Microsoft word - versie_candida_voor_de_mammae_site

Mammae helpt moeder & kind genieten van borstvoeding Dit artikel is geschreven om de behandelend arts van extra informatie te voorzien. In geen
geval willen wij hiermee de cliënt iets voorschrijven. Ons advies is dat de cliënt zich zal voegen
naar de voorschriften van de arts. Immers de arts is verantwoordelijk voor het stellen van de
diagnose, het voorschrijven van bepaalde medicijnen en de dosering daarvan.
Borstvoeding en Candida-infectie
Door: Monique van ’t Zelfde & Jantiene van Kooten | De auteurs zijn beide lactatiekundigen IBCLC (International Board Certified Lactation
Consultant) en werkzaam in Zuidwest Brabant en Zuid-Holland.

Extreme pijn in de borst en aan de tepels is een probleem dat regelmatig gezien wordt in de praktijk
van de lactatiekundige. Een candida-infectie ligt vaak ten grondslag aan de klachten. Niet zelden
wordt deze diagnose echter gemist. Moeders hebben vaak al een lange weg afgelegd en denken iets
fout te doen. Ze voelen zich ten einde raad. Ondanks het feit dat de vrouwen het meestal erg
belangrijk vinden dat hun baby borstvoeding krijgt, kunnen zij de pijn niet langer verdragen. Als zij
geen doeltreffende hulp kunnen vinden, lijkt stoppen nog de enige optie om van de pijn af te komen.
Deze moeders blijven achter met een ontevreden gevoel over het verloop van de borstvoeding. De
ervaring wordt ook meegenomen in de volgende zwangerschap en beïnvloedt de keuze om wel of
geen borstvoeding te geven bij een volgende baby. Voor beiden een gemiste kans die anders had
kunnen verlopen als de zorgverlener die de vrouw begeleid, beter op de hoogte was over de
symptomen en behandeling voor moeder en baby. In dit artikel wordt hierop ingegaan.
Hoe ontstaat een candida-infectie?
Candida albicans is een gist en vormt een normaal bestanddeel van de flora in darmen en vagina.
Onder bepaalde omstandigheden kan de darm- en vaginaflora verstoord raken en hierdoor kan de
candida albicans uitdijen. De overproductie van de candida albicans kan ook op andere plaatsen tot
uitdrukking komen zoals de huid. De tepel van een moeder die borstvoeding geeft kan een ideale plek
zijn doordat deze is veranderd in een vochtige voedingsbodem. De candida kan tijdens de bevalling
worden overgedragen aan de baby zodat deze tijdens de voeding de moeder met candida zal
besmetten. Pijn die niet gerelateerd is aan het aanleggen kan dus vroeg (zelfs vanaf dag 1) in het
kraambed voorkomen. Helaas worden de klachten die wijzen op een candida-infectie de eerste dagen
in het kraambed niet als zodanig erkend. Op dat moment is er grote
kans dat er bij moeder en baby nog geen zichtbare symptomen zijn.
Verdere overdracht kan plaatsvinden via handen van derden, zoals
kraamverzorgenden, verpleegkundigen en of bezoek. De uitingsvorm
van candida bij de baby in de mond wordt ‘spruw’ genoemd.
Een verminderde weerstand van de moeder, stress, bloedarmoede,
candida-infectie in het verleden, gebruik van antibiotica en mogelijk
hormonale anticonceptie, tepelkolven en diabetes mellitus zijn
factoren die de kans op een candida-infectie van de huid en tepels
doen toenemen.[1]
Symptomen
Vrouwen hebben last van branderige, jeukende, stekende, schrale
pijn in de borst tijdens het voeden maar vooral ook na de voeding.
Contact met de aangedane tepel zoals een handdoek of t-shirt kan
onverdraaglijk zijn. Bij het aanhappen ontstaat pijn, die vervolgens
even wegzakt en in de loop van de voeding flink toeneemt. De kleur
van het tepels kan veranderen ten opzichte van de kleur van de
tepelhof. De tepelhof kan er glanzend uitzien. Andere symptomen
kunnen zijn: aanhoudende tepelkolven ondanks goede
aanlegtechniek, terugkerende borstontsteking en een jeukende
schilferige huid.

Jantiene van Kooten
Glanzende tepelhof bij candida-infectie, op de 5e dag post
partum.
Spruw bij de baby is vaak waar te nemen door een witte aanslag in
de mondholte. Soms is er alleen een dunne witte parelmoerachtige
waas zichtbaar. Ook een iets gezwollen bleke tong kan een
aanduiding zijn. In sommige gevallen ziet het mondslijmvlies van de
baby er normaal uit of ziet wat roder zonder verdere zichtbare
Mammae helpt moeder & kind genieten van borstvoeding symptomen. Daarnaast vertoont de baby onrustig drinkgedrag, laat de tepel vaak huilend los en
maakt klak geluiden met de tong. Er kan een sterk afgebakende luieruitslag optreden. Geen of vage
verschijnselen bij de baby kan in combinatie met de klachten van de moeder duiden op een candida-
infectie.
Het is erg belangrijk dat er bij aanhoudende borst- en tepelpijn een uitvoerige anamnese wordt
afgenomen. Het uitvragen van het soort pijn en het kunnen signaleren van symptomen van candida-
infectie is cruciaal bij het vaststellen van de diagnose.
Behandeling van moeder en baby
Nadat de diagnose is vastgesteld is snel starten met een behandeling voor moeder en baby
belangrijk. Omdat de baby regelmatig aan de borst drinkt, is er continue sprake van kruisbesmetting.
Het behandelen van alleen de moeder of alleen de baby is daarom zinloos. Tevens moet verspreiding
van de candida-gist voorkomen worden door hygiënische maatregelen te nemen (zie kader).
Bij het behandelen van tepelcandidiasis hebben lokale antimycotica de voorkeur. Bij de behandeling
van spruw bij de baby wordt veelal miconazole nitraat voorgeschreven, bijvoorbeeld Daktarin® orale
gel. Onze ervaring is dat sommige huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van miconazol
gel naar aanleiding van een casus waarbij een baby zich bijna verstikte in de gel.[7] Ook nystatine
orale suspensie kan helpen maar blijkt in de helft van de gevallen geen effect te hebben [2]. Als lokale
behandeling onvoldoende resultaat geeft of als de klachten blijven terugkomen, kan een
systematische behandeling met bij voorkeur fluconazol wel het gewenste resultaat geven.
Miconazol orale gel
Veelal wordt dit middel in een dosering van 4 maal daags 2,5 ml voorgeschreven. Omdat de
melkresten in het mondje van de baby een voedingbodem vormen voor de candida schimmel is het
belangrijk om de gel na elke voeding in kleinere hoeveelheden aan te brengen. Wij adviseren de
moeder om dan ook na elke voeding een flinke druppel gel op haar pink aan te brengen en met haar
pink de gehele mond van de baby te bestrijken. Op deze wijze wordt de schimmel effectiever
bestreden, is er geen verstikkingsgevaar, bovendien gebruik je minder medicatie voor de baby.
Mocht er onverhoopt een allergische reactie bij de baby ontstaan op miconazol, dan is de baby ook
beter af na het krijgen van een kleinere hoeveelheid, maar moet er uiteraard naar een alternatief
gezocht worden.
Om te voorkomen dat de klachten snel weer terugkeren is het de bedoeling dat de behandeling wordt
voortgezet tot twee weken nadat de klachten verdwenen zijn. Het falen van antimycotica komt vaak
doordat er niet lang en frequent genoeg wordt behandeld!
Vaak wordt de moeder geadviseerd voor de voeding haar tepels schoon te wassen om te voorkomen
dat de baby in aanraking komt met de miconazolnitraatcrème die de moeder op haar tepels smeert.
Echter de crème is dan al ingetrokken. Bovendien zit dezelfde stof in de medicatie van de baby en is
het zeer onaangenaam voor de moeder. Alleen als er nog zichtbare resten aanwezig zijn, moeten
deze weggenomen worden.
Nystatine
De effectiviteit van nystatine is minder gebleken dan die van miconazol orale gel. Mocht de arts deze
medicatie toch willen voorschrijven, dan verdient het de voorkeur om de doorgaans voorschreven
frequentie te verhogen en de dosering te verlagen. Veelal wordt vier keer per dag 1 ml
voorgeschreven. Het is echter noodzakelijk om de mond van de baby na elke voeding te behandelen
met bijvoorbeeld 0,5 ml. Het toedienen is wat moeilijker, omdat het vloeibaar is. Aangeraden wordt om
een gaasje of wattenstokje te gebruiken.
Ook bij nystatine is het belangrijk om twee weken na het verdwijnen van de klachten de behandeling
voort te zetten, zodat voorkomen wordt dat de klachten weer terug zullen keren.
Als de behandeling met nystatine niet het gewenste resultaat geeft dan kan de arts alsnog Daktarin
orale gel voorschrijven.
Fluconazole
Fluconazole is breed werkzaam en doodt gisten en schimmels; capsules of suspensies worden
gebruikt om schimmels en gisten in het lichaam te behandelen. Als lokale behandeling, die op de
juiste wijze is uitgevoerd, de klachten niet afdoende bestrijdt, is het een optie om de moeder
systemisch te behandelen. De baby moet dan nog steeds lokaal worden behandeld .De hoeveelheid
fluconazole die overgaat in de moedermelk is namelijk onvoldoende om spruw bij de baby te
behandelen.
Mammae helpt moeder & kind genieten van borstvoeding Fluconazole kent wel enkele bijwerkingen zoals maag/darm klachten, huiduitslag, en hoofdpijn.
Overgevoeligheid voor antimycotica van het zelfde type (azoleverbindingen) kan optreden. Een
leverstoornis is een uiterst zeldzame bijwerking en is alleen geconstateerd bij vrouwen die
verschillende soorten medicatie innamen en combinatie met fluconzole. Ook bij vrouwen die lang
(langer dan twee maanden) fluconazole innamen. [3]
Bij ernstige en hardnekkige klachten en na uitsluiting van andere mogelijke oorzaken, kan het gebruik
van een systemisch schimmelwerend medicijn overwogen worden. Een enkele dosis Fluconazole is
waarschijnlijk in het geval van candidiasis van de borst onvoldoende.
Geadviseerd wordt de volgende kuur: aanvangdosis 200 tot 400 mg, gedurende ten minste 2 tot 4
weken. 100-200 mg per dag afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten. Het is van belang de
behandeling voort te zetten tot een week na het verdwijnen van de klachten. Fluconazole komt via de
moedermelk in een lage dosering bij de baby terecht.
De veiligheid is bij borstvoeding nog niet formeel vastgesteld maar het middel wordt ook direct bij
pasgeborenen en prematuren toegepast, zij het bij een andere indicatie.
Hierbij is geen toxiciteit vastgesteld. Op grond van deze informatie wordt geconcludeerd dat fluconazol
is toe te passen bij moeders die borstvoeding geven.[4,5]
Ook de American Acadamy of Pediatrics heeft het middel veilig bevonden voor gebruik tijdens de
lactatieperiode [6]. In Nederland is men over het algemeen erg voorzichtig met het gebruik van
fluconazole in de lactatieperiode. De hoeveelheid fluconazole die overgaat in de moedermelk is
maximaal 0,85 .[4] Dit percentage is onvoldoende om de baby te behandelen.
Het anti-candida dieet
Het anti-candida dieet is gistvrij, suikervrij, schimmelvrij en arm aan ballaststoffen, zoals chemische
geur, kleur en smaakstoffen. Het dieet moet rijk zijn aan opbouwstoffen voor een optimale conditie om
het beschadigde darmslijmvlies te herstellen. Dit dieet kan gezien worden als een ondersteunende
maatregel.
Maatregelen tegen verspreiding
• Na het aanbrengen van de medicatie van moeder en kind, goed de handen wassen met warm water en zeep, vervolgens afdrogen met een papieren handdoek (keukenrol). • Na elke voeding een schoon zoogkompres in de bh doen. • Alles wat in aanraking komt met melk, zoals handdoeken, bh’s, spuugdoekjes, wasbare zoogkompressen en ondergoed moet op 60 graden C gewassen worden. Onder de 60C wordt de gist niet gedood. • Kook dingen die de baby in zijn mond gestopt heeft en alles dat in contact komt met de moedermelk, gedurende 10 minuten per dag uit. Zorg er voor dat alles goed onder water staat. • Verse afgekolfde melk mag aan de baby worden gegeven. Tijdens de candida-infectie mag moedermelk echter niet bewaard of ingevroren worden. Bevriezen vermindert de activiteit van de schimmel, maar doodt deze niet. Het geven van ingevroren besmette melk kan er voor zorgen dat de infectie weer terugkeert. Een terugkerende candida-infectie wordt steeds lastiger te behandelen dit omdat de candida-gist steeds meer immuun wordt voor de medicatie.
Conclusie
Een candida infectie van borst en tepels en spruw bij de baby is vaak een pijnlijke aangelegenheid
voor moeder en kind. Niet zelden leidt het tot stoppen van de borstvoeding. Een zorgvuldige
anamnese helpt de symptomen te herkennen en de diagnose te stellen. Goede instructies bij de
behandeling met antimyotica is essentieel voor het slagen van de behandeling
Referenties
Chetwynd EM, Ives TJ, Payne PM,Edens-Bartholomew N. Fluconazole for postpatum Candidal Mastitis and Infant Thrush. Journal of Human Lactation 2002; 18:168-71. Johnstone HA Marcina JF Candidiasis in the breastfeeding mother and infant. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1990 Mrt-Apr;19(2):171-173 Newman J. Candida Protocol http://mamadearest.ca/en/info/articles_dr_newman.htm Hale T. Medications and Moter’s Milk 12e edition. Amarillo, TX: Pharmasoft Medical Publishing, 2006. zwangerschap en borstvoeding 2007. 4e ed Buren HCB (red).Houten: Health Base. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics 2001; Sep;108(3):776-89. Vries, T.W. de, Wewerinke, M.E, Langen, J.J. de. Bijna-verstikking van een zuigeling door miconazol orale gel. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148(32); 1598-600.
Dit artikel is geplaatst in het tijdschrift voor verloskundigen. Borstvoedingeditie oktober 2008

Source: http://www.mammae.nl/Borstvoeding_en_Candida_infectie.pdf

Document:

BE–164 BODY ELECTRICAL REPLACEMENT 1. REPLACE TRANSMITTER (LITHIUM) BATTERY NOTICE: Special caution should be taken for handling each compo- nent as they are precision electronic components. (a) Using a screwdriver, remove the screw and cover. NOTICE: Do not pry out the cover forcibly. HINT:Push the cover with a finger as shown in the illustration, so thatthere becomes c

Microsoft word - letter to parents re swine flu 240909 headed.doc

24th September 2009 Dear Parents It appears that one of our Upper Sixth Form pupils may have contracted Swine Flu. He was in School on Monday, but went home that evening feeling unwell. Subsequently, he has developed a headache, cough and high fever. The Swine Flu Helpline has been contacted, who have suggested that he may have Swine Flu. Whether this is Swine Flu or not, I thought it would be h

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf