Ltdalarna.se2

KLINISK KEMI
KLINISK MIKROBIOLOGI
KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI *
TRANSFUSIONSMEDICIN *

Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICINSKA RÅDET tillönskas alla Labnytts läsare!
AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN
Provsvar skickas på nytt

Laboratoriemedicin har ombetts att skicka om vissa svar från Analytix till TakeCare vilket har gjorts
under vecka 49 och 50.
Anledningen är ett fel i kommunikationen mellan Analytix och TakeCare version 13.3. Felet är nu
rättat.
Information har gått ut via Nyhetsbrev från VIS-förvaltningen i oktober, se utdrag nedan.
Nyhetsbrev v 41.
Labsvar:  
I nuläget har vi dokument i TakeCare där inte den senaste versionen av ett svar presenteras. Om ni 
saknar analyser i ett svar kan det antingen beror på att en tidigare svarsversion visas upp eller att 
samtliga analyser ännu inte blivit besvarade. Vi rekommenderar att ni i första hand använder 
Mätvärde/lab‐listan (som visar korrekt information) för att läsa labsvar.  
 
På grund av detta kommer den närmaste tiden vissa svar att skickas om från labsystemet. Dessa svar 
kommer att behöva vidimeras på nytt. Därefter är versionshanteringen av svar komplett. 

Se även dokument 38537 Viktigt säkerhetsmeddelande från CGM 2013-10-08 som skickats till VIS-
förvaltningen.
Vera Thorén Bengtsson
Informatör för Laboratoriemedicin

Nya artikelnummer till HemoCue Glukos 201 RT kuvetter och Glukos kontroller

Från och med 2014-01-01är det nya artikelnummer för beställning av HemoCue Glukos 201 RT
kuvetter och Glukos kontroller.
Under en övergångsperiod ska beställningsblankett på Varuförsörjningens hemsida användas.

Detta är en tillfällig lösning, varorna kommer så småningom att kunna beställas via
Raindanceportalen. Mer information kommer.

Beställ via fax, telefon eller mail till Varuförsörjningens Kundservice:
Faxnummer: 031-388 91 11
Telefonnummer: 031-388 93 82
Mail: order.blge@mediq.se

Nya artikelnummer:
L‐114701 ‐ KUVETT B‐GLUKOS 201 RT  
L‐139728 ‐ KONTROLL F GLUKOS LEVEL3 (9,7‐10,3) 
 
Eva Olofsson
Enhetschef /Vårdnära klinisk kemi


AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI
U-Drog testremsa, ändring i TakeCare

Ett förtydligande har gjorts i TakeCare för analysen U-Drog testremsa.
Vid beställning av analysen finns följande text som information Indikation: Vid misstänkt intag av
okänd drog, när snabbt svar krävs för handläggning av patienten.
Önskas analys av missbruksdroger för att säkerställa drogfrihet, se provtagningsanvisning;
U-drog-screen med verifikationsanalys.
Kerstin Larsson
Laboratorieingenjör LmD
Nya rutiner för Csv-Spektrofotometri fr.o.m. 2013-12-12

Den enda indikationen för Csv-Spektrofotometri är misstanke på subaraknoidalblödning när DT-hjärna
är negativ. Med en Csv-Spektrofotometri absorbanskurva kan oxihemoglobin och bilirubin identifieras
men det är endast Csv-Bilirubin som kan bildas in vivo.
Den nya tolkningen riktar sig mot bestämning av Csv-Bilirubin och följer de brittiska guidelines
(referens nedan). Vid en blödning inom CNS omvandlas hemoglobin på ett tidsberoende sätt till
bilirubin som innebär att lumbalpunktion bör ske tidigast 12 timmar efter symtomdebut.
För att stödja tolkningen av Csv-Spektrofotometri-kurvan kommer analys av Csv-Albumin, P-Albumin
och P-Bilirubin att utföras samtidigt som Csv-Spektrofotometri. Csv-Bilirubin kan bli förhöjt om
patienten är ikterisk eller vid ökning av Csv-Albumin.
Remiss
TakeCare-beställning under analys Csv-Spektrofotometri.
När Csv-Spektrofotometri är beställt visas en Medicinsk Information-ruta med två tvingande frågor.
”Tid efter symtomdebut” med 4 olika alternativ: Mindre är 12 timmar, Från 12 timmar till 14 dagar, Mer
än 14 dagar eller Okänt.
”Frågeställning”: Subaraknoidalblödning (enda valet)

Provtagning
Csv-Spektrofotometri: Polypropylenrör, gult skruvlock, minst 1 mL. Om flera rör tas, använd sista röret
till Csv-Spektrofotometri.
P/S-Albumin, P/S-Bilirubin: Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp eller rör utan tillsats med gel,
guldgul propp
Notera tid för lumbalpunktion i TakeCare. Cerebrospinalvätskeprovet ska ljusskyddas (exempelvis
med aluminiumfolie) och transporteras omedelbart till kem lab. Cerebrospinalvätskeprovet ska
centrifugeras inom 30 min efter provtagningen. Om inte provet kan analyseras direkt kan den avhällda
supernatanten sparas upp till 24 h, ljusskyddad och i kyl.
Svarsrapportering
Fr.o.m. 2013-12-12 kommer bedömningen att göras av laboratoriet och rapporteras i TakeCare.
Referens: Cruikshank, A et al. UK Neqas Specialist Advisory Group for EQA of CSF Proteins and
Biochemistry. Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected
subarachnoid haemorrhage. Ann Clin Biochem 2008; 45:238-244
Ian Jones
öl klinisk kemi


U-Pregabalin

Pregabalin är den aktiva substansen i ett receptbelagt läkemedel, Lyrica®. Missbruk av pregabalin
förekommer.
Klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Örebro dit vi skickar urinprover för narkotikabestämning har
nyligen satt upp en kromatografisk (verifierings) metod för mätning av pregabalin. Screeningmetoder
för pregabalin finns inte för närvarande.
Halveringstid av pregabalin är ca 6 timmar och detektionstid i urin är upp till 3 dygn.
Använd Örebro specialremiss och beställ analysen under ”Övrig analys/upplysningar”.
Ian Jones
öl klinisk kemi
Öppettider kem.lab Mora

Provtagningen på kemlab Mora lasarett är stängd fredagen den 27/12
Den 23 och 30/12 har vi öppet som vanligt (7.30-11.00). Röda dagar stängt.
Åsa Haglund
Avdelningschef Klinisk kemi och blodcentral


AKTUELLT FRÅN KLINISK MIKROBIOLOGI
Tack för gott samarbete!

Jag vill tacka alla för ett gott samarbete under alla mina år på Mikrobiologen!
Nu vid årsskiftet slutar jag och blir ”friherrinna”, dvs. jag går i pension.
Tack och God Jul och Gott Nytt År önskar jag Er alla!
Agneta Pettersson
Sektionsledare Klinisk Mikrobiologi

Nyheter från Akademiska Laboratoriet


AKTUELLT FRÅN TRANSFUSIONSMEDICIN
Rutiner kring rörpost

Var god skicka tillbaka rörpost-tuber till Blodcentralen så snart de är tömda!
Tomma tuber ska inte skickas med prioritet.
Prioriterat medför ett larm som måste stängas av. Det blir många gånger på ett dygn och tomma tuber
som skickas med prioritet tar bort vår uppmärksamhet från tuber med prioriterat innehåll.
Ingalill Hansson
Avd chef Blodcentralen Falun

AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICINSKA RÅDET
Diabetesdiagnostik med HbA1c

Laboratoriemedicinska rådet har beslutat att rekommendera att HbA1c-prov som tas i diagnostiskt
syfte bör skickas till laboratoriet för Klinisk Kemi i Falun.
Den vårdnära utrustningen för HbA1c-analys, DCA Vantage, som finns på många vårdcentraler är bra,
men uppfyller inte i nuläget de krav på kvalitetssäkring som EQUALIS har publicerat:

Hälso- och sjukvårdens laboratoriemedicinska råd
genom Mikael Fransén, dl


KLINISK MIKROBIOLOGI TRANSFUSIONSMEDICIN

Source: http://ltdalarna.se/PageFiles/3933/Nr_7_2013.pdf

Event day and sample

Arab British Academy for Higher Education   Event Day It’s finally here! The big day! After all the planning, prodding and producing, you’re probably feeling a range of emotions from excitement to nervousness to sheer terror . Use those feelings to keep your energy up (you’re going to need every ounce of it today!) but don’t give in to the jitters. To ensure the day

Microsoft word - document

November 16, 2009 Drug Makers Raise Prices in Face of Health Care Reform By DUFF WILSON Even as drug makers promise to support Washington’s health care overhaul by shaving $8 billion a year off the nation’s drug costs after the legislation takes effect, the industry has been raising its prices at the fastest rate in years. In the last year, the industry has raised the wholesale pric

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf