Aanvraag laboonderzoek

AANVRAAG VOOR LABORATORIUMONDERZOEK
Datum van aanvraag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uur Datum van afname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uur KLINISCHE
Aanvragende arts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIOLOGIE
RIZIV Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht) Staal afgenomen door: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMATOLOGIE
BIOCHEMIE SERUM
EIWITTEN SERUM
VIRALE SEROLOGIE
Extra serumbuis noodzakelijk
253 tijden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAGE S २ anti-HAV IgG 873 S २ anti-HBs HEB Klinische inlichtingen: . . . . . . . . . . . . . . . . THERAPIE FOLLOW-UP
918 S २ Bilirubine (tot. + dir.) ENZYMEN SERUM
LIPIDEN SERUM
LYMFOCYTEN-TYPERING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . URINESTAAL
STOLLING
220 S २ LDH iso-enzymen (evt.) $ 3011 U २ (pH, eiwit, s.g., glucose, bilirubine, 3011 U २ Hb, aceton, nitriet, urobiline) DRUG MONITORING
3021 U २ Sediment (flow/microsc.) Protombinetijd en fibrinogeen mogen slechts samen worden aangerekend bij oppuntsteling van een bloedingsdiathese, ELEKTROLYTEN
dif use intravasculaire stoling, sepsis, leverinsuf iciëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen.
HORMONOLOGIE
Extra serumbuis noodzakelijk
4482 S २ Oestradiol 4483 S २ Progesteron BIJZONDERE TESTEN
454 duur zwangerschap: . . . . . . . . . . . . weken 199 Klinische inlichtingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelieve door te sturen naar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2013
n

eyer - Ju
UZ: 24 u urine op zuur (container te verkrijgen in lab) C: citraat (blauw) eltm
G

Source: http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/formulieren/Aanvraag%20lab%20recto.pdf

Microsoft word - post op instructions - lumbar

Post-Operative Instructions for (Low Back) Lumbar Spine Surgery Laminectomy, Discectomy, Spinal Fusion We want to make this experience as pleasant as possible for you and your family. If you have any questions before or after your surgery, please contact our office at 303-697-7463. PLEASE NOTE THAT IN SOME CASES, DUE TO UNFORESEEN EVENTS INCLUDING EMERGE

359373 22.43

This article was downloaded by: [DAVID LOPEZ]On: 05 September 2013, At: 13:08Publisher: RoutledgeInforma Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registeredoffice: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Psychoanalytic Psychotherapy Publication details, including instructions for authors and subscription information: The changing shape of clinical pra

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf