Lmfk_0904_sep.indd

KemiForsøget
Gert Bergstein, kemistyrelsen
coffein (trivialnavn)
dss. thein (triv.), 1,3,7-trimethyl-7H-purin-2,6(1H,3H)-dion [58-08-2] I sidste nr. af LMFK-bladet forsøgte jeg at in-troducere KemiForsøget. Det var mit håb, at det kunne være et fast punkt i bladet, men det vil afhænge af bidrag fra jer læsere. Jeg har ik-ke fået nogen bidrag, men vil give det en chan-ce mere, så denne gang har jeg selv lavet et me-get lille, simpelt, men smukt forsøg. Dette også for at vise, at det ikke behøver være store fl otte forsøgsvejledninger som sidst. Jeg håber meget, at I vil være med, og at jeg modtager nogle for-søgsbeskrivelser, så KemiForsøget kan blive et fast punkt i bladet.
Kvalitativ påvisning af coffein i kaffe og te
Forsøget er meget simpelt, men fl ot og illustrativt.
Man udnytter, at coffein sublimerer ved 178 ºC.
Ved at opvarme et lille glas med noget kaffe el-
ler te kan man få coffeinen til at sublimere. Når
coffein på gasform møder en koldere overfl ade
indtræder en desublimation.
Forsøget giver en god anledning til at tale om
sublimation-desublimation og kan være et alter-
nativ til det traditionelle forsøg med diiod.
Jeg så forsøget på en kongres i Tyskland, hvor
der var hældt lidt kaffe i et højt præparatglas,
som stod på en gammel komfurplade. En tilsva-
rende opstilling har drillet lidt herhjemme, mu-
ligvis fordi opvarmningen har været for kraftig,
så gassen ikke nåede at desublimere, inden den
forsvandt fra mit glas.
Jeg forsøgte med ren coffein. Her brugte jeg et
cylinderglas med en “kold fi nger” oven på. Det
resulterede i et meget fl ot ”snevejr” af desubli-
meret coffein.
Endelig forsøgte jeg med en coffeinfri kaffe. Her så jeg heldigvis ingen tegn på coffein. LMFK-bladet, nr. 4, september 2009
Øverst til venstre: Flotte nålekrystaller fra Russian Earl Gray. Farven antyder, at det ikke er ren coffein.
Herover: “Snevejr” fra desublimation fra ren coffein.
Til venstre: En fi n hvid desublimation af coffein fra Café Noir Instant Kaffe.
Koffein (engelsk: caffeine) er en opkvikkende bestanddel af nydelsesmidler som kaffe, te, cola
og chokolade. Koffein regnes for at være et nydelsesmiddel. WHO anser ikke stoffet for at være vanedannende. Selv ved mangeårig brug har man indtil nu ikke kunnet konstatere entydige sund-hedsskader. Der kan dog ses visse former for psykisk tilvænning hos regelmæssige brugere, sær-ligt kaffedrikkere, men her kan både smag og duft godt spille en væsentlig rolle sammen med de sociale omgangsformer i forbindelse med indtagelse af kaffe. Koffein står på IOCs dopingliste, men grænseværdierne er så høje, at sportsudøvere roligt kan drikke kaffe til deres morgenmad.
LD50: 360 mg/kg ved indtagelse gennem munden. Det svarer til ca. 3½ kop pr. kg legemsvægt, altså ca 70 liter for en person på 100 kg. (Kilde: Wikipedia)
LMFK-bladet, nr. 4, september 2009 51

Source: http://www.lmfk.dk/artikler/data/artikler/0904/0904_50.pdf

Solicitudes online “tu ayuntamiento en casa”

ORDEN DEL DIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2012 PRIMERA CONVOCATORIA A LAS 9:15 HORAS Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión celebrada el día 27 ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD 1.- EDITORIAL LIBSA, S.A.- Solicita licencia de Primera Ocupación de nave industrial sita en la Parcela 18

Biodiversity part 3.vp

Biodiversity & Health: Focusing Research to Policy Use of Traditional Knowledge for University Research: Conflicts Between Research Ethics and Intellectual Property Ownership Policies Kelly Bannister Abstract: The cultural knowledge of Aboriginal communities has been a long-time interest of social scien- tists. More recently, researchers from natural sciences and biotechnology have als

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf