Tänk dig en produkt som förstärker ditt yttre genom att göra ditt hår starkare och mer levande, dina naglar starkare och din h

MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp
Tänk dig en produkt som förstärker ditt yttre genom att göra ditt hår starkare och mer levande, dina
naglar starkare och din hud mjukare, samtidigt som den dämpar dina allergiska reaktioner orsakade av
föda, pälsdjur, damm och pollen. Tänk dig sedan en produkt som kan verka antiinflammatoriskt och
smärtlindrande vid ryggvärk, artros, reumatism, ledvärk och andra sjukdomstillstånd – samtidigt som
den hjälper mot förstoppning och andra magbesvär. Tänk om allt detta dessutom fanns kombinerat i en
och samma produkt! Det gör det faktiskt! Du kommer kanske bli förvånad över att produkten som kan
åstadkomma allt detta består av organiskt svavel.
Historiskt sett har svavel alltid ansetts ha reparerande och undergörande egenskaper. De gamlaromarna var egentligen de som började tillämpa att bada i heta svavelhaltiga källor. När soldaternakom hem efter en större strid kröp man ner i svavelhaltiga källor och lät svavlet och värmen läkaskadorna från slaget. Det är detta som sedan givit upphov till våra moderna SPA- ochkuranläggningar. Idag badar man i svavelhaltiga källor över hela europa för att få hjälp med allt frånhudproblem till reumatiska besvär. Svavel har länge använts på olika hudbesvär såsom eksem,psoriasis och acne. Svavel används i hårvårdsprodukter som motverkar mjäll. Svavel kan till och medanvändas som ett motgift om man blivit läkemedelsförgiftad, alkoholförgiftad eller utsatts för en förhög dos radioaktiv strålning. I Frankrike skrivs svavelpreparat fortfarande ut av läkare mot astma,något som svavel har en erkänt bra effekt på. Trots detta så får svavel anses vara ett starkt förbisettämne från vetenskapen. Man tar det för givet och lägger inte ned någon möda på att dokumenterabrister och sjukdomssamband.
Man räknar med att vi får allt mindre svavel i oss genom att svavel sällan återbördas till odlingsarealenallteftersom den förbrukas. Lantbrukare får inte extra betalt för att de gödslar med svavel när de vet attdet räcker med kalium, kväve och fosfor för att grödan ska växa och generera en inkomst. Detta är enbidragande orsak till att många idag verkar lida brist på svavel. En brist som när den är tillräckligt stor,leder till olika sjukdomssymtom. Till vår räddning kommer då ett välkommet kosttillskott som kanhjälpa oss få det organiska svavel som våra kroppar kräver för att kunna fungera optimalt.
Kosttillskottet heter MSM och är en förkortning för MetylSulfonylMetan. MSM ger våra kroppartillskott av svavel i organisk form. Det är alltså inte elementärt svavel, som brukar räknas som litegiftigt för oss, utan en form som är biologiskt tillgänglig för oss. Svavel bundet till kol helt enkelt.
MSM är en molekyl som förutom svavel även ger tillskott av kolvätet metyl, även det en viktigkomponent för våra kroppar.
MSM är en produkt som har sitt ursprung i havet. Alger utsöndrar flyktiga svavelsubstanser som stigerupp i atmosfären där de med solens hjälp omvandlas till bland annat MSM. Regnet transporterar sedanned MSM till marken där det ansamlas i växter. MSM förekommer naturligt i bland annat kött,grönsaker, fisk, fågel, ägg, te, kaffe och mejeriprodukter men har tyvärr den egenskapen att det snabbtförstörs vid upphettning eller torkning. Komjölk innehåller ca 6 mg MSM per liter, men eftersom vipastöriserar alla mejeriprodukter – så förstörs förmodligen mycket MSM i processen. MSM ipulverform som man hittar i hälsokostbutikerna är dock inte värmekänsligt. Det är månganäringsämnen som påverkas negativt av upphettning. Det livsviktiga vitaminet folsyra är ett exempel.
Vid upphettning av grönsaker förstörs så mycket som 98% av folsyran. Svavel är en viktig beståndsdeli proteinerna kollagen och keratin som bygger upp brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler, skelett, hud,hår och naglar. Hälften av kroppens svavel återfinns i muskler, hud och skelett. Man har konstaterat attMSM är ett av de minst gftiga ämnen som finns i naturen. Vanligt bordssalt är fem gånger giftigareoch man kan faktiskt säga att MSM är lika ogiftigt som vatten. MSM har använts flitigt i USA i övertjugo års tid.
Genom att ta MSM i form av ett kosttillskott, så fyller man på kroppens reserver av organiskt svaveloch metyl. Svavel är en viktig komponent i kroppens kamp med att neutralisera toxiner. Det är en avorsakerna till att det har så god effekt på astma och olika former av allergi. Svavel står i kroppen för desåkallade disulfidbindningarna som medverkar till att våra kroppar får struktur och blir tredimensionella. MSM är ett kroppseget ämne och återfinns i mänsklig blodplasma i koncentrationermellan 0,7 och 1,1 ppm (parts per million).
Intressant att notera är att människan har bland de minsta svavelreserverna av alla djur. Denna lillareserv töms snabbt om man lever på en diet baserad på ett lågt proteinintag. Även användandet avolika läkemedel som metaboliserar svavel, tömmer snabbt reserven av svavel. Man vet att ju äldre viblir, desto mindre svavelreserver har vi i kroppen och speciellt äldre människor mår bra av ett tillskottav MSM. Många läkare hävdar trots detta bestämt att det svårligen kan förekomma svavelbrist hosmänniskan. Man påpekar helt korrekt att det protein vi får i oss via födan innehåller svavel. Animalisktprotein i något högre grad än växtproteiner. Problemet är det att våra kroppar ibland inte klarar av attta upp all näring. Anledningen till detta står att finna i att många människor har en bukspottkörtel somav olika anledning inte korrekt utsöndrar de spjälkande enzymer som ska bryta ner protein till olikaaminosyror. Dessa aminosyror använder kroppen i sin tur till olika processer och till att bygga olikaproteiner som kroppen behöver för att fungera. Man måste alltså titta lite längre än bara på att intagetav ett ämne finns – det gäller att kroppen kan ta upp det också. Andra faktorer som att man kan hadåligt med saltsyra i magsäcken, bidrar även det till att näringsupptaget försämras. Aspekter kringupptaget gör att man bör välja att använda en MSM-produkt som består av pulver, inte tabletter.
Tabletter har hos många en förmåga att klara sig mer eller mindre helskinnade rakt genom kroppen –och då har man ju inte haft någon större nytta av produkten. MSM i pulverform rör man ut i ett glasvatten eller juice och dricker. Produkten bli då optimalt tillgänglig för kroppen eftersom den redan är ilöst form – det är bara för tarmen att suga åt sig näringen.
MSM – en effektiv metyldonator
Eftersom MSM består av två delar metyl och en del svavel, så fungerar MSM som en effektiv
metyldonator till kroppen. Den kemiska formeln för MSM är CH3SO2CH3. Metyl har formeln CH3
och MSM kan i princip ses som svavel flankerat av två stycken metylmolekyler. Det finns gott om
vetenskapliga studier som studerat hur metyl används i olika kemiska processer i kroppen. En fullgod
metylation i kroppen leder bland annat till att vi inte drabbas av förhöjda homocysteinnivåer i våra
kroppar. Homocystein är en aminosyra som i en frisk kropp bara existerar under några få korta
ögonblick, för att sedan via remetylation ombildas till metionin igen. Homocystein är enligt många
bedömare boven i dramat vad gäller utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdomar. Homocysteinet hindrar
reparation av proteinet kollagen, det protein som i princip allt mjukt i kroppen tillverkas av. Eftersom
även kärlväggarna tillverkas av kollagen, så förstörs den naturligt mjuka och glatta yta så till den
milda grad att det dåliga kolesterolet, LDL, fäster på väggarna och startar plackbildningen. Att äta de
moderna kolesterolsänkande läkemedlen, de såkallade statinerna, är egentligen meningslöst eftersom
det inte är kolesterolet som är problemet man ska angripa. Statinerna har visat sig ge bland annat
muskelförtvining, hjärnstörningar och njurskador som biverkning. Huvuddelen av kolesterolet vi har i
våra kroppar bildas av vår egen lever och det är ett viktigt ämne för skapandet av olika hormoner i
kroppen. Man har visat att enkla kostjusteringar många gånger har större inverkan på kroppens
kolesterolnivåer än de läkemedel man får utskrivet av sin läkare.
Hur fungerar MSM?
Man kan se MSM som en cellulär mjukgörare som gör cellväggarna mer genomträngliga. Det
resulterar i att cellerna tar upp näring och syre bättre. Det innebär också att cellen mer fullständigt kan
lämna ifrån sig de slaggprodukter som uppstår vid själva cellförbränningen. MSM verkar
antiinflammatoriskt, ökar blodcirkulationen och höjer mjölksyratröskeln. Detta visar sig i form av
ökad ork och pigghet. Det finns en vetenskaplig studie gjord på tävlingshästar där man konstaterar att
de hästar som fick MSM, sänkte sina varvtider med i genomsnitt 2,5 sekunder. Hästarna får även
mindre muskelinflammationer och återhämtar sig snabbare. MSM har av just denna anledning blivit
mycket populärt i trav- och galoppkretsar. MSM är inte dopingklassat.
Man har sett genom att radioaktivt märka MSM, att det väl inne i kroppen övergår i aminosyrornametionin, taurin, cystin och cystein. Metionin behövs för att kroppen ska kunna producera viktigasignalsubstanser som till exempel serotonin, samt kroppens egna smärtlindrare – endorfinerna. Cystein är en av kroppens starkaste antioxidanter och behövs för att bekämpa alla de fria radikaler som uppståri kroppen. Cystein är en av delkomponenterna i tripeptiden glutation, kroppens starkaste antioxidant.
Svavel används även i produktionen av hormoner och immunoglobuliner, de beståndsdelar somimmunförsvaret bygger på. Många upplever att de får ett starkare och bättre fungerande immunförsvarmed hjälp av MSM. Även många av B-vitaminerna, t ex B1 och biotin, är beroende av organisktsvavel för att kunna utnyttjas optimalt av kroppen. MSM dämpar även de nervsignaler som färdas viade såkallade C-fibrerna i nervsystemet. Dessa nervbanor är de som bland annat förmedlar långvarigoch molande värk. Resultatet blir hos de flesta en reducerad värk när de tar ett tillskott med MSM.
Våra kroppar är beroende av svavel för att kroppens avgiftningssystem ska fungera tillfredsställande.
Levern använder svavel – och brist på ämnet leder till att vi kan drabbas av överkänslighet mot olikaämnen i form av astma eller olika former av allergi. Människor som har mycket gifter lagrade i sinakroppar märker av den utrensning som MSM startar. Detta kan yttra sig som en tillfällig förvärring avexisterande symtom, tillfällig värk och trötthet i kroppen eller att gamla skador som man trott varitläkta kan temporärt ge sig tillkänna igen. Man ska inte se dessa saker som tecken på att man inte ”tål”ämnet, utan ett tecken på att kroppen startat en läkningsprocess som startar med en storstädning först.
De som rider ut de tillfälliga obehag en avgiftningsperiod kan föra med sig, ångrar det inte efteråt – dåman kommer ut ur avgiftningsperioden pigg och full av energi. Skulle man råka ut för en störreutrensning, så rekommenderas det att man minskar dosen till hälften, dricker mycket vatten och hållerut. Det kan ta allt från några dagar till någon vecka innan avgiftningseffekten avtar. Se det hela somnågot positivt i den bemärkelsen att kroppen har startat en läkningsprocess. Speciellt människor somunder längre perioder använt olika mediciner, eller varit utsatta för mycket miljögifter, kan drabbas aven utrensningseffekt. Effekten kommer sig av att kroppen försöker göra sig av med upplagrade giftersnabbare än vad lever och njurar hinner med. Många gånger evakuerar då kroppen även skräp genomkroppens största organ, huden. Detta kan märkas i form av tillfälliga finnar och plitor. Drabbas du aven utrensning så trappa upp doseringen av MSM långsammare än vad du skulle gjort i vanliga fall. Gåsedan sakta men säkert upp i dosering när du känner att du klarar av det. Ett bra sätt att börja medMSM är att ta ett kryddmått om dagen första veckan. Andra veckan kan man öka till två kryddmått.
Tredje veckan ökar man till tre kryddmått för att efter en månad vara uppe i fyra kryddmått sommotsvarar en tesked. Sedan kan man ligga kvar på denna dosering och se om man får önskad effekt.
Får man ingen effekt kan man öka ännu mer. Man kan under någon månad ta upp till flera teskedar perdag för att kroppen ska få sitt uppdämda behov av ämnet tillgodosett. När man väl fått effekt kan mansedan trappa ned dosen till en normal underhållsdos om mellan två och fyra gram per dag. Vissa kanbehöva ta mer för att få bibehållen effekt. Man får prova sig fram samtidigt som det gäller att hitta denminsta dosen som ger maximal effekt. Många tar sedan denna underhållsdos dagligen, medan andraväljer att ta MSM i intervaller. Vissa tar MSM i några veckor för att sedan göra ett uppehåll om någonvecka för att sedan ta det igen i några veckor. Hur lång tid det tar att få effekt av MSM är väldigtindividuellt. Vissa märker effekt på ett par dagar medan andra kan behöva sex månader innan man heltplötsligt över en natt blir av med sina besvär. Det gäller att inte sluta använda det för tidigt om maninte märker någon effekt i början. Man bör ge det ett halvår åtminstone. Många märker heller inte vaddom fått hjälp med förrän man slutar med ämnet. Detta beror på subtila förändringar och att mansnabbt glömmer bort hur man mådde innan man började med tillskottet. MSM används effektivare avkroppen om man tar det tillsammans med C-vitamin. Ta ett tillskott av åtminstone 1000 mg C-vitamintilllsammans med MSM för bästa effekt. Människor med känslig mage kan tolerera MSM bättre om detar det tillsammans med mat. Vissa kan temporärt bli lite oroliga i magen, men detta försvinner hos deflesta inom någon veckas tid. Man bör ta MSM på morgonen – då personer som tar det för sent pådagen upptäcker att det kan påverka sömnen på natten annars.
Kan användas i salvor och spray också
Man kan göra sin egen MSM-spray genom att ta en del MSM-pulver och blanda det med sex delar
vatten. Det kan sen användas för att lösa upp nästäppa, minska snarkande, droppa i ögonen samt
spraya på olika kroppsdelar. Genom att droppa lite MSM-spray i ögonen så kan man förebygga
åldersseende. MSM mjukar upp linsen så att ögonmusklerna kan fokusera ordentligt. Eftersom MSM
har den förmåga att den faktiskt kan tränga igenom det yttersta hudlagret och nå inflammerade
områden i kroppen, så kan man använda MSM med gott resultat i salvor och krämer. Det finns en
MSM-baserad salva som heter EMS-salva att köpa i hälsokostbutikerna. Genom att behandla besvärbåde med salvan och genom att dricka MSM löst i vätska, så attackerar man problemet från två hålloch chansen att man snabbt ska få hjälp ökar. Speciellt gäller detta psoriasis – som MSM ofta har godeffekt på. Det finns exempel på användare som blivit av med, eller starkt lindrat sina besvär, med hjälpav EMS-salva i kombination med MSM-pulver i dryck. Eftersom MSM har en god smärtlindrandeeffekt så kan salvan med fördel användas på reumatiska värkande partier av kroppen. Även värkandehemorrojder behandlas effektivt med salvan.
Då svavel räknas som ett surt mineral, bör man gärna komplettera med alkaliska mineraler typ kalciumoch magnesium. Speciellt vid intag av höga doser MSM under lång tid bör man tänka på detta. Manbör inte öka intaget av ett ensamt mineral i allt för höga doser utan att kompensera intaget av andramineraler samtidigt. Produkten Basica Vital som innehåller kalcium, magnesium, natrium, kalium,selen och zink, hjälper kroppen balansera PH-värdet och är ett bra komplement till ett intag av MSM.
MSM och olika sjukdomssymtom
Listan med områden som MSM kan hjälpa på är lång. Den kan verka märkligt lång, men existerar det
en brist på ett näringsämne så kan det ta sig uttryck på många sätt. Bredden i verkan på olika
sjukdomssymtom vittnar helt enkelt om vad viktigt ämnet är för olika kemiska processer i kroppen.
MSM fungerar väldigt brett i kroppen och man vet att det kan hjälpa vid bland annat: Artros,belastnings- och förslitningsskador, höftproblem, reumatiska besvär, heberdens knölar (reumatisktorsakade knölar på händer), kroniskt ryggont, kronisk huvudvärk, PMS (premenstruella besvär),klimakteriebesvär (vallningar minskar genom att MSM främjar hormonproduktionen), muskelvärk,träningsvärk, benhinneinflammation, morgonstelhet i händer och leder, fibromyalgi, tendinit (t extennisarmbåge), bursit (slemsäcksinflammation), karpaltunnelsyndrom (inflammation i handleden),TMD (temporomandibulär dysfunktion – käkmuskelvärk), inflammationer och värk, muskelkramper,halsbränna (magproblem med sura uppstötningar), Lupus – SLE (Systemic Lupus Erythematosus,autoimmun sjukdom), gikt (överskott på urinsyra som ansamlas i lederna, oftast först i stortån),Sjögrens syndrom (muntorrhet och torra ögon), blåskatarr, Sklerodermi (huden hårdnar, drar ihop sigoch blir stel), tarmsjukdomarna Crohns och ulcerös colit, parasiter (MSM försvårar för parasiter attfästa i tarmarna), astma, KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom), diabetes (svavel behövs förinsulinproduktion och kolhydratmetabolism), acne, grå och grön starr, pälsdjursallergi, pollenallergioch olika miljöorsakade allergier, födoämnesallergier, förstoppning och diarré, hudbesvär ochärrvävnad i huden, snarkning (spraya i näsan och svalget vid sänggående), idrottsskador, sträckningaroch stukningar, Alzheimers (metyl används vid produktion av signalsubstanser), avgiftning avkroppen, Candida (svampangrepp på slemhinnor och andra delar av kroppen), håravfall, autoimmunasjukdomar, kroniskt trötthetssyndrom och utbrändhet, hjärndimma och koncentrationssvårigheter,hudbesvär och eksem, psoriasis, självsprickor på fötter och i händer, depressioner och nedstämdhet(MSM främjar serotoninproduktionen), nagelproblem (spröda och spruckna naglar behöver svavel)ödem (vätskeansamlingar många gånger orsakade av nedsatt njurfunktion), samt nedsatt cirkulation ivävnaden. Man vet att MSM får igång blodflödet ut i de minsta kapillärerna och det är många somupptäcker att domnade och känselnedsatta partier i kroppen börjar ge sig tillkänna igen när man tarMSM. MSM kan även ge bättre sömn enligt många som använder tillskottet.
Kroppen återhämtar sig snabbare efter ansträngning och läker snabbare efter operationer och olikatrauman. Dessutom upplever många som börjar med MSM att dom får mer energi. Man blir piggareoch får ett ökat välbefinnande. Man bör dock tänka på att inte överanstränga sig med sin nyvunnaenergi, utan tänka på att kroppen i början är van vid ett lugnare tempo än man nu kanske vill inse.
MSM vid reumatiska och autoimmuna besvär
Att många reumatiska och autoimmuna sjukdomar bottnar i brist på svavel har vetenskapen faktiskt
känt till sedan 1930-talet. Tyvärr finns det idag inte många läkare som känner till sambandet. Det
hänger ihop med att läkare bara jobbar med ”läkemedel” och läkemedel bygger aldrig på naturliga
byggstenar typ mineraler. Eftersom läkemedelsindustrin inte kan patentera preparat som bygger på
naturliga mineraler så söker man då ”lösningar” på problemen på annat håll via patenterbara, oftabieffektskapande syntetiska ämnen – ämnen som kroppen uppfattar som ett gift och således försökergöra sig av med. Dessa läkemedel maskerar i bästa fall problemen utan att adressera sjukdomsorsaken.
MSM har en väldigt god effekt på många reumatiska besvär. I USA har man i en dubbelblindstudiekonstaterat att i den grupp av reumatiker som erhöll MSM, så var det hela 80 procent av patienternasom svarade positivt på substansen. I medeltal gick patienternas värk ned med hela 82 procent. Enindisk studie från 2004 bekräftar detta då man studerat MSM för sig och i kombination medglukosaminsulfat. Man konstaterade att båda ämnena var för sig hade bra smärtstillande effekt vidledbesvär. Bäst smärtstillande effekt noterade man dock då man tog båda produkterna samtidigt. Detär ofta en bra svavelkälla som kroppen saknar då man råkar ut för broskförslitning i leder, såkalladartros. Svavel är en viktig komponent i ämnena glukosaminsulfat och kondroitinsulfat, bådasvavelhaltiga ämnen som är delaktiga i att bygga upp brosket i lederna. Miljontals celler per sekundbyts kontinuerligt ut i människokroppen. Det är därför viktigt att kroppen hela tiden har detbyggnadsmaterial som behövs för att kunna generera de nya cellerna. Metyl och svavel är viktigabyggstenar i den processen.
Patienter med Sjögrens syndrom rapporterar att de fått igång sin tår- och salivproduktion med hjälp avMSM. Den förlamande trötthet som Sjögrenspatienter känner försvinner även den hos de flesta.
Reumatiker får ofta stor hjälp med reumatiska svullnader genom att smörja med MSM-baserad salva.
Svullnaderna kan gå ner och värken minska betydligt med hjälp av MSM. Likadant är det med deHeberdenknölar som många reumatiker får på fingrarna. Att reumatiker lider brist på svavel upptäckteman redan på 1930-talet då man konstaterade att reumatikers vävnad oftast bara innehöll en tredjedelså mycket svavel som friska individers vävnad. Naglar och hår innehåller proteinet keratin som i sintur innehåller den svavelhaltiga aminosyran cystin. Många som lider av håravfall har en brist påcystin. Eftersom svavel är ett så pass viktigt mineral för kroppen, kan man förstå att brist på ämnet kange upphov till olika sjukdomssymtom. En dubbelblindstudie i USA på hår och naglar konstaterar atthundra procent av de som fått MSM som ett tillskott, uppvisade ökad hårtillväxt. Bara en person av desom fått placebo uppvisade ökad hårtillväxt. Dessutom fick trettio procent av personerna som fåttMSM, en bättre hårkvalitet i form av ökad lyster. Ingen av personerna på placebo kunde uppvisanågon förbättrad hårkvalitet. En annan dubbelblindstudie visar att alla de som fått MSM fått en ökadnageltillväxt samt tjockare och starkare naglar. Bara tio procent av de som fått placebo kunde uppvisaen ökad nageltillväxt. Ingen av personerna som fått placebo kunde dock uppvisa starkare naglar.
MSM och dess positiva effekt på astma och allergi
Astma kostar samhället någonstans kring fem och sex miljarder kronor om året. Detta enligt en
forskargrupp vid institutet för miljömedicin vid Sunderby sjukhus i Norrbotten. Bo Lundbäck vid
sjukhuset kostaterar att om man kan mildra sjukdomsförloppet så kan man göra jättestora ekonomiska
vinster. MSM brukar kraftigt reducera eller helt ta bort symtom orsakade av astma eller allergi.
Sjukvården skulle följaktligen kunna spara mycket pengar genom att börja använda MSM på astma
och allergi. Frågan är om man är intresserad bara? Eftersom MSM är ett naturligt förekommande ämne
så kan läkemedelsbolagen inte jobba med det. De jobbar bara med patenterbara substanser som man
får ensamrätt på under ett stort antal år. Då MSM inte är klassat som ett läkemedel så existerar inga
stora studier som visar vad bra det fungerar, utan man får förlita sig på vad andra människor har för
erfarenheter av ämnet. Detta är orsaken till att sjukvården är full av mindre bra lösningar på olika
sjukdomar. Den bästa lösningen kan man inte tillhandahålla då den inte går att patentera helt enkelt.
MSM verkar snabbt och astma- och allergibesvär reduceras drastiskt. De flesta kan sluta med allt vad
astma- och allergimediciner heter redan efter någon veckas behandling med MSM.
MSM och diabetes
Svavel ingår i hormonet insulin och själva kolhydratmetabolismen kräver närvaron av svavel. Det
finns exempel på diabetespatienter som kunnat trappa ner sitt insulinanvändande – och till och med
sluta med det helt efter att ha börjat med MSM. Många rapporterar om stabiliserade blodsockervärden
i samband med ett intag av MSM. Man tror att då MSM fungerar uppmjukande på cellerna så blir
cellerna mer mottagliga för glukos och insulin och belastningen på bukspottskörteln sjunker och den
kan då fungera bättre.
MSM och cancer
MSM anses vara ett ämne som uppvisar cancerhämmande egenskaper. Djurförsök har visat att råttor
som framavlats för att utveckla cancer i tarm och bröst, och som förebyggande matas med lite MSM i
dricksvattnet – visserligen utvecklar cancer till slut, men det tar översatt till människoår 10 år längre
jämfört med de råttor som inte fått MSM i dricksvattnet. Man vet att metyl är en väldigt viktig
komponent för att motverka cancer. Brist på metyl tros nämligen kunna generera cancer orsakad av att
DNA inte kan dela sig korrekt – med resultat att mutationer som leder till cancer uppstår.
MSM och olika hudbesvär
Svavel är ett av de viktigaste ämnen som finns för att kroppen ska kunna upprätthålla en fullgod
kollagensyntes. Andra ämnen som är viktiga är bland annat vanligt C-vitamin och koppar. Kollagen är
kroppens mest förekommande protein och det används till att bygga bland annat blodkärl, bindväv och
hud. När vår kropp får brist på svavel så kan det yttra sig som torr och hård hud som dessutom kan
drabbas av eksem och i värre fall av självsprickor. Dessa självsprickor dyker vanligen upp under
fotsulor eller i handflatorna. Huden kan även bli mycket tunn vilket kan vara mycket besvärligt, i
synnerhet om det är under fotsulorna. MSM har även en väldigt god effekt på stora upphöjda
ärrbildningar, såkallade keloider. Genom att smörja in dessa med MSM löst i salva, så kan man många
gånger få ner ärrbildningarna med ca 80%. Ärrvävnaden får genom MSM hjälp med att lösa upp de
korsbindningar som uppstått i ärrets kollagenstruktur vid själva läkningsprocessen. Huden återgår till
att bli slät och mjuk med MSM. Detta fungerar även väldigt bra vid Sklerodermi, som är en
hudsjukdom som yttrar sig som så att huden stramar och hårdnar. Även inre organ påverkas. Likadant
gäller för brännskador som med hjälp av MSM kan regenerera hudpartierna och få fram frisk mindre
ärrad hud.
Effekten av MSM jämfört med psykofarmaka
I studier utförda framförallt i Italien har man konstaterat att tillskott av SAMe (S-Adenosyl Metionin)
har samma eller bättre verkan än medicinering med de moderna antidepressiva SSRI-preparaten
(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) typ Prozac och Zoloft. SAMe ger resultat snabbare, samtidigt
som det inte ger några uttalade biverkningar. Eftersom MSM precis som SAMe är en viktig
metyldonator, så verkar MSM indirekt för att hjärnan ska få sitt näringsbehov uppfyllt för att kunna
producera olika signalsubstanser typ dopamin, serotonin och acetylkolin. Resultatet är att vi känner
oss piggare och mer harmoniska. Observera dock att då man konstaterat att för höga doser med SAMe
till personer som lider av bipolär sjukdom (manodepressivitet) kan resultera i att de övergår i den
maniska fasen, så rekommenderas det att om man är bipolär i sin läggning, håller igen med mängden
MSM man tar. Människor som är bipolära tenderar att må bättre och bättre ju mer MSM de tar. Se till
att inte ta så mycket att det blir svårt att varva ner och sova – och skulle din omgivning märka att du
blivit manisk, är rekommendationen att trappa ner på dosen med MSM. MSM har den fördelen
gentemot SAMe att det är ungefär 60 gånger billigare. Kroppen syntetiserar sitt eget SAMe under
förutsättning att svavel finns tillgängligt genom en bra svavelkälla typ MSM.
MSM och hjärt- och kärlsjukdomar
Det finns en liten djurbaserad studie i USA där man konstaterar att försöksdjur (kaniner) som fått en
väldigt kolesterolrik kost, inte utvecklar plackansamling på kärlväggarna – om dom får tillskott av
MSM samtidigt. Sättet det fungerar på är troligen det att MSM ger kroppen tillskott av metyl. Att våra
kroppar har en fullgod metylation leder till att vi har kontroll på homocysteinnivåerna, som annars kan
stiga och orsaka en degenerering av blodkärlen. Man har i vetenskapliga studier konstaterat att om inte
metylationen i kroppen fungerar som den ska, så drabbas man ganska snabbt av hjärt- och
kärlsjukdomar. Eftersom MSM även har en föryngrande och uppmjukande effekt på kollagen och våra
blodkärl ju faktiskt är tillverkade av just kollagen, så medverkar MSM till att förhindra att det uppstår
de små sprickor i blodkärlen som sedan sätter igen med kolesterol och sedemera även kalkavlagringar.
Detta leder till den åderförkalkning som leder till kärlkramp och senare hjärtinfarkt.
MSM och tandhälsa
MSM har en god förmåga att få ordning på problem med tandköttsrelaterade besvär i munhålan. I
USA finns det till och med tandkräm som innehåller MSM. Har man inte tillgång till speciell MSM-tandkräm, så kan man ändå få bra effekt genom att borsta tänderna med lite MSM-pulver. Doppa enfuktad tandborste i pulvret och massera sedan in det i tandköttet med borsten. MSM-pulvret smältersnabbt in i tandköttet och ger välbehövligt biologiskt användbart svavel till tandköttet. Problem medblödande tandkött försvinner i regel snabbt efter bara några dagar, och du får ett friskare tandkött somresultat. Tandfickor får genom MSM chans att reparera sig och försvinner oftast. I en studie utförd iUSA, har man konstaterat att tandköttsrelaterade besvär var hela sextiosju procent mindre i den grupp,som förutom vanlig profylaxbehandling dessutom fick borsta tänderna med en MSM-baserad produkt.
Detta jämfört med den grupp patienter som bara fick vanlig profylaxbehandling.
MSM och idrottsrelaterade skador
MSM har ett berättigande i vården av och förebyggandet av idrottsrelaterade skador. Sådana skador
läker vanligtvis snabbare och mer effektivt med stöd av MSM. Detta gäller såväl operationsrelaterade
sår som stukningar, bristningar och sträckningar. MSM ökar på blodcirkulationen och ökar
genomblödningen i de områden som ska läka. Småskador såsom t ex benhinneinflammationer har inte
heller lika lätt att uppstå om man förebyggande tar MSM. I en dubbelblindstudie utförd i USA
konstaterar man att idrottsrelaterade skador hade en större läkningsförmåga (58,3 %) jämfört med
placebo (33.3%). Dessutom så hade de patienter som fick MSM fyrtio procent färre återbesök under
läkningsperioden. MSM har väldigt bra reglerande och skadeförebyggande egenskaper i
idrottssammanhang. Kroppen drabbas inte av mjölksyranhopning i samma grad som innan. Det
innebär att man kan träna längre och hårdare, samt att man inte får träningsvärk på samma sätt som
utan tillskott av MSM. Detta utnyttjas av många av världens toppidrottsmän. Michael Johnsson, den
duktige sprintern, sägs ha använt mycket MSM under sin karriär.
MSM och snarkning
En studie vid Oregon Health Sciences University visade att MSM i en sextonprocentig lösning i vatten
gav en signifikant reducering av snarkandet hos hela åttio procent av de trettiofem personer som deltog
i studien. Man sprayar lösningen i näsan och svalget strax innan sänggåendet.
MSM och mediciner
Vad man vet så påverkar MSM inte någon annan medicinering. Dock kan MSM påverka blodets
koaguleringsförmåga lite grann, ungefär som Magnecyl, Omega-3, vitlök och Ginkgo Biloba gör.
Därför gör man klokt i att konsultera sin läkare om man står på större mängder blodförtunnande
mediciner typ Trombyl eller Waran – innan man tar MSM som ett tillskott. Att ha ett relativt
lättflytande blod är något som kroppen strävar efter och det är avsaknaden av vissa näringsämnen som
gör att många idag måste ta till mediciner. För hög dos medicin kan dock ställa till det. Dessa
blodförtunnande mediciner är de som står för flesta allvarliga biverkningarna, inte sällan med dödlig
utgång. Ämnet Warfarin som används i Waran används också i råttgift som man använder för att
utrota råttor genom att få dem att blöda ihjäl invärtes.
MSM och reparation av stora kroppstrauman
Litteraturen kring MSM beskriver hur stora skador på kroppen typ whiplashskador sakta men säkert
reparerar sig vid högdosering av MSM. Några fall som stått under läkarkontroll talar om doser om
flera tiotals gram per dag. I USA har man även god erfarenhet av att administrera MSM intravenöst.
Man får då ett bättre och snabbare resultat på många patienter. Det finns exempel på patienter som
varit med om svåra bilolyckor och som inte kunnat se fram emot någon direkt bättring. Många har
varit dömda till ett liv i sängläge. Med hjälp av stora mängder MSM har dessa patienter sakta men
säkert repat sig och efter sex till nio månader har man varit så gott som återställd. MSM och dess
strukturgivande egenskaper verkar helt klart behövas i stora mängder då stora reparationsarbeten ska
utföras.
Effekter på djur
De som hävdar att effekten av MSM bara beror på en placeboeffekt, skulle behöva ta sig en titt på de
resultat man kan få på djur. Djur uppvisar inte någon placeboeffekt och vet inte att dom utsätts för
någon speciell behandling. Trots detta kan man få väldigt bra behandlingsresultat. Effekten påtävlingshästar nämndes tidigare i artikeln. Tilläggas kan att veterinärer blir förvånade av denförkortning av läkningstider som ett tillskott av MSM medför. Led- och muskelskador läker uteffektivt. En halvering av läkningstiden är inget ovanligt. I USA finns det över femton års erfarenhetav MSM bland veterinärer. Här i Sverige är det fler och fler veterinärer som får upp ögonen för ämnet.
Hundar som börjar bli lite till åren mår oftast väldigt bra av ett tillskott av MSM i maten. Mångahundägare som haft en sliten, trött och värkande hund, upptäcker till sin förvåning att hundenförvandlats till en bolljagande valp som verkar ha begåvats med en outsinlig energi på ålderns höst.
Värkande och stela partier slutar värka och kroppen blir mjuk och smidig igen. Både hundar och kattersom har en tunn päls som många gånger är full av mjäll, mår bra av tillskottet. De flesta får en tjockoch vacker mjällfri päls.
Var står läkarna och den moderna vetenskapen?
Som vanligt då det gäller naturligt förekommande substanser så känner läkarna oftast inte till de
effekter som MSM har på kroppen – utan man förlitar sig helt till de produkter läkemedelsindustrin
står till tjänst med. Eftersom läkemedelsindustrin har som affärsidé att bara jobba med patenterbara
substanser, innebär det att läkarna aldrig får ta del av de i kroppen naturligt förekommande ämnena –
ämnen som behövs för reparation och underhåll. Försök till etablering av kontakt med överläkare på
reumatologen i Lund har gjorts vid ett par tillfällen – helt utan intresse från läkarnas sida. Det verkar
mycket vara en fråga om prestige – ”kom inte här och säg hur vi ska sköta våra jobb” verkar de flesta
läkare utstråla, samtidigt som man tycker att de borde se till sina patienters bästa genom att sätta sig in
i sjukdomens verkliga orsak och alla de behandlingsmöjligheter som finns – även naturliga. Vid
kontakter med reumatikerförbundet så har det med all tydlighet visat sig att förbundet inte primärt
värnar om sina medlemmars intressen. Trots små studier med väldigt goda resultat gjorda ute på de
lokala reumatikerföreningarna, så vägrar reumatikerförbundet sätta sig in i och stödja användandet av
MSM. Det vittnar om starka band till de sponsrande läkemedelsfirmorna och ett större intresse i att
skydda kansliets arbetstillfällen – än att verkligen erbjuda sina medlemmar hjälp och lindring med
hjälp av naturliga kroppsegna lösningar. För vad skulle hända om det kom en lösning på sjukdomen?
Jo, jobben på förbundskansliet skulle definitivt vara i fara. Tyvärr är det den här typen av bevakanden
av olika intressen som sätter käppar i hjulen för att lösningar på olika sjukdomar ska kunna nå fram till
dem som verkligen behöver det. Världen är full av bromsklossar i form av människor som skulle
förlora på att en lösning av en sjukdom kom fram.
Detta till trots så finns det ett par läkare i USA som forskat i ämnet, använt det på patienter på ensmärtklinik och även skrivit böcker om sina erfarenheter. Stanley W. Jacob och Ronald M. Lawrencehar tjugo års erfarenhet av MSM genom bruket av substansen på patienter på en smärtklinik i Oregon.
Neurologen Lawrence är en av grundarna av International Association for the Study of Pain ochAmerican Association for the Study of Headaches. Jacob är ledare för the DMSO Clinic och professori kirurgi på Oregon Health Sciences University i Portland.
Då MSM ej kan patenteras, så kan man följaktligen inte göra de stora investeringar i form av deutförliga medicinska dubbelblindtester som krävs för att kunna påstå att produkten har någon somhelst verkan. Detta är det stora dilemma som de enkla, bra lösningarna ofta ställs inför. Det är därförsom världen är full av patenterade läkemedel i form av onaturliga molekyler som ofta skapar obalans ikroppen. Kom ihåg att många sjukdomssymtom beror på en brist som bör rättas till genom att man gerkroppen det ämne som det råder brist på, inte genom att inta främmande molekyler i form av olikaläkemedel som ofta skapar den ena biverkningen efter den andra. Ge kroppen det den saknar, så harden förmågan att reparera sig själv! Rekommenderad läsning
Tyvärr finns det inga böcker publicerade på svenska kring MSM, men den som är bevandrad i
engelska kan ha en hel del behållning av följande böcker:
MSM The Definitive Guide, Stanley W. Jacob, Jeremy Appleton, 2003, ISBN 1893910229 The Miracle of MSM, The Natural Solution for Pain, Stanley W. Jacob, Ronald M. Lawrence, MartinZucker, 1999, ISBN 0425172651 The Power of MSM, Dr. Earl Mindell, 2002, ISBN 0658014609 Referenser:
MSM The Definitive Guide, Stanley W. Jacob, Jeremy Appleton
Sulfur in Human Nutrition and Applications in Medicine, Steven Parcell ND Cand. 2002 The Miracle of MSM, The Natural Solution for Pain, Stanley W. Jacob, Ronald M. Lawrence, MartinZucker Lignisul MSM a double blind study of its use in degenerative arthritis, Ronald M. Lawrence, M.D The Effectiveness of the Use of Oral Lignisul MSM Supplementation on Hair & Nail Health. ByRonald M. Lawrence, M.D.
Lignisul MSM in the treatment of acute athletic injuries, Ronald M. Lawrence, M.D., Ph.D.DanielSanchez, D.C., C.C.S.P.Mark Grosman, D.C.Mark Grosman Alavis MSM Race Horse Study, Ronald J. Riegel, D.V.M The current status on the use of a new pharmacologic approach (dimethyl sulfone) for the relief ofsnoring. Oregon Health Sciences University, Stanley W. Jacob Randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled study of oral glucosamine,methylsulfonylmethane and their combination in osteoarthritis. Usha P.R., Naidu M.U.R. ClinicalDrug Investigation. 2004;24:353-363.

Source: http://www.betinashealing.se/Artikel%20om%20MSM.pdf

Asthma management plan

OPTIMA HEALTH ASTHMA HEALTH CARE ACTION PLAN TO BE COMPLETED BY PARENT: Child’s Name _______________________________________ Date of Birth _____________ School _____________________________ Grade _______ Parent/Caregiver _________________________________ Phone (H) ________________ Phone (W) ________________ Phone (Cell) _______________ Address _______________________________________

Microsoft word - new york times.doc

For Faces Almost Lost to History, a Chance to Speak The 19th and 20th centuries saw the invention of a lot of new ways to do away with people. But the same 200 years ensured that more people might be remembered, thanks to new recording devices, photography most of all. Many who might once have completely disappeared from view now leave behind visible traces of themselves. But what do these

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf