Microsoft word - drugcalcpractice.doc

DOSAGE CALCULATIONS:
ADDITIONAL PRACTICE QUESTIONS
DRUG CALCULATIONS

Using the following Basic Formula can help to simplify drug calculations:
D x V = Dosage Required
H

D = dose desired (i.e. the drug dose ordered by the physician) H = dose on-hand (i.e. the drug dose on the label of the drug container) V = volume (i.e. the form and amount in which the drug comes) When answering the following questions, be sure to: • round off to 2 decimal points for mL and mg (where appropriate) • state the unit of measurement in each answer Each vial contains equivalent of 1500mg Clindamycin. Discard open solution after 24 hours at room temperature 150mg/mL
See enclosure for prescribing information. CAUTION: Federal law prohibits dispensing The physician’s order reads: Clindamycin 300mg IV q8h How many mLs are required for one dose? Vial contains Diazepam equivalent to 10mg. 2.5mg/mL
Discard open solution after 8 hours at room temperature or Read accompanying circular. EXPIRES 09/09/09 The physician’s order reads: Diazepam 10 mg IV stat How many mLs are required for one dose? Vial contains equivalent of 1g Cefazolin. See enclosure for prescribing information. The physician’s order reads: Cefazolin 250 mg IV q8h Each vial contains equivalent of 300mg Ranitidine. Discard open solution after 24 hours at room temperature See enclosure for prescribing information. CAUTION: Federal law prohibits dispensing The physician’s order reads: Ranitidine 50 mg IV over 5 min 400,000 units/ 2mL
Discard open solution after 8 hours at room temperature or The physician’s order reads: Penicillin G 1,000,000 units IV q6h Vial contains equivalent of 1g Tetracycline. 1000mg/ mL
See enclosure for prescribing information. The physician’s order reads: Tetracycline 500 mg IV b.i.d. Each vial contains equivalent of 200mg Acyclovir. Discard open solution after 24 hours at room temperature See enclosure for prescribing information. CAUTION: Federal law prohibits dispensing The physician’s order reads: Acyclovir 175 mg IV over 1 hour How many mLs are required for one dose? Vial contains Heparin equivalent to 100,000units. 10,000 units/mL
Discard open solution after 8 hours at room temperature or Usual Adult Doses: Up to 10,000 units IV The physician’s order reads: Heparin 7500 units IV push Vial contains equivalent of 1g Gentamycin. 100mg/ 2mL
See enclosure for prescribing information. The physician’s order reads: Gentamycin 80 mg IV q8h Vial contains Methylprednisone equivalent to 1000mg. 500mg/mL
Discard open solution after 8 hours at room temperature or CAUTION: Federal law prohibits dispensing without The physician’s order reads: Methylprednisone 175 mg IV q4h DRUG CALCULATIONS ANSWER KEY

(Since you got an answer that goes to many decimal points, this is a case where you should round off to only 2 decimal points) 1,000,000 units X 2 mL = 5 mL

Source: http://blogs.rrc.ca/delaney/wp-content/uploads/2-Drug-Calculations1.pdf

Hartafwijkingen

Hartklachten bij de Wetterhoun. Bij de Wetterhoun komen regelmatig aangeboren hartklachten voor. Meestal wordt het ontdekt op 6-7 weken wanneer de pup voor het eerst gevaccineerd wordt. Het is vrijwel zeker een erfelijk probleem indien meerdere pups uit één nest hartproblemen hebben. Beide ouderdieren (de reu en de teef) zijn dan drager. Bij een volgend nest wordt dan rekening gehouden b

Microsoft word - 1-regulamento cdo 2013

(Regulamento do Campeonato Divinopolitano de Orientação 2013) CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE DIVINÓPOLIS - CODIV Rua Manoel Bandeira 100, Bairro Santa Luzia – CEP: 35501-199 Divinópolis - MG. Fundação: 21 de janeiro de 2010 CNPJ: 11.795.075/0001-22 Fones: (037) 88233628– (37) 3212 4506 (Enzio) www.codiv.org.br REGULAMENTO DO III - CAMPEONATO DIVINOPOLITANO DE ORIENTAÇÃO/2013

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf