Untitled

2 Runsonrun M Robaldo
5 SANADOR snabbt till ledningen där han omedelbart blev 3 Her Birthday L Santos
Resultat 21/10
uppvaktad. Blev rejält utmanad över upploppet och såg 4 Hurry Harry J Gustafsson
dessutom slagen ut en bit men kämpade väl och vann med 5 My Pal Al M Rodriguez
minsta möjliga marginal. 6 MARGAUX bra iväg och direkt molnigt, 14
5 Montgomery J Johansen
fram utvändigt ledaren. Gick i rejäl närkamp över upploppet, 3.408.525 kr
7 Caribbean Line 54 53,5 (234), 8 Mexican Outback 52 53,8 såg ut att ha ett grepp kopplat kort före mål men åkte dit på (190), 9 Dantolini 62 53,9 (32), 10 Val Fleur 57 54,3 (232), målfoto. 10 CASTLE DOT med som femte häst, fullföljde bra 11 Alicia in my dream B 62,5 57,0 (192), 12 Clauses Polly fram till en klar tredjeplats. 9 MOZAIKA med som tvåa i an- 51 58,2 (538), 13 Berserk 63 59,1 (133), s Big Star 5 PAINTERS EASEL med som sjätte häst och fram i andraspår.
draspår, ner invändigt över upploppet, höll farten. 3 BONIEK Vunnet säkert med 1-4-hals-död löpning-0,75-1,5-0,5-2-m- Fritt mellan hästar mitt på upploppet, grepp knappa 100 kvar inledde i rygg på ledaren, med som sexa 600 kvar, tappade 6-5 400m tider:09,9(130m)-23,5-25,0-26,3-27,5.
och säkert undan. 1 DOWNBEAT rygg ledaren, andra Segrare 4, br s Final Appearance-Top Cat e Be My Chief.
sista 200. 1 DE NIRO trea invändigt, tappade över upploppet. 517.101 kr, rätt rad 5-3, odds 24,30.
utvändigt 600 kvar, på 300 kvar, kort grepp 100 kvar men var Uppfödare Stutteri Hjortebo. Ägare Jardby Peter, Gisela Jä-121021-6 1.13,9
1200 dt gd
kort senare utan svar. 7 THE PROVOCATIVE med som femte o Stall Amska. Tränare Peter Jardby, Trelleborg. Odds PRINCE LEOPOLD-HANDICAP. För 3-åriga och äldre häs- häst, fram som trea varvet kvar. På 800 kvar, grepp vid ingån- 5,25. Plats 2,03-2,05-3,57. Komb 33,46. Trio 520,92 (10-1- Galoppdomstol BG Paulsson ordf., M Bendroth, gen till upploppet, slagen 100 kvar. 8 TINTILLON med som 1 Faahem N Mortensen
sista häst ut 1000 kvar, åter ner invändigt 600 kvar och fram 2 Broughtons Fawn M Robaldo
längs rail, höll sin fart på avstånd. 3 READY SOLACE satte sig Jä-121021-1 1.12,3
1200 dt gd
3 Japonica V De Azeredo
lugn utvändigt ledaren, grepp 400 kvar, slagen in på upplop- AIRBORNEHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
4 Thea M Rodriguez
pet. 6 LE CHIFFRE med som sjunde häst, försökte via spåren 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000 kr.
5 Battle Royal F De Geer
1 Gauntlett M Robaldo
över upploppet, höll farten. 2 CONSERVATOR direkt till led- 6 The Mate S 57 16,1 (54), 7 Della'alba 62 17,5 (197), 8 Sil- 2 Wriggle D Danekilde
ningen och tilläts bestämma, slagen 400 kvar. 10 CAT WIND bra med från start och fram utvändigt ledaren.
3 Master Chef J Johansen
Jä-121021-3 1.49,4
1730 dt gd
Vunnet efter strid med hals-nos-6-2,5-2-7-m 400m Tog över ledningen ut på sista långsidan och höll sedan undan 4 Cruikadyke M Martinez
TAGALIEHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
tider:24,9-23,6-25,3. Segrare 9, br v Selkirk-Alumisiyah e till en mycket enkel seger. 1 RUNSONRUN trea på innerspår, 5 Energia Beta E Chaves
Danzig. Uppfödare Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Cham- 1 Awesome Delight D Danekilde 58 49,4
rygg ledaren på avstånd 600 kvar, fram längs rail och höll pion Club o Engblom H. Tränare Henrik Engblom, Melle- 2 Tennessee Soul P Cardozo
farten fram till en klar andraplats. 12 HER BIRTHDAY med som rud/Täby. Odds 2,46. Plats 1,42-1,48-1,64. Komb 24,18.
3 Absolute Soul V De Azeredo
femte häst från start, tidigt fram utvändigt ledaren, stum in 24,5-23,0-24,7. Segrare 6, fux h Swedish Shave-Dynamite 4 Azimuth J Johansen
på upploppet, fullföljde bra och räddade tredjeplatsen med Package e Bal du Seigneur. Uppfödare Pettersson Eva C 5 Gibo Simoni F De Geer
knapp marginal. 13 HURRY HURRY tappade från start och S. Ägare Falkbolagen AB. Tränare Hans-Inge Larsen, Jä- 6 In Good Voice B 56 51,1 (90), 7 Miss Astragal 58,5 51,4 hade åtskilliga längder fram till fältet, ikapp och på via vida gersro. Odds 1,70. Plats 1,09-1,11-1,09. Komb 11,26. Totaloms. 90.366 kr.
spår vid ingången till upploppet, levererade ett starkt up- Vunnet efter strid med nos-3-2-nos-3,5-1,75 plopp. 7 MY PAL AL lugn start, sista invändigt, ut ett spår 1000 400m tider:09,9(130m)-24,1-24,7-25,0-25,6. Segrare 4, br kvar, jobbade sig framåt 500 kvar, fullföljde godkänt. 9 v Awesome Again-Flight Delight e Lear Fan. Uppfödare MONTGOMERY nionde häst, fram i andraspår, höll sin fart på avstånd. 5 DANTOLINI med som sjunde häst, trea invändigt racing,HorsepowersSca,Ohlsson. Tränare Rune Ohlsson, Harlösa. Odds 5,22. Plats 1,74-2,16-2,64. Komb 22,09.
Jä-121021-5 1.14,8
1200 dt gd
1 GAUNTLETT direkt till ledningen och tilläts bestämma. Blev POPELÖPNING. För 2-åriga hästar som ej segrat.
aldrig direkt utmanad utan gled undan till en mycket enkel seger. 3 WRIGGLE rygg ledaren, ut 400 kvar, fullföljde bra 1 Sanador E Ski
utan att kunna hota. 6 MASTER CHEF utvändigt ledaren, rygg 2 Margaux O Wilson
7 FAAHEM med som tredje häst, fram utvändigt ledaren 600 ledaren 500 kvar, tappade på ledaren sista 200. 7 3 Castle Dot D Danekilde
kvar. Kunde efter rejäl övertalning koppla ett grepp som med 4 Mozaika E Chaves
CRUIKADYKE med som tvåa i andraspår, problem att följa 400 knapp marginal hölls till mål. 9 BROUGHTONS FAWN fram 5 Boniek J Johansen
kvar, tände om något över upploppet, höll sin fart på avstånd.
som fjärde häst 600 kvar, på via spåren över upplopper, avslu- 6 De Niro 59 17,2 (61), 7 Alex Cat B 59 18,1 (213), 8 Swe- 5 ENERGIA BETA tappade från start och hade omedelbart åt- tade starkt och när i mål. 3 JAPONICA bra med från start, rygg dish Nikita 57,5 18,4 (562), 9 Midnight Taboo 57,5 18,5 skilliga längder fram till ledaren, fram invändigt över upplop- 3 AWESOME DELIGHT direkt till ledningen och tilläts ledaren vilket blev till ledning 600 kvar. Stred tappert och var bestämma, slagen mitt på upploppet men kontrade sig till inte långt efter. 8 THEA med som sjätte häst, höll sin fart på Vunnet efter strid med nos-1,25-1,75-5-3,5-4-1,5-0,75 Jä-121021-2 2.35,7
2400 dt gd
målfotoseger. 4 TENNESSEE SOUL satte sig lugn utvändigt avstånd. 6 BATTLE ROYAL inledde utvändigt ledaren, tappade 400m tider: 25,4-23,6-25,7. Segrare 2, fux v Big Brown- DIDELOTHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
ledaren, stred tappert och bjöd kamp ändå till mållinjen. 7 AB- några längder 600 kvar, tände om och på via spåren över up- Sugar Plum S J R e Point Given. Uppfödare LifeLong SOLUTE SOUL med som tredjehäst placerad ute i tredjespår, ploppet, höll farten. 4 THE MATE med som femte häst, tap- Farm LLC ,Big Brown Syndicate. Ägare K/S Race and 1 Painters Easel C Lopez
gick en stark sista sväng och kopplade grepp en bit in på up- Breed. Tränare Ole Larsen, Jägersro. Odds 2,73. Plats 2 Downbeat E Chaves
ploppet. Stumnade dock efter sitt tuffa lopp och blev utkon- Jä-121021-7 1.15,0
1200 dt gd
1,58-1,37-1,70. Komb 11,02. Total oms. 80.266 kr.
3 The Provocative O Wilson
trad den sista biten. 6 AZIMUTH med som fjärde häst, fram i ÖRESUNDHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
4 Tintillon M Robaldo
andraspår, försökte via spåren 400 kvar, höll farten. 1 GIBO 5 Ready Solace M Martinez
SIMONI rygg ledaren, problem att följa 600 kvar, tände om 1 El Gran Geordie E Markusson B 58 15,0
6 Le Chiffre 52 37,1 (162), 7 No Redundancy 55 38,8 (70), något över upploppet, fullföljde godkänt. 2 IN GOOD VOICE 2 Otama Toyboy J Gustafsson
3 Rabalder J Stolt
med som tvåa i andraspår, trött 200 kvar, tappade sista 100. 9 Vunnet säkert med 1,25-1,75-1-2,5-hals-9-1,75 4 She's So Nice M Hallenheim
MISS ASTRAGAL med som sista häst, fram som fyra 1000 kvar, 400m tider:26,1-25,7-26,5-25,5-25,8-26,0. Segrare 4, br v 5 Barnum K Stern
Modigliani-Stands with a Fist e Giant's Causeway. Upp- 6 Full Indy 61 15,9 (121), 7 Zavann Zaid 65 15,9 (49), 8 Tico Jä-121021-4 1.52,2
1730 dt gd
födare Kilboy Estate. Ägare Sandh Maria. Tränare Maria Tico 60 16,6 (541), 9 Firefox 56 19,7 (551), s Good Trade JEDDAHHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
Sandh, Täby Galopp. Odds 7,01. Plats 2,22-1,37-1,65.
Vunnet efter strid med 0,5-0,75-1-1,25-1-huvud-3,5-m 400m tider:25,0-23,5-26,4. Segrare 4, br v El Gran Lode- 1 Cat Wind O Wilson
Queen Isabell e Eagle Day. Uppfödare Paulsson Lena.
utvändigt ledaren 600 kvar, kopplade tidigt grepp om ledaren Ägare Markusson Emma. Tränare Emma Markusson, men var utan svar mot bakomvarande. 4 MIZ ELLA inledde Munka-Ljungby. Odds 6,00. Plats 2,28-1,89-6,28. Komb utvändigt ledaren, till ledningen 600 kvar, slagen 400 kvar. 3 ARRTALO rygg ledaren, utåt över upploppet, höll farten. 2
PAMELOR satt med mitt i fältet, höll farten en bit bakom
täten. 6 DRAMILLE aldrig med tätkänning och blev en bit
efter. 1 BAIJO snabbt till ledningen, utab svar mot utvändig
600 kvar, tappade över upploppet.
Jä-121021-9 1.49,8
1730 dt gd
FAVONIUSLÖPNING. För 3-åriga och äldre hästar som ejsegrat.
10 EL GRAN GEORDIE med som tredje häst, fram utvändigt ledaren 600 kvar, kopplade grepp kort före mål. 6 OTAMA 1 Kalendar Girl G Solis
TOYBOY inledde utvändigt ledaren, till ledningen 600 kvar, 2 Money is Honey M Robaldo
slagen kort före mål. 2 RABALDER med som femte häst, på 3 Jumanthes E Chaves
via spåren över upploppet, avslutade bra utan att bli segerak- 4 Ikarostech D Danekilde
tuell. 4 SHE´S SO NICE rygg ledaren, andra utvändigt 400 kvar, 5 Justic Buy Cash M Smith
på 300 kvar, höll farten. 3 BARNUM med som sjätte häst, höll 6 Fanchory 59 52,7 (167), 7 Sherrypop 56 53,4 (29), 8 Mrs sin fart på avstånd. 1 FULL INDY snabbt till ledningen, utan Luca 56 53,6 (470), 9 Legend Line 57,5 54,3 (59), 10 Daisy svar mot utvändig 600 kvar, tappade sista 200. 8 ZAVANN B 56 57,7 (198), Vunnet överlägset med 5-nos-5-3-1,75-3,5-1,25-3-m ZAID tappade från start, jobbade sig framåt 600 kvar, för långt 400m tider:10,1(130m)-23,6-24,3-25,3-26,4. Segrare 4, br fram- 5 FIREFOX tappade från start och blev långt efter. s Motivator-Kalanda e Desert King. Uppfödare Brady Phi- Jä-121021-8 2.08,2
1730 dt gd
lip. Ägare Sandh Göran, Maria o Johan. Tränare Maria ROOKIE RUN II (ARABHÄSTLÖPNING). För 3-åriga och Sandh, Täby Galopp. Odds 5,54. Plats 3,56-3,84-8,16.
äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm dagen ej Komb 45,67. Trio 79,59 (9-7-2). Total oms. 108.393 kr.
har högre handicaptal än 50, alt saknar handicaptal. 3-
åriga hästar har foreträde.
15.000-7.500-3.600-2.400-1.500 kr.
1 RM Escapada D Danekilde
2 LL Kid Rock N Mortensen
3 Miz Ella C Lopez
4 Arrtalo M Rodriguez
9 KALENDER GIRL utvändigt ledaren, tryckte till och övertog 5 Pamelor J Johansen
knappa 800 kvar och försvann sedan ifrån till en överlägsen 6 Dramille 58 12,4 (90), 7 Baijo 60 13,2 (82), s El Manitu seger. 7 MONEY IS HONEY med som åttonde häst, fram längs rail och nådde en knapp andraplats en bit bakom vinnaren. 2 400m tider:10,9(130m)-27,2-29,5-29,7-30,8. Segrare 3, br JUMANTHES med som sista häst, på via spåren 600 kvar, s Millennium-Elcanta e Pamir. Uppfödare Ramonia Arabs- fullföljde bra på avstånd. 1 IKAROSTECH tredje invändigt, ut tuteri. Ägare Åberg My o Gert-Åke. Tränare Gert-Åke ett spår 400 kvar, fullföljde godkänt på avstånd. 4 JUSTIC BUY Åberg, Tjörnarp. Odds 24,50. Plats 1,56-1,10-1,08. Komb CASH med som sjunde häst, höll farten en bra bit bakom vinnaren. 6 FANCHORY rygg ledaren på avstånd, tappade
över upploppet. 5 SHERRYPOP snabbt till ledningen, slagen
knappa 800 kvar.
Jä-121021-kv 0.48,9
KVALIFICERINGSLÖPNG (2-ÅRIGA HÄSTAR). För 2-åriga 7 RM ESCAPADA med som tvåa i andraspår, på via tredjespår över upploppet, kopplade enkelt grepp och säkert undan. 8 1 Rock Of Ridd 57,5 48,9 (gdk), 2 Destiny Hope 57,5 50,5 LL KID ROCK trea i andraspår, fram som trea 800 kvar,

Source: http://www.jagersro.se/uploads/file/Resultat/1021res.pdf

Microsoft word - tuesday august 06-08-2013 - supplementary order paper

Eleventh Parliament First Session REPUBLIC OF KENYA ELEVENTH PARLIAMENT – (FIRST SESSION) THE NATIONAL ASSEMBLY ORDERS OF THE DAY SUPPLEMENTARY TUESDAY, AUGUST 06, 2013 AT 2.30 P.M. ORDER OF BUSINESS PRAYERS 1. Administration of Oath 2. Communication from the Chair 3. Messages 4. Petitions 5. Papers 6. Notices of Motion 7. Statements PROCEDUR

Apcbr convention july 19 10

Venue : Berjaya Times Square ASIA-PACIFIC CBR Date : 13, 14, 15, November 2010 CONVENTION CONVENTION FEES Registration: 190 USD Registration: 190 US 13, 14 & 15 November 2010 On site Registration: 250 USD Berjaya Times Square Conference fees include conference program Kuala Lumpur, Malaysia book, abstract book, stationery, and food (morning brea

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf