Tipkaartnagrewa_aardappel

Gewasbeschermingstips
Aardappel
Sleepdoek: een echte win-win-maatregel!
De Zweedse uitvinding sleepdoek wordt in Brabant door 7 telers succesvol ingezet. Naast een doseringsverlaging van ongeveer 20% zorgt het sleepdoek ook voor een driftreductie die kan oplopen tot 99%. Anders dan de naam doet vermoeden versleept de sleepdoek geen Phytophtora. Dit blijkt uit PPO-onderzoek en ervaring van de Kosten en opbrengsten
De kosten van een sleepdoek van 33 meter breed bedragen ongev eer € 11.000,- en de sleepdoek wordt in ongeveer zeven jaar afgeschreven. Per jaar ‘kost’ de sleepdoek u dan z’n € 1.600,-. Deze kosten heeft u door middelbesparing snel terug verdiend. Een rekenvoorbeeld: bij een bedrijf van 70 ha (19 ha aardappelen, 10 ha suikerbiet en, 9 ha zaaiuien, 26 ha wintertarwe en 6 ha stamslabonen) bedragen de middelkosten ongeveer € 25.000,- per jaar. Bij een middelbesparing van 20% (= € 5.000,-) heeft u de sleepdoek dus al in ruim twee jaar terugverdiend. Ook bij een middelenreductie van 10% is de sleepdoek het eerste jaar al winstgevend: u bespaart €2.500,- op middelen, terwijl de sleepdoek u € 1.600,- kost. Een investering die zeker de moeite waard Alternaria
Rhizoctonia
U kunt veel geld besparen door poters niet standaard een knolbehandeling te geven met Moncereen. Beoordeel bij aflevering van het pootgoed op het bedrijf eerst of er wel sprake is van aanwezigheid van Rhizoctonia lakschurft. Dit doet u met behulp van de rhizoctoniaindex-bepaling en het puntensysteem van Lamers. Zoek op internet naar Biokennis brochure Indien de rhizoctonia bepaling aangeeft dat de partij pootgoed niet behandeld hoeft te worden levert dit Probeer drift te beperken
Het vervangen van een middel met een hoge milieubelasting voor een minder belastend middel is niet automatisch een oplossing voor schoner water. Dit is wel een vooruitgang, maar het blijft belangrijk dat er zo min mogelijk drift plaatsvindt. Houdt u aan de wettelijk voorgeschreven teeltvrije zones of zelfs ruimer en spuit met een voldoende driftarme dop. Een goede dopkeuze is van essentieel belang om naast de driftbeperking een goede bedekking en landbouwkundig effect te kunnen realiseren. Direct aanaarden, direct voordelen
De laatste jaren worden de aardappelen steeds meer direct aangeaard. Dit kan in combinatie met de pootmachine, maar ook direct na het poten. De opkomst van de aardappel wordt hierdoor nauwelijks geremd. Voordeel is dat u zo een betere rug kunt vormen (omstandigheden vaak mooi vochtig) en het onkruid voor opkomst makkelijk af kunt branden. Zo vormt dit een schone start voor de aardappelteelt. Hierdoor is minder vaak een correctie-bespuiting nodig: dit scheelt €30/ha. Voorkomen van toprol in aardappelen
Om toprol te voorkomen moeten eventueel aanwezige aardappeltopluizen vooral in de periode rondom half juni bestreden worden. Voor het voorkomen van toprol kan gekozen worden voor dimethoaat, Pirimor, Calypso, Pl enum, Teppeki of een pyrethroïde. Dimethoaat is het goedkoopste middel, maar doodt net als een pyrethroïde, ook de natuurlijke vijanden van de luizen. Hierdoor is de kans groter dat in een later stadium een herhalingsbespuiting uitgevoerd moet worden. Teppeki, Pirimor en Plenum hebben de voorkeur met het oog op het sparen van natuurlijke vijanden. Pas een aardappeltopluisbestrijding niet standaard toe. Bekijk eerst of er op het gewas luizen voorkomen. Standaard bespuitingen leveren vaak later in het seizoen problemen met lu isbestrijding op. Bestrijding larven Colloradokever
De eerste generatie kevers vliegt
vanaf april en leggen in juni en
alleen als de temperatuur boven de
Loofdoding nieuwe stijl
www.mijnakker.nl is inzicht te krijgen in de bladmassa. Ritnaalden & Kniptor-kit
In bouwplannen met graszaad, wintertarwe, aardappelen kan ritnaaldschade optreden. Doordat de levenscycles van de ritnaald (larve van de kniptor) 4 jaar duurt, is het moeilijk om in te schatten of er in het jaar dat er aardappelen geteeld worden ook ritnaalden zijn. Grondontsmetting is een kostbare zaak. Met de Kniptor-kit kunnen kniptoren gemonitored worden in het jaar voorafgaand aan de aardappelteelt. Dit levert een betere inschatting op van de hoeveelheden ritnaalden in het jaar van de aardappelteelt. Ook maakt dit een voortijdige, doelgerichte bestrijding van de kniptor in grasachtige gewassen mogelijk. Deze methode biedt nieuwe mogelijkheden om ritnaaldschade drastisch te beperken met geringe kosten. Colofon
Deze tipkaart is gemaakt in het kader van het project Natuurlijke Grenswateren dat tot doel heeft de waterkwaliteit te verbeteren. De financiering van het Nagrewa-
project is afkomstig van het INTERREG IVA programma Nederland-Deutschland, Provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Economische zaken NRW, Waterschap
Rivierenland en verdere waterschappen. Het uitvoeringsgebied in Rivierenland omvat de volgende 12 Gelderlandse gemeenten: Lingewaard, Millingen aan de Rijn,
Ubbergen, Arnhem, Beuningen, Druten, Heumen, Overbetuwe, Wijchen, Groesbeek, Nijmegen, West Maas en Waal. Nadere informatie via www.nagrewa.eu
Voor vragen over het project kunt u terecht bij Waterschap Rivierenland, Jessi de Coninck: j.de.coninck@wsrl.nl of 0344-649090.
CLM 2011. CLM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van deze kaart.

Source: http://www.dlvplant.nl/nl/core/media/file/Files_Akkerbouw_ZO/Nagrewa/TipkaartNagrewa_aardappel-mail.pdf

Treatment of warts

Dermatology and Laser Institute of Colorado, P.C. 9695 S Yosemite St, Ste 120 Lone Tree CO 80124-2888 TREATMENT OF WARTS Warts are benign growths caused by the human papilloma virus. Because warts are caused by a virus, they may spread on your skin or to someone else. Do not pick at your warts with your fingernails, as they may spread to your fingers or under your nails. Warts are

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf