Lithium blokkeert elektro-auto niet - het financieele dagblad

Lithium blokkeert elektro-auto niet
10 mei 2010 | Het Financieele Dagblad
Stel ing dat de essentiële grondstof voor autobatterijen schaars zou zijn is volkomen uit de lucht gegrepen De elektrische auto biedt de mogelijkheid om in al e comfort te ontsnappen aan olieschaarste en luchtvervuiling.
Het lijkt te mooi om waar te zijn. Misschien geloven daarom zoveel mensen dat lithium - net als olie - schaars is.
Voorop staat dat de vergelijking met olie mank gaat. Je hebt maar 10 kilo lithium nodig om een grote autobatterijte maken en dat lithium kan eindeloos hergebruikt worden. Een benzineauto heeft tijdens zijn leven tienduizendliter benzine nodig en die benzine kan niet hergebruikt worden. Verder staat een benzineauto stil als debenzinetoevoer stopt. Een elektrische auto die eenmaal geproduceerd is heeft helemaal geen lithiumtoevoermeer nodig. In het hypothetische geval van een lithiumcrisis rijden al e elektrische auto's dus vrolijk verder. Tenslotte kost het voor een elektrische auto benodigde lithium maar euro 200.
Ook het verhaal dat lithium schaars is klopt niet. De US Geological Survey (een onafhankelijksamenwerkingsverband van duizenden wetenschappers) schat dat er 10 miljard kilo economisch winbaar lithiumis, genoeg om ons gehele wagenpark mee te elektrificeren. Met hogere lithiumprijzen kan de hoeveelheid auto'swereldwijd zelfs met een factor vijf tot tien groeien. En tegen die tijd is de huidige lithiumbatterij volgens veelexperts al lang vervangen door iets nieuws.
Waar komt dat verhaal dat lithium schaars is dan toch vandaan? Om dat te kunnen bepalen bekeken we eenflinke hoeveelheid artikelen en rapporten. Bijvoorbeeld van Reuters, The Boston Globe, De Pers, het TechnischWeekblad en het onlangs verschenen rapport 'Elektrisch rijden' van het Planbureau van de Leefomgeving.
Wat blijkt? Al e artikelen en rapporten die een bron vermelden, baseren hun verhalen over lithiumschaarste opdezelfde studie: 'The Trouble With Lithium', deel 1 en 2, van Wil iam Tahil.
Die studie is echter al lang en breed weerlegd. De gerenommeerde lithiumdeskundige Keith Evans heeft zelfseen uitgebreid rapport geschreven waarin hij ingaat op de vele fouten in de studie. Zo wordt er abusievelijk vanuitgegaan dat lithium nooit duurder kan worden en dat de technieken voor de winning ervan zich nooit verder zul enontwikkelen.
Twijfel over de legitimiteit van de studie neemt toe voor wie de moeite neemt om de andere studies van Wil iamTahil te bestuderen. Zijn dikste en bekendste studie 'bewijst' bijvoorbeeld dat het World Trade Center in New Yorkis ingestort doordat twee clandestiene kernreactoren onder de torens tot ontploffing werden gebracht.
Ten slotte doet de schrijver van de studie zich voor als directeur onderzoek van een Frans onderzoeksbureaumet de gewichtig klinkende naam Meridian International Research. In een telefonisch interview kon Tahil echteronze indruk niet wegnemen dat hij de enige werknemer is van een bedrijf zonder ervaring in de lithiumindustrieen met onduidelijke financieringsbronnen.
Het blijkt maar weer dat weinig auteurs en media de moeite nemen om aan waarheidsvinding te doen. Zijgoogelen maar wat. Een standpunt pro en contra is gauw gevonden. Soms met enorme consequenties, zoals hetblokkeren van duurzame ontwikkelingen.
Lithiumschaarste is een broodje aap. Gewoon investeren in elektrische auto's dus.
Auke Hoekstra is directeur van Cleantech Strategies. Arthur ten Wolde werkt als senior consultant bij ImsaAmsterdam.
Met efficiëntere batterijen en hogere lithiumprijzen kan de hoeveelheid auto's nog fors groeien Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad Gerelateerde artikelen
Recycling kan China intomen
Recycling kan China intomen
Grote beleggers voorzien vlucht van Nederlands pensioengeld uit
binnenlands vastgoed
Jacht op de provisie
Duitse orders voor Imtech
Meta-data
Het Financieele Dagblad, maandag 10 mei 2010 Elektrische auto; duurzaam; groene energie REACTIES 0 van 0

Source: http://www.imsa.nl/uploads/Lithium%20blokkeert%20elektro-auto%20niet%20-%20Het%20Financieele%20Dagblad.pdf

Pos_2011_

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA Disciplina : FCF 811 Filosofia e Literatura II Créditos : 3 (45h/aula) Período : 2011.1º Horário : 5ª. 13:30 às 16:30 – Sala 320-A Professor : Susana de Castro Programa: Na Poética (1453b 11-12), Aristóteles afirma que o poeta dramático “deve procurar [provocar no espectador]

campcomo.com

ADULT FACULTY REGISTRATION To be completed in full and mailed to: Camp Como, P.O. Box 36, Como, CO 80432 Event registering for: ________________________________ HEALTH HISTORY: Date of Event: ______________________________________ List food or medication allergies/special dietary needs: Faculty/sponsor name: _______________________________ _______________________________________

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf