeft en onder be- Er komt steeds meer informatie voor u be- De nieuwe enquête is anders dan die van vorig jaar. Er zijn vra- schikbaar op de site van uw eigen vereni- gen geschrapt en nieuwe vragen en verdiepingsvragen zijn toe- gevoegd. Ga naar www.reumabond.nl en klik op de enquête. hoogte te blijven. Zo vind u hier nu ook o.a. een link naar het SPACE-project voor Bech- Woensdag 21-10-09 Informatie avond Tai Chi Tao …….…. Rabo Cultureel Centrum te Nieuwerkerk a.d. IJssel Joke van Leur, ervaren docente Tai Chi Tao uit Capelle aan den IJssel, zal deze avond een interactieve workshop geven. Zij zal u laten kennis maken met deze Chinese bewegingsleer ter bevor- Deze nieuwsbrief is met de groot mogelijke dering van de innerlijke energiestromen. U ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging en een Info- Annet Both via: Email: reumakoerier@telfort.nl Tel.:

Source: http://www.rpv-nieuwerkerkadijssel.nl/Nieuwsbrief%20pdf%20september%202009.pdf

usw.ca

Religious and Special Days January u 1 New Year’s Day Mary, Mother of God - Catholic Christian Feast of St. Basil - Orthodox Christian z February Black History Month 7 March 3 Great Lent - Clean Monday - Orthodox Christian Gantan-sai (New Year) - Shinto 5 Ash Wednesday - Lent begins - Christian 10 Family Day (B.C.) 7 Nativity of Christ - Orthodox Christia

Untitled

Section 9–2 The Krebs Cycle and Electron Transport (pages 226–232) Key Concepts • How are high-energy electrons used by the electron transport chain? Introduction (page 226) 1. At the end of glycolysis, how much of the chemical energy in glucose is still unused? 2. Because the final stages of cellular respiration require oxygen, they are said to be The Krebs Cycle (pages 22

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf