Yritys

Tietolehtiset on tarkoitettu yleiskatsauksiksi johonkin tiettyyn oireyhtymään tai sairauteen, ne eivät korvaa perinnöllisyysneuvontaa tai erikoislääkärin konsultaatiota. Tulehdukselliset suolistosairaudet 23.10.2008 Lastenneurologi Teija Salokorpi Tulehdukselliset suolistosairaudet, IBD = inflammatory bowel disease, Tulehdukselliset suolistosairaudet tarkoittavat saira- Mikäli koepalan mikroskooppisessa tutkimuksessa utta, joissa tuntemattomasta syystä suolen limakal- nähdään tyypillisiä granulomia suolen seinämän volle, Crohnin taudissa myös seinämän syvempiin syvissä kerroksissa, voidaan diagnoosi asettaan rakenteisiin, ilmaantuu pitkäaikainen vaurioittava tulehdustila. Colitis ulcerosassa (CU) tulehdus on paksunsuolen alueella ja Crohnin taudissa se voi olla koko ruoansulatuskanavan alueella, suun limakal- volta peräaukkoon asti. Lapsilla myös Crohnin tauti Kummankin sairauden perussyy on toistaiseksi useimmiten alkaa paksunsuolen alueelta, ja voidaan avoin. Crohnin taudissa keskimäärin neljäsosa tapa- diagnosoida aluksi Colitis ulcerosaksi ja oikeaan uksista on ilmeisesti perinnöllisiä. Myös eri viruksia ja diagnoosiin päästään vasta myöhemmin kun tuleh- bakteereita on tutkittu, samoin allergian osuutta, dusmuutoksia todetaan ruuansulatuskanavan ylem- mutta yksimielisyyteen näiden ympäristötekijöiden osuudesta taudin syntyyn ei ole päästy. Kummankin taudin ensioireita ovat vatsakivut, ripuli, Suomessa todetaan n. 20-30 uutta lapsuusiän Croh- jopa verinen ripuli, laihtuminen ja pituuskasvun hi- nin tauti -diagnoosia ja vastaavasti n. 30-40 uutta dastuminen. Kuumeilu ja väsymys liittyvät usein lapsuusiän CU-tapausta vuosittain. Aikuisilla, etenkin viimeistään keski-ikään tultaessa, tulehdukselliset suolistosairaudet ovat sen sijaan jo varsin yleisiä. Lasko (LA) eli ’senkka’ kohoaa ja hemoglobi ni las- Ruotsissa todettiin 1 - 3 CU-tapausta /100 000 hen- kee, sen sijaan toinen tulehdusmittari CRP ei aina kilöä 80-luvulla, mutta 3 - 4 / 100 000 90-luvun lo- nouse CU:n kohdalla. Muita löydöksiä voivat olla pulla. Vastaavat esiintyvyysluvut Crohnin taudin verihiutaleluvun (trombosyytit) nousu ja ulosteen suhteen olivat n. 1 / 100 000 80-luvulla ja 2 - 5 / 100 000 90-luvun lopulla. Suomessa tarkkoja esiinty- vyyslukuja ei ole kartoitettu, mutta ne lienevät Ruot- Ruuansulatuskanavan tähystyksessä todetaan lap- sin lukujen kaltaisia. Kumpaankin tautiin sairastuvien suusiällä tulehdusmuutoksia CU-potilailla vain pak- ihmisten, myös lasten ja nuorten, määrä näyttää sunsuolen alueella, Crohn-potilailla muutoksia näh- olevan kasvussa myös Suomessa. Syytä siihen ei dään yli puolella potilaista paksunsuolen ja pe- räsuolen alueella, ainakin joka viidennellä ohutsuolen alkupään alueella, noin kolmasosalla mahalaukussa ja lähes joka viidennellä myös ruokatorvessa. Hoito perustuu tulehdusprosessin rauhoittamiseen Tukiperherekisteriä pitää mm. Rinnekoti-Säätiön lääkkein, joista tärkein on 5-ASA (Asacol, Pentasa). Norio-keskus, os. Kornetintie 8, 00380 Helsinki, e- eskivaikeissa ja vaikeissa taudin muodoissa käyte- tään lisäksi kortisonihoitoja, yleensä prednisolonia (mutta myös muita), 2-3 kk jaksoissa, joskus pidem- päänkin. Vaikeissa tapauksissa käytetään myös ns. solusalpaajia, esim. atsatioprinia. Mikäli Crohnin tautiin liittyy niveloireita, voidaan peruslääkkeenä käyttää 5-ASAn asemesta ASA-sulfa-yhdistelmää Paksunsuolen loppupäähän ja peräsuoleen rajoittu- vissa tulehduksissa voidaan käyttää kortisoni- ja 5- ASA peräpuikkoja ja -vaahtoa paikallishoitona. Uu- sista lääkehoidoista on mainittava infliksimabi (Remi- cade), jota voidaan käyttää ja käytetäänkin Crohnin taudin vaikeissa muodoissa. Lääke annetaan suo- nensisäisenä infuusiona, ja joskus se helpottaa väli- aikaisesti oireita jopa kuukausien ajaksi, joskus teho on hyvin vaatimaton. Koska lääkkeeseen liittyy mel- koisia sivuvaikutusriskejä, tulee sen käytön olla to- CU:ssa päädytään aikaa myöden keskimäärin joka toisessa tapauksessa tulehtuneen suolen kirurgiseen poistoon, joka on parantava hoito. Myöhemmin usein tehdään ohutsuolen osasta peräsuolta kor- vaava ns. J-pussi, joka helpottaa peräsuolen pois- Crohnin taudissa kirurgiaan turvaudutaan vain pa- kottavissa tilanteissa kulloinkin huolelliseen tilan- nearvioon perustuen ja suolta säästäen. Kirurgista hoitoa, varsinkin aikuisiällä, tarvitaan kuitenkin aika Crohn’s and Colitis Foundation of America (CCFA) Website

Source: http://noriokeskus.solinet.fi/files/9013/6679/3771/Tulehdukselliset_suolistosairaudet.pdf

Microsoft word - colonoscopy with moviprep march 2012

UPPER CANADA LOWER BOWEL CLINIC INC 1366 Yonge Street, Suite 301 TEL : 416-926-0262 Toronto, Ontario M4T 3A7 FAX: 416-926-0936 Balmoral Medical Arts Facility – west side of Yonge Street, one block south of St. Clair/Yonge subway station COLONOSCOPY PREPARATION PLEASE PLAN WELL AHEAD *** A REFERRAL LETTER FROM YOUR DOCTOR is required if you are a New Patient

Http://www.fda.gov/bbs/topics/answers/2004/ans01283.html

FDA Issues Public Health Advisory on Cautions for Use of Antidepressants in Adults and. Page 1 of 2FDA Home Page | Search FDA Site | FDA A-Z Index | Contact FDA FDA Talk Paper FDA Issues Public Health Advisory on Cautions for Use of Antidepressants in Adults and Children The Food and Drug Administration today issued a Public Health Advisory that provides further cautions to p

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf