Microsoft word - 8224_sigma renova isotop satin.doc


KENMERKENBLAD

Sigma Renova Isotop Satin

OMSCHRIJVING
Watergedragen, oplosmiddelvrije, isolerende muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersies.
GEBRUIKSDOEL
Te gebruiken voor het isoleren van ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken). Toepasbaar op onder meer beton, pleisterwerk, schuurwerk, spacklagen, cementgebonden panelen, gipskartonplaten en papierbehang.
VOORNAAMSTE
KENMERKEN

KLEUREN EN GLANS
Wit en vrijwel alle kleuren. Zijdeglans.
VERPAKKING

BASISGEGEVENS
Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
: Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
PRAKTISCH
6-8 m²/liter, afhankelijk van de ondergrondsoort, ondergrondstructuur en RENDEMENT

KENMERKENBLAD

Sigma Renova Isotop Satin

VERWERKINGS-
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en CONDITIES
droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 10°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - Goede ventilatie (afvoer van vochtige lucht).
ONDERGROND-
Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en CONDITIE
draagkrachtig. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
SYSTEMEN
Onbehandelde minerale ondergrond
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen. - Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen - Ingetrokken koffie- en watervlekken droog afborstelen. - Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij. - Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden - Afwerken met twee lagen Sigma Renova Isotop Satin.
Intacte verflagen op basis van kunstharsdispersie
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen - Ingetrokken koffie- en watervlekken goed afborstelen. - Afhankelijk van de vervuilingsgraad afwerken met één of twee lagen

VERWERKINGS-
Rol / Kwast
GEGEVENS
: bij voorkeur een kortharige nylon roller
Airless-spuit
: ca. 0,46-0,53 mm (= ca. 0,018-0,021 inch)
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met leidingwater en wasmiddel.

KENMERKENBLAD

Sigma Renova Isotop Satin

VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN
Zie productveiligheidsblad van Sigma Renova Isotop Satin.
REFERENTIES
Documentatieblad
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk SigmaKalon Deco Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van de SigmaKalon Groep.

Source: http://www.euroverf.nl/productbladen/g4YSFDM37I.pdf

Quesabevddelagripeah1n

Que sabe usted sobre la Gripe A H1N1 Rosana G Corazza Médica Pediatra Especialista en Enfermedades Infecciosas Corporación Médica San Martín La actual gripe está causada por un virus nuevo que es una variante del virus Influenza A H1N1 de origen porcino y que es distinto al virus influenza humano estacional H1N1 que habitualmente afecta a la población durante la época i

Nicotine.pdf

Thinking of getting some help next time you try to quit smoking?This guide presents the pros and the cons of different treat-ments. In it we provide information that will help you decidewhich treatment best fits your situation. Before we discuss thetreatments, we want to correct some myths many smokers haveabout quitting. Common Myths About Quitting Smoking ̈ Treatment is not necessary. I j

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf