Pnk veld

Tips van de Helpdesk – Februari 2011
Cobidoc helpdesk:

- 0206880333
- Helpdesk@cobidoc.nl
PNK VELD GEINTRODUCEERD IN MEERDERE DATABANKEN

Er is een nieuw veld toegevoegd aan een aantal STN databanken, namelijk het PNK veld. PNK (Patent Number
+ Kind Code) voegt het octrooinummer en de status code samen in één veld. Wanneer men vroeger
octrooinummers wilde overhevelen naar een andere databank, dan kon het gebeuren dat men (ook) niet
relevante octrooien in de antwoordenset kreeg. Dit omdat enkele octrooiverstrekkende organisaties dezelfde
nummers gebruiken voor verschillende publicatie stadia.
Het PNK veld is toegevoegd aan de volgende databanken:
CA, CAPLUS, EPFULL, FRFULL, GBFULL, IFIPAT, IFICDB, IFIUDB, IMSPATENTS, INPADOCDB, INPAFAMDB,
PATDPAFULL, PCTFULL, TOXCENTER, TULSA, TULSA2, USPATFULL, USPAT2, USPATOLD, WPIDS, WPINDEX,
WPIX
In de CA en CAplus databanken is naast PNK ook het PNK.B (Patent Number + Kind Code Basic) toegevoegd.
Binnenkort zal dit veld ook beschikbaar zijn in de andere familie databanken (WPINDEX, WPIDS, WPIX,
INPADOCDB en INPAFAMDB).
Een display uit de drie meest gebruikte databanken op STN ziet er als volgt uit:
=> D PNK 1 FROM EACH

L10 ANSWER 1 OF 20 HCAPLUS COPYRIGHT 2011 ACS on STN
PATENT NO. + PK
---------------
PNK JP2011012215 A
L10 ANSWER 12 OF 20 WPINDEX COPYRIGHT 2011 THOMSON REUTERS on STN
PNK WO2010146458 A1
JP2011000519 A
L10 ANSWER 13 OF 20 INPAFAMDB COPYRIGHT 2011 EPO/FIZ KA on STN
WO2010150278 A2
Deze informatie staat ook in een standaard PI display. Tot zover dus niets nieuws. De kracht van het PNK veld komt pas naar voren wanneer we deze gebruiken met het TRANSFER commando. Omdat een Patent Number met een Kind Code een unieke combinatie oplevert, kunnen we octrooipublicaties met minder ruis overhevelen naar een andere databank. We starten voor ons voorbeeld met een eenvoudige search in de HCAPLUS databank over de zuivering van zeldzame metalen. Dit levert ons een set op van 3147 octrooifamilies.
=> FILE HCAPLUS
=> E RARE EARTH METALS/CT
E# FREQUENCY AT TERM
-- --------- -- ----
E1 0 5 RARE EARTH METAL-TRANSITION METAL CLUSTER COMPOUNDS/CT
E2 0 3 RARE EARTH METAL-TRANSITION METAL IODIDE CLUSTERS/CT
E3 77051 100 --> RARE EARTH METALS/CT
E4 0 3 RARE EARTH METALS (L) (CARBOXYPHENYL)AZO 1,3-DIKETONE
COMPLEXES/CT
E5 0 3 RARE EARTH METALS (L) 1,3-DIKETONE COMPLEXES/CT
E6 0 2 RARE EARTH METALS (L) ACETYLACETONE COMPLEXES/CT
E7 0 3 RARE EARTH METALS (L) ALCOHOLATES/CT
E8 0 3 RARE EARTH METALS (L) ALK. EARTH ALUMINUM OXIDES/CT
E9 0 3 RARE EARTH METALS (L) ALK. EARTH BISMUTH LEAD OXIDES/CT
E10 0 3 RARE EARTH METALS (L) ALK. EARTH COPPER LEAD OXIDES/CT
E11 0 3 RARE EARTH METALS (L) ALK. EARTH COPPER OXIDES/CT
E12 0 3 RARE EARTH METALS (L) ALK. EARTH FLUORIDES/CT
=> S E3+PFT,NT AND P/DT
281881 "RARE EARTH METALS"+PFT,NT/CT (94 TERMS)
7552360 P/DT
L1 43646 "RARE EARTH METALS"+PFT,NT/CT AND P/DT
=> S L1 AND ?PURI?
1578012 ?PURI?
L2 3147 L1 AND ?PURI?

Stel dat we deze octrooien ook willen bekijken in een andere databank dan zullen we een TRANSFER uit
moeten voeren. In het voorbeeld hieronder hevelen we de octrooinummers en de APPS (Patent Application
and Priority Numbers) over naar de WPINDEX databank:
=>FILE WPINDEX
=> TRA L2 APPS PN 1-
SELECT IS APPROXIMATELY 16% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 33% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 48% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 62% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 77% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 96% COMPLETE
L3 TRANSFER L2 1- APPS PN : 18020 TERMS
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 17% COMPLETE
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 29% COMPLETE
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 42% COMPLETE
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 48% COMPLETE
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 61% COMPLETE
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 72% COMPLETE
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 83% COMPLETE
SEARCH OF L3 IS APPROXIMATELY 96% COMPLETE
L4 3684 L3
L5 QUE TERMS FROM L3 WITH NO HITS: 1756 TERMS
1. We vinden meer octrooifamilies. 3684 in plaats van 3147. Dit kunnen we als volgt verklaren. a. WPINDEX heeft een andere definitie wat een octrooifamilie is b. Er worden resultaten gevonden die we eigenlijk niet zouden willen ontvangen doordat de octrooinummers meerdere malen voorkomen. Hier gaan we later in dit artikel verder op in. 2. Wat ons nog meer opvalt, is dat meer dan 1700 (verschillende) termen niet worden gevonden. Ook dit a. De databank heeft een andere dekkingsgraad, sommige landen worden niet ontsloten of de b. De snelheid waarmee documenten worden ontsloten en of geïndexeerd is anders. c. De termen worden in een ander formaat opgenomen.
De termen die we niet vinden in de andere databank kunnen we eenvoudig bekijken. Hiervoor moeten we wel
van te voren het SET commando AUDIT aan zetten. Door deze setting aan te zetten creëren we een apart L-
nummer: “QUE TERMS FROM Lx WITH NO HITS: xxxx TERMS”. U zet de setting als volgt (permanent) aan:
=> SET AUDIT ON (PERM)
SET COMMAND COMPLETED

In ons geval hebben we twee typen termen overgeheveld naar de andere databank, namelijk PN en APPS. De
termen die we niet vonden kunnen we apart bekijken. Wellicht ten overvloede, het tonen van deze L-
nummers met gemiste termen is gratis.
=> D L5 APPS 1-
L5 QUE TERMS FROM L3 WITH NO HITS: 1756 TERMS
TERM # TERMS
------ -------------------------
1 AR2005-102253/APPS
2 AR2005-102618/APPS
3 AR2005-103380/APPS
4 AR2006-101809/APPS
5 AR2006-101810/APPS
6 AR2006-101811/APPS
7 AR2007-105390/APPS
8 AR2008-103343/APPS
9 AR2008-104791/APPS
10 AR2008-104793/APPS
11 AR2008-104794/APPS
12 AR2009-101302/APPS
41 AT1966-7631/APPS
42 AT1969-10595/APPS
~~~~
=> D L5 PN 1-
L5 QUE TERMS FROM L3 WITH NO HITS: 1756 TERMS
TERM # TERMS
------ -------------------------
13 AR50521/PN
14 AR51543/PN
15 AR51547/PN
16 AR57287/PN
17 AR57288/PN
18 AR57289/PN

In plaats van de hele lijst te tonen, kunnen we ook een specifiek gedeelte tonen met de WITH “TERM”
parameter:
=> D L3 WITH "CN" 1-
L3 TRA L2 1- APPS PN : 18020 TERMS
TERM # TERMS
------ -------------------------
1956 CN1003008/PN
1957 CN100334184/PN
1958 CN100335666/PN
~~~
=> D L3 WITH "1312031" 1-
L3 TRA L2 1- APPS PN : 18020 TERMS
TERM # TERMS
------ -------------------------
2816 CN1312031/PN

We hebben een TRANSFER gemaakt met de PN en APPS. Nu is het dan tijd om de vergelijking te maken met
het PNK veld. We hevelen het zelfde L-nummer over maar dan met APPS en PNK:
=> TRA L2 1- APPS PNK
SELECT IS APPROXIMATELY 18% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 35% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 48% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 61% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 76% COMPLETE
SELECT IS APPROXIMATELY 94% COMPLETE
L6 TRANSFER L2 1- APPS PNK : 18951 TERMS
SEARCH OF L6 IS APPROXIMATELY 16% COMPLETE
SEARCH OF L6 IS APPROXIMATELY 28% COMPLETE
SEARCH OF L6 IS APPROXIMATELY 45% COMPLETE
SEARCH OF L6 IS APPROXIMATELY 54% COMPLETE
SEARCH OF L6 IS APPROXIMATELY 68% COMPLETE
SEARCH OF L6 IS APPROXIMATELY 81% COMPLETE
SEARCH OF L6 IS APPROXIMATELY 98% COMPLETE
L7 3512 L6
L8 QUE TERMS FROM L6 WITH NO HITS: 2095 TERMS
Als we deze twee acties onder elkaar zetten kunnen we de verschillen goed zien. Met PNK zoeken we naar meer termen, maar vinden als verwacht minder resultaten: FILE 'HCAPLUS' ENTERED AT 15:37:20 ON 27 JAN 2011 L3 TRA L2 1- APPS PN : 18020 TERMS FILE 'WPINDEX' ENTERED AT 15:40:29 ON 27 JAN 2011 L4 3684 SEA L3 L5 QUE TERMS FROM L3 WITH NO HITS: 1756 TERMS FILE 'HCAPLUS' ENTERED AT 15:58:01 ON 27 JAN 2011 L6 TRA L2 1- APPS PNK : 18951 TERMS FILE 'WPINDEX' ENTERED AT 16:01:13 ON 27 JAN 2011 L7 3512 SEA L6 L8 QUE TERMS FROM L6 WITH NO HITS: 2095 TERMS Wat is het verschil? We halen de antwoordenset van elkaar af en tonen een artikel:
=> S L4 NOT L7
L9 179 L4 NOT L7
=> D TI PI 15

L9 ANSWER 15 OF 179 WPINDEX COPYRIGHT 2011 THOMSON REUTERS on STN
TI Sea cucumber nutrient agent comprises fresh seacucumber as main raw
material, and extracts of lycium berry, ginseng, mume fruit and grosvenors
momordica fruit
PI CN 1312031 A 20010912 (200206)* ZH [0] <--
CN 1202747 C 20050525 (200641) ZH

Een artikel over voedingsstoffen voor zeekomkommers. Niet iets dat we zouden verwachten na een zoekactie
over zeldzame metalen. Belangrijk is nu te begrijpen waarom we deze hit hebben gekregen. We voeren een
EXPAND uit op het octrooinummer die de hit geeft (CN 1312031). Hiermee kunnen we goed zien dat
bijvoorbeeld China dezelfde octrooinummers gebruikt voor verschillende publicatiestadia en dat hier de Kind
Code de doorslag geeft:
=> E CN 1312031/PN
E116 1 CN1312030/PN
E117 1 CN1312030 C/PN
E118 1 --> CN1312031/PN
E119 1 CN1312031 C/PN
E120 1 CN1312032/PN
E121 1 CN1312032 C/PN
=> S E118-119
1 CN1312031/PN
1 "CN1312031 C"/PN
(CN1312031 C/PN)
L10 2 (CN1312031/PN OR "CN1312031 C"/PN)
=> D TI PN 1-2

L10 ANSWER 1 OF 2 WPINDEX COPYRIGHT 2011 THOMSON REUTERS on STN
TI Method for synthesizing gadolinium metal fullerene using ultrasonic wave
PI CN 1743264 A 20060308 (200718)* ZH [0]
CN 1312031 C 20070425 (200757) ZH <--
L10 ANSWER 2 OF 2 WPINDEX COPYRIGHT 2011 THOMSON REUTERS on STN
TI Sea cucumber nutrient agent comprises fresh seacucumber as main raw
material, and extracts of lycium berry, ginseng, mume fruit and grosvenors
momordica fruit
PI CN 1312031 A 20010912 (200206)* ZH [0] <--
CN 1202747 C 20050525 (200641) ZH

Nu wordt het interessant om terug te gaan naar de HCAPLUS en daar het octrooi naar voren te halen en te
zien hoe de transfer op octrooiniveau verloopt:
=> FILE HCAPLUS

=> S CN1312031/PN
L12 2 CN1312031/PN
In tegenstelling tot de WPINDEX vinden we in HCAPLUS twee records met hetzelfde PN. WPINDEX heeft de C
toegevoegd om onderscheid te maken tussen de twee verschillende publicaties.
=> D 1-2

L12 ANSWER 1 OF 2 HCAPLUS COPYRIGHT 2011 ACS on STN
AN 2007:958655 HCAPLUS
TI A nourishement containing stichopus japonicus extract and its preparation
method
IN Fang, Hua
PA Peop. Rep. China
SO Faming Zhuanli Shenqing
CODEN: CNXXEV
DT Patent
LA Chinese
FAN.CNT 1
PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE
--------------- ---- -------- -------------------- --------
PI CN 1312031 A 20010912 CN 2001-107865 20010228 <--
CN 1202747 C 20050525
PRAI CN 2001-107865 20010228
OSC.G 0 THERE ARE 0 CAPLUS RECORDS THAT CITE THIS RECORD (0 CITINGS)
L12 ANSWER 2 OF 2 HCAPLUS COPYRIGHT 2011 ACS on STN
AN 2006:238546 HCAPLUS
TI Method for preparing gadolinium-fullerenol with ultrasonic wave
IN Zhang, Yazhou; Tang, Yalin; Zhuang, Junpeng; Li, Yuliang
PA Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Peop. Rep. China
SO Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu, 7 pp.
CODEN: CNXXEV
DT Patent
LA Chinese
FAN.CNT 1
PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE
--------------- ---- -------- -------------------- --------
PI CN 1743264 A 20060308 CN 2004-10009509 20040903
CN 1312031 C 20070425 <--
PRAI CN 2004-10009509 20040903

Uit de twee records blijkt dat we de tweede moeten hebben. Uit dit octrooi extraheren we de APPS en PN en
zoeken dat in de WPINDEX. We moeten nu goed kijken waar we de hit op krijgen. Het eerste record dat we
tonen is de juiste. Echter we vinden deze alleen op CN1743264/PN en niet op CN1312031/PN. Deze is
namelijk in dat record opgenomen als CN1312031 C/PN
=> SEL L12 2 APPS PN
E128 THROUGH E130 ASSIGNED
=> FIL WPINDEX

=> S E128-130
1 CN2004-10009509/AP
1 CN2004-10009509/PRN
1 CN2004-10009509/APPS
(CN2004-10009509/AP,PRN)
1 CN1312031/PN
1 CN1743264/PN
L13 2 (CN2004-10009509/APPS OR CN1312031/PN OR CN1743264/PN)
=> D HIT 1-2

L13 ANSWER 1 OF 2 WPINDEX COPYRIGHT 2011 THOMSON REUTERS on STN
PI CN 1743264 A 20060308 (200718)* ZH [0] <--
CN 1312031 C 20070425 (200757) ZH
ADT CN 1743264 A CN 2004-10009509 20040903
PRAI CN 2004-10009509 20040903
L13 ANSWER 2 OF 2 WPINDEX COPYRIGHT 2011 THOMSON REUTERS on STN
PI CN 1312031 A 20010912 (200206)* ZH [0] <--
CN 1202747 C 20050525 (200641) ZH
ADT CN 1312031 A CN 2001-107865 20010228

Terug naar de HCAPLUS voor het extraheren van de APPS en de PNK. Ook deze selectie zoeken we in de
WPINDEX. Hiermee krijgen we alleen het gewenste record. De combinatie met de Kind Code geeft de
doorslag:
=> FIL HCAPLUS

=> SEL L12 2 APPS PNK
E131 THROUGH E133 ASSIGNED
=> FIL WPINDEX

=> S E131-133
1 CN2004-10009509/AP
1 CN2004-10009509/PRN
1 CN2004-10009509/APPS
(CN2004-10009509/AP,PRN)
1 "CN1312031 C"/PNK
(CN1312031 C#/PNK)
1 "CN1743264 A"/PNK
(CN1743264 A#/PNK)
L14 1 (CN2004-10009509/APPS OR "CN1312031 C"/PNK OR "CN1743264 A"/PNK)
=> D TI HIT

L14 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2011 THOMSON REUTERS on STN
TI Method for synthesizing gadolinium metal fullerene using ultrasonic wave
PI CN 1743264 A 20060308 (200718)* ZH [0] <--
CN 1312031 C 20070425 (200757) ZH <--
ADT CN 1743264 A CN 2004-10009509 20040903
PRAI CN 2004-10009509 20040903
Conclusie: Met het PNK veld kunnen we een stuk specifieker zoeken naar octrooinummers in een andere databank. Wel moeten we in de gaten blijven houden wat we “missen” met een TRANSFER. Zet daarom de AUDIT setting aan.

Source: http://www.cobidoc.nl/36/records/10/201102%20Zoeken%20met%20het%20PNK%20veld.pdf

General-preop-postop-instructions-men

You need to re-read all of these instructions allowing enough time to call us for any clarification before your surgery. Before surgery Avoiding drugs & foods that cause bleeding or do not mix with other drugs: • Aspirin, Ibuprofen (or other similar drugs called NSAIDs) or medication containing such drugs should not be taken within a minimum of seven days prior to surgery. • Vitami

Microsoft word - post op instructions - lumbar

Post-Operative Instructions for (Low Back) Lumbar Spine Surgery Laminectomy, Discectomy, Spinal Fusion We want to make this experience as pleasant as possible for you and your family. If you have any questions before or after your surgery, please contact our office at 303-697-7463. PLEASE NOTE THAT IN SOME CASES, DUE TO UNFORESEEN EVENTS INCLUDING EMERGE

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf