Inzicht nvnlp zomer 06

ADHD: Alle Dagen Heel Druk
(beschouwingen van een NLP-psychiater)

Voorgaand artikel van Cathelijne Wildervanck over ADHD en het sleutelen daaraan op omgevingsfactoren (een pilletje NLP is uitdagend. Het zet je aan het denken over een aantal met een werkzame stof ) wellicht toch niet zo effectief als dat Heilige Huisjes in de GGZ. Want de gezondheidszorg in je op het niveau van “ Missie” met de cliënt gaat werken. En Nederland ligt onder vuur. Helaas niet zozeer inhoudelijk dat doet Cathelijne met de vraag “hoe zou het voor jou zijn maar vooral omdat we ons druk moeten maken over dat er als het rustig in je hoofd is?”. Cognitie: je kunt er voor kiezen dit jaar weer eens heel veel geld bij de GGZ moet en de over- om het heel druk in je hoofd te hebben en je kunt er voor schotten vorig jaar al uitgegeven zijn aan ICT. kiezen om minder gedachten/gevoelens/beelden enzovoortstegelijk te willen ervaren. Wat daarmee gebeurt, is dat de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) in Nederland is een als- cliënt gaat werken aan eigen autonomie in plaats van afhan- maar uitdijend gezwel van door fusies steeds groter worden- kelijk gemaakt te worden van anderen, de pillen, de GGZ de instituten, die helaas weinig meer van doen hebben met medewerker, de ADHD diagnose die je veroordeelt om steeds meer uitdijende kolossen van steeds groter wordende levenslang ADHD-er te blijven! (Uiteraard heeft ADHD ook op ziekenhuizen. Dus als je een ontstoken knie hebt dan ga je de andere neurologische niveaus z'n impact, het voert in naar het gewone ziekenhuis; heb je ADHD dan ga je naar een deze context te ver om dit helemaal uit te werken).
GGZ instelling. Hoewel, door de wachtlijsten bij de GGZbehandelen steeds meer kinderartsen - in de gewone zieken- De GGZ is de laatste tien jaren toenemend gaan bezuinigen huizen! - ook ADHD-kinderen Voor de GGZ is ADHD een op “psychotherapie” omdat “marktgerichte hulpverlening” kwestie van eerst de diagnose stellen en dan gaan behande- en “kosteneffectieve transparantie” opgedrongen werd door len. De diagnose wordt vastgesteld aan de hand van inter- overheid en ziektekosten- verzekeraars. Psychotherapie of views over de voorgeschiedenis en het klachtenpatroon en NLP gaan over communicatie met jezelf en met anderen, dus dan kiest het team voor de diagnose ADHD en dat komt in de over de kwaliteit van leven. Een recept voorschrijven is uiter- ontslagbrief. Omdat er GGZ boven aan de brief staat, is de aard veel meer kostenbesparend, waar tijd voor geld staat. ziekte of handicap daarmee een vast staand feit gewordenen zo'n diagnose kan je je leven lang blijven achtervolgen.
Een artikel als dat van Cathelijne wens ik toe om gepubli-ceerd te worden in vaktijdschriften van psychologen en psy- Behandelen van ADHD betekent meestal tabletten voorge- chiaters. Een aanpak als die van Cathelijne zou ik graag in schreven krijgen: ritalin, concerta of strattera. En als dat niet discussie willen zien gebracht onder GGZ medewerkers voldoende helpt, weer andere pillen die dempen (angsten zodat er serieus gewerkt gaat worden aan een verbetering ook!), de stemming verbeteren (antidepressiva) of nog wat van het leven van iedere ADHD cliënt/patiënt. anders: slaapmiddelen, neuroleptica (tegen de psychose)enzo. Omdat deze strategie gewoonte is geworden bij kinde- Natuurlijk hoeven we hierbij de “pillen” niet in de ban te ren wordt deze nu ook steeds meer toegepast bij volwasse- doen. Ze zijn een hulpmiddel naast het “praten”. Misschien nen: ADHD? Dan een maandelijks recept voor de medicatie! is het dan ook nog zo dat met deze duale aanpak de kostenvoor de gezondheidszorg juist gaan afnemen. In elk geval Het is daarom zo verfrissend om Cathelijne's reactie te lezen geven we dan de ADHD cliënten meer mogelijkheden om te op de klacht van de patiënt /cliënt: “Het is zo druk in mijn werken aan een verbetering van hun eigen kwaliteit van leven, mogelijk zelfs werken aan beter worden! Binnen de GGZ behandelteams zou de reactie zijn: “danmoeten we de medicatie bijstellen”. De cognitie dus: “druk in het hoofd” is een gevolg van teveel/te weinig lichaamsei- gen stofjes in je hersenen en met biochemisch ingrijpen gaan we het evenwicht daar weer herstellen. Dankzij ritalin/concerta / strattera zijn dan dus de ADHD symptomen geëli- Robert Dilts stelt in de structuur van de neurologischeniveaus dat het oplossen van een probleem op het eneniveau het beste gaat door er op hoger niveau aan te gaanwerken. Als ADHD een probleem is op identiteitsniveau (“ikben behept met ADHD en ADHD beheerst mijn leven”) dan is

Source: http://www.adhd-nederland.nl/data/editor_files/File/ADHD%20bij%20volwassen%20-%20Beschouwing.pdf

Microsoft word - policy and procedures for administering medicines

Uffington CE School Policy and procedures for administering medicines Policy statement While it is not our policy to care for sick children, who should be at home until they are well enough to return to school, we will agree to administer ‘emergency’ medication as part of maintaining their health and well-being. For example, use of an Epipen or Ventolin inhaler. As far as possi

vwd-italia.com

vwd group aree di attività di Edg spaziano, inoltre, dal calcolo del fairvalue all’analisi e alla classificazione del rischio, dal rating eV wd Group , società attiva nella fornitura di dati e ser- vizi per il mondo della finanza e delle imprese euro-pee, ha annunciato l’introduzione anche in Italia deidal ranking dei prodotti finanziari alla costruzione e manu-servizi di Europ

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf