Microsoft word - drf-133-10 analysepakket pesticiden.doc

Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Dataregistratieformulier: Analysepakketten pesticiden

Behorende bij:
WVS-037, -038, -040, -041, -044, -049, -050, -052, - 060, -068, -071, -074, -092, -093, -097, -098 en -137.
Analysepakket 1: Pesticiden GC-MSMS
(GC-MS-Triplequad volgens WVS-092)

Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
1-Naftol (afbraak Carbaryl) Q 0.01 Buprofezin Q 0.01 2,4,6-trichlorofenol 0.01 DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 1 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 2 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 3 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
De rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. Q Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Zwavel wordt alleen op verzoek gerapporteerd.
Uitzonderingen rapportage GC-MSMS.
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het GC-MSMS pakket bestaat in totaal uit 317 pesticiden.
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 4 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
.
Analysepakket 2: Pesticiden GC-MS standaard (GC-MS Ion Trap
Detector volgens WVS-038 en WVS-041)
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 5 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 6 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 7 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 8 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 De rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. Q Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Zwavel wordt alleen op verzoek gerapporteerd.
Uitzonderingen rapportage GC-MS standaard.
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het GC-MS pakket bestaat in totaal uit 372 pesticiden.
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 9 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 .Analysepakket 3: Pesticiden LC-MSMS (volgens WVS-040)
Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 10 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
Fluroxypyr-1-methylheptylester Q 0.01 Mesotrione Q 0.01 Flusilazol Q 0.01 DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 11 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 12 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
Trimethacarb-3,4,5 (=Landrin) Q 0.01 Zoxamide Q 0.01 Trinexapac-ethyl Q 0.01 Triticonazool Q 0.01 Uniconazole
Analysepakket 4: Pesticiden LC-MSMS (volgens WVS-040)
Pesticide

Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
De genoemde rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. Q Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Maleïne hydrazide wordt gekwantificeerd m.b.v. een single residu methode.
Uitzonderingen rapportage LC MSMS
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het LC-MSMS pakket bestaat in totaal uit 306 pesticiden.
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 13 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticiden: Afzonderlijke componenten (Single residu methode)
Pesticide (werkzame stof)
Analysetechniek Rapportagegrens (mg/kg)
Chloormequat (WVS-037) Q
Mepiquat (WVS-037) Q
Amines inclusief morpholine (WVS-093)
Organotinverbindingen (WVS-098)
Azocyclotin
Cyhexatin
Fenbutatin oxide
Quaternaire ammoniumverbindingen
(WVS-137):
Benzalkoniumchloride (BAC)
BAC (C12, C14, C16)
Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC)
Ethefon (WVS-050)
Carnaubawax (WVS-097)
Dithiocarbamaten (som) (WVS-052) Q
Methylbromide (WVS-068)
Anorganisch bromide (WVS-074)
Nitraat (WVS-049)
Nitraat (WVS-044)****
Metalen (WVS-071)
(Andere elementen zijn op aanvraag mogelijk))
Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Nitraat kan bepaald worden met 2 verschillende analysetechnieken. De voorbehandelingsmethode is voor beide technieken hetzelfde. Nitraat wordt spectrofotometrisch bepaald, tenzij er monsters geanalyseerd worden in het kader van QS. QS verplicht laboratoria nitraat te bepalen m.b.v. ionchromatografie. De geaccrediteerde pesticiden zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Ons registratienummer bij de Raad voor Accreditatie is L201. DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 14 van 14

Source: http://www.laboratoriumzeeuwsvlaanderen.eu/userfiles/file/DRF-133-10%20Analysepakket%20pesticiden.pdf

Long acting broncho-dilators and asthma

LONG ACTING BRONCHO-DILATORS AND ASTHMA FORADIL AND SEREVENT Recently the FDA issued stern warnings regarding the use of long acting broncho-dilators such as Foradil and Serevent to control asthma. These warnings indicate that patients using either of these medications alone to control asthma symptoms are at greater risk of death from asthma. The information leading to the FDA’s res

Les juges pris au sérieux ou la théorie du droit selon dworkin

On peut faire apparaître dans l’œuvre de Dworkin une conception cachéede la théorie du droit (ou une métathéorie), qui se distingue de la théoriepositiviste par deux aspects : d’une part, elle refuse de distinguer entre lathéorie et l’objet de cette théorie, entre droit et morale, entre prescriptionet description ; d’autre part, elle énonce que la théorie comporte des pro-p

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf