E-learning eds

Excited Delirium Syndroom
E-learning

FMG e-learning wordt aangeboden door het Forensisch Medisch Genootschap (FMG), de beroepsvereniging voor forensisch artsen in Nederland. De e-learning module is voor iedereen gratis toegankelijk door te registreren en vervolgens in te loggen op www.fmgelearning.nl. Omdat er op dit moment nog technische problemen kunnen spelen bij het registeren/inloggen, bieden we de inhoud van deze cursus aan deelnemers van de conferentie ‘Extreme Opwindingstoestanden’ alvast in deze vorm aan. Hiervoor hoeft u dus niet in te loggen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: A. Toets 1 (voor alle beroepsgroepen): ‘Wat weet u al van EDS?’ B. Weblinks naar video’s van EDS patiënten C. Weblinks naar e-learning modules uit de V.S. D. Literatuur1 a. Richtlijn Excited Delirium Syndroom b. Artikel uit 2009 m.b.t geagiteerd delirium E. Toets 2 (voor forensisch artsen en ambulancedienst): ‘Beleid bij EDS’ F. Antwoorden op toetsen 1 en 2 Bij vragen over de e-learning kunt u per mail contact opnemen met Koos de Keijzer, forensisch arts, GGD Amsterdam (kdkeijzer@ggd.amsterdam.nl) of Mendy Stremler, secretariaat AGZ, GGD Amsterdam (mstremler@ggd.amsterdam.nl). 1 De richtlijn kunt u downloaden via http://www.ggd.amsterdam.nl/menu-ii/beleid- onderzoek-0/forensische/vermindering-risico/ en het artikel heeft u per mail ontvangen. A) Toets 1: ‘Wat weet u al van EDS?’
Tenzij anders aangegeven is per vraag één antwoord juist.
1) EDS komt vooral voor bij psychiatrische patiënten
b) Dat kan, maar meestal zijn EDS patiënten onder invloed van drugs c) Nee, EDS komt niet voor bij alleen psychiatrische problemen 2) EDS is altijd drugsgerelateerd
b) Vaak wel, maar kan ook bij psychiatrische beelden voorkomen 3) Is agressie bij EDS naar mensen gericht?
a) Nee, kan ook naar dieren gericht zijn. b) Nee, vooral naar objecten, bijvoorbeeld spiegelende of lichtgevende objecten. c) Ja, meestal worden mensen en politie agenten aangevallen. 4) Welk van de onderstaande stellingen is juist?
b) Cocaïne zorgt ervoor dat EDS patiënten langdurig kunnen vechten zonder te overlijden. c) Als het onder controle brengen kort duurt, en medische hulp is ter plaatse, vermindert het overlijdensrisico aanzienlijk. De antwoordsleutel vindt u aan het einde van het document.
B) Weblinks naar video’s van EDS patiënten
Video dat een goed beeld geeft van hoe een incident met EDS zou kunnen gaan, vanaf
melding tot vervoer in ambulance. Duur 10 minuten
http://www.youtube.com/watch?v=HfEepVOQrpE
EDS incidenten in beeld. Een korte video met enkele beelden van EDS personen en uitleg
over risico's. Duur 6 minuten.
http://youtu.be/BVduKSgxMSw
Item uit Washington. Kort item over EDS, uitleg dat het een medische conditie is en advies
om goed de waargenomen symptomen te registreren. Duur 3,5 min
http://youtu.be/k8eyWHf1y50
C) Weblinks naar e-learning modules uit de V.S.
E-learning module met dia's, filmpje en toets uit Florida. Duur 1 uur
http://www.pediatricemergencystandards.com/video/EDS/
E-learning module uit Seattle over EDS, met uitleg over medische achtergronden en risico's.
Bevat filmpjes ter illustratie. Duur 14 min
http://youtu.be/RGXC5h3eSlA
Identifying and Dealing with Excited Delirium; kort item gericht op politie. Duur 4 min
http://youtu.be/yXf8nz0E4zk

D) Literatuur

De richtlijn kunt u downloaden via http://www.ggd.amsterdam.nl/menu-ii/beleid-
onderzoek-0/forensische/vermindering-risico/ en het artikel heeft u per mail ontvangen.
E) Toets 2: ‘Beleid bij EDS’
Tenzij anders aangegeven is per vraag één antwoord juist.
1) De volgende symptomen passen bij EDS:
a) Agressie, opwinding, temperatuursverhoging, wijde pupillen, bovenmatige transpiratie, drugsgebruik b) Agressie, opwinding, temperatuursverhoging, nauwe pupillen, bovenmatige transpiratie, c) Agressie, opwinding, temperatuursverhoging, wijde pupillen, bradycardie, drugsgebruik 2) Welk symptoom past NIET bij EDS?
3) Welke items zijn goede strategieën bij EDS? (meerdere antwoorden mogelijk)
a) Zorgen dat politie en ambulance gezamenlijk ter plaatse zijn voordat ingegrepen wordt. b) Met niet teveel overmacht een EDS benaderen omdat dan de agressie uitgelokt wordt. c) Rustig toespreken en proberen de persoon te kalmeren. d) Direct na fixatie op een ambulance brancard medicatie toedienen. e) Indien mogelijk geen geweld toepassen totdat een overmacht politie aanwezig is. 4) Welke medicatie heeft volgens de Richtlijn Excited Delirium de voorkeur bij EDS?
a) Diazepam 10 mg i.m. en vervolgens elke 5 min 10 mg totdat sedatie is bereikt. b) Midazolam 5mg i.m./i.v. en vervolgens elke 5 min 2,5mg i.v. totdat sedatie is bereikt. 5) Samenwerking tussen verschillende ketenpartners is belangrijk bij een goede aanpak
van EDS. Welke aanpak heeft de voorkeur?

a) Politie ter plaatse herkent het EDS beeld en waarschuwt de crisisdienst, zodat dwangmedicatie direct kan plaatsvinden. Daarna gaat de persoon per ambulance naar een PAAZ. b) De politie herkend het EDS beeld en belt rechtstreeks de forensisch arts. De forensisch arts zorgt voor sederende medicatie en regelt een ambulance voor vervoer naar het ziekenhuis. c) Het EDS beeld wordt bij voorkeur door de meldkamer herkend, zodat ambulance en politie gezamenlijk ter plaatse gaan. Er wordt gezorgd voor overmacht politie alvorens in te grijpen. Ter plaatse wordt gesedeerd en vervolgens vervoerd naar het ziekenhuis. d) Het EDS beeld wordt bij voorkeur door de meldkamer herkent, zodat ambulance en politie gezamenlijk ter plaatse gaan. Er wordt gezorgd voor overmacht politie alvorens in te grijpen. Ter plaatse wordt gesedeerd en na kalmering word de persoon vervoerd naar het cellencomplex. 6) Overlijdt iedereen met EDS?
a) Ja, maar altijd tijdens de vechtpartij. 7) Welke kenmerken passen bij het profiel van een EDS patiënt?
d) In plaats van agressie staan soms angst en onrust voorop 8) Als een EDS patiënt na een vechtpartij kalmeert is het risico op overlijden te
verwaarlozen

a) Ja, dat klopt. Dan kan de patiënt bijkomen en herstellen. b) Niet juist, want door de oververhitting en verzuring is er nog steeds medisch ingrijpen noodzakelijk. De antwoordsleutel vindt u aan het einde van het document.
F) Antwoorden toets 1 en 2
Antwoorden toets 1 ‘Wat weet u al van EDS?’:
1) B is het juiste antwoord. Meestal is er sprake van drugsgebruik en geregeld ook psychiatrische aandoeningen of een combinatie. Met name het stoppen met medicatie kan wel eens een EDS beeld veroorzaken. 2) B is juist. Naast drugs en psychiatrie kan het beeld door andere oorzaken veroorzaakt worden. Een hypoglycemie bij een diabeet of een hyperthyreoïdie veroorzaakt beelden met overeenkomsten met EDS. 3) B is alweer het juiste antwoord. De agressie is ongericht en komt voort uit de opwinding en angst. Pas bij confrontatie met mensen word hij naar personen gericht. 4) C is hier juist. Je gaat niet altijd dood aan EDS, en hoewel je langdurig kunt vechten. door de cocaïne en/of de verhoogde dopamine spiegel in de hersenen geeft dit juist wel een verhoogd overlijdens risico omdat alle fysieke grenzen overschreden worden. Oververhitting en verzuring gecombineerd met vaatvernauwing van de kransslagaders geven een risico op hartritme stoornissen. Antwoorden toets 2 ‘Beleid bij EDS’
1) A is juist omdat bradycardie (lage polsslag) en vernauwde pupillen niet passen bij 2) D is juist. Bij EDS past een hoge bloeddruk. De dopamine in het brein zorgt voor 3) Hier zijn alle antwoorden behalve B goed. Met een overmacht kun je zorgen dat het overmeesteren snel plaats vindt. Die inspanning geeft voor de EDS persoon wel een risico. Daarom is het goed om direct aansluitend medische zorg te starten en sederende medicatie toe te dienen en te vervoeren naar een ziekenhuis. 4) C is juist. Gekozen is in regio Amsterdam voor Midazolam omdat met dit middel 5) C is het beleid dat de voorkeur heeft. Het is een patiënt die vooral somatische zorg nodig heeft. Vervoer naar het politiebureau is onjuist. Omdat snel handelen vaak nodig is door de opwinding is wachten op een forensisch arts geen goede optie. Dat zelfde geldt voor een crisisdienst. Een ambulance is sneller en kan adequate zorg verlenen en vervoeren. 6) B is juist. EDS patiënten kunnen ook overlijden als ze na een vechtpartij tot rust zijn gekomen zijn. Hoewel er geen goede cijfers bekend zijn lijkt het erop dat het overlijdensrisico rond de 10% ligt. 7) D is meest juist. Natuurlijk kan een diabeet, een manisch depressieve patiënt of een recreatieve cocaïne gebruiker EDS ontwikkelen. Bij een lage bloedsuiker, het stoppen van medicatie, het gebruik van meer dan normale hoeveelheden of meer geconcentreerde cocaïne zou EDS kunnen optreden. Belangrijker is te beseffen dat er niet altijd agressie is, maar wel altijd de onrust en vaak angst. De angst veroorzaakt geregeld vluchtgedrag en in het vluchten ontstaat niet zelden een gevecht met bewaking of politie. 8) B is juist. Er bestaan meerdere casus in Nederland waarbij de EDS patiënt na

Source: http://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/472729/e-learning_eds.pdf

Http://www.kansascity.com/entertainment/visual_arts/v-print/sto

www.kansascity.com | 09/20/2007 | ART review | ‘Raised in Craftivity’ is engaging grou. Posted on Thu, Sep. 20, 2007 ART review | ‘Raised in Craftivity’ is engaging group show By ROBIN TRAFTON Special to The Star “Raised in Craftivity” at Rockhurst University’s Greenlease Gallery is an engaging group exhibition, with sewing, embroidery, knitting, beading, textiles and woo

Karanikas.qxd

Psychopathological parameters and dexamethasone Evangelos Karanikas, Faidon Harsoulis, Ioannis Giouzepas, Ioannis Griveas, Fotis Chrysomallis Departments of Dermatology, Psychiatry and Endocrinology of Medical School of Aristotelian University of Thessaloniki, Greece logical development.1 Numerous studies have attempted toidentify a specific personality profile of a representative psori- Intro

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf