20110609 aanvraag 60609 (activa

Afnamedatum :
Geboortedatum :
Dossiernr. : .
Geslacht :
Kopie aan : .
VIGNET (recht) KLEVEN of INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.
STEMPEL & HANDT. Geneesheer + RIZIV nummer
Mutualiteit : .
Rijksregisternummer.
(INSZ)Codes gerechtigde: KG1.KG2.
Datum: ././.
Resultaten
VOORBEHOUDEN AAN LABO
HEMATOLOGIE
LIPIDENMETABOLISME
IONOGRAM
BOTMETABOLISME
SCHILDKLIER
* bij gestoorde SK testen
Chol. verlagende medicatie
enkel bij botpathologie
ALGEMENE BIOCHEMIE
ZWANGERSCHAPS-
EVOLUTIE
RHEUMATESTEN
* enkel bij zwangeren of hemol.anemie
TUMORMARKERS
aanvraag in het kader
van een therapeutische
opvolging. (*max 1)
DOWN screening
Klin. geg. .
(max 2 x per jaar)
* max 1 per zwangerschap
HORMONEN BLOED
Gynaecologie & Androgenen
STOLLING
*niet samen met sedimentatie
* EDTA-buis (paars), in ijswater
PSA( >50 j, max 1 x per 2 jaar)
PSA( ,>40 j, familiale antecedenten, max 1 x per jaar)
AUTO- IMMUUN
Diverse Hormonen
ANTILICHAMEN
ALLERGIE - RAST
** supplementaire citraatbuis nodig
GLUCOSEMETABOLISME
* speciale afnames
t-transglutam. IgA* NIERFUNCTIEPROEVEN
Voedingsmengsel R5362
R+24U650
* max 4 testen
* min. 4 afnames
Zie afzonderlijk RAST- formulier
Maximum 6 allergenen
RODE DRUK : KLINISCHE GEGEVENS VERPLICHT
BRUINE DRUK : REKENING PATIENT
INFECTIEUZE SEROLOGIE
DRUGMONITORING
Lues
Toxoplasmose R5271
Rubella
Mononucleose R5041
Hepatitis A
Hepatitis B
Oxcarbazepine U6061
PUNCTIEVLOEISTOF
Hepatitis C
HIV
onon
Cytomegalie
Bof
onon
Varicella
max. 1 V. zoster IgM of IgG
Eiwitelektroforese 7391
URINE- DRUGS (max 5)
Mazelen
Bacteriën
TOXICOLOGIE
Benzodiazepin. 24U610
URINE- HORMONEN
Mycoplasma
Chlamydia
Parasieten
Zwangerschap R5001
ANATOMOPATHOLOGIE
Aard van het staal .
Schimmels
Adenopathie
BACTERIOLOGIE R.O.
A.B. Parasieten R.O.
R.O. Cultuur -AB
Respiratoir
Chl.pneum.IgA R6732
Huideruptie
Punctievloeistof *
Huid * Haar * Nagel ( Hand - Voet ** Schrappen AUB ) * Aard staal :.
Neurologie
blauwe stop, citraat
SMT SYVA Micro Track
rode stop, gestold
24-uurs urine
Speciale wisser
grijze stop, fluoride
aangezuurde 24u-urine
* max. 8 virale testen
violette stop, EDTA
groene stop, heparine
** max. 4 bact. testen
EDTA-buis (violette stop), koud, dringend
*** max. 3 chlamydia AL
heparine bloed (groene stop) plasma dringend af te centrifugeren
VTM transportmedium voor Chlamydia PCR-en /of Herpeskweek
KLINISCHE GEGEVENS: .

Source: http://hamwvl.be/sites/default/files/uploads/lmn/Labo%20Bruyland%20aanvraagformulier.pdf

Microsoft word - qa list or.doc

Q&A: 2009 Prohibited List What major changes does the 2009 List of Prohibited Substances and Methods include compared to the 2008 List? • The 2009 List includes modifications in relation to the status of specified substances in order to align the 2009 List with the more flexible sanctions, able to be imposed in cases involving “specified substances”, set forth in the rev

Dutton and swindells 'the stag and hound'

Dutton and Swindells 'The Stag and Hound' Finding Us Free E-Bulletins Contact Dutton and Swindells 'The Stag and Hound' Pieces of 20 January - 26 March 2011 Pieces of Private view and book launch 15 February, 6-8pm Eight Events Objects, texts, animations and sound works which form Visionaries part of the Institute of Beasts project, that willevolve in the spac

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf